МЕТОДИКА СИНТЕЗУ ГЕТЕРОГЕННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ НА ОСНОВІ ВВЕДЕННЯ КОРИГУВАЛЬНИХ ЦИКЛІВ

  • I. Salanda
  • N. Babiy
  • O. Furman
  • Yu. Melnychuk
Ключові слова: інформаційна мережа, зв’язність, методи оптимізації, надмірність, гіпермережа, функціональна стійкість

Анотація

В роботі поставлено завдання синтезу структури гетерогенної інформаційної мережі за критерієм максимуму показника функціональної стійкості при обмеженнях на вартість проектування і експлуатації мережі. В якості показника функціональної стійкості вибрано ймовірність зв’язності мережі. Дане завдання є складним при нерівнонадійних ребрах, однак у випадку рівнонадійних ребер знайдено точні спільні рішення для деяких класів графів і спільні властивості оптимальних структур в цілому. Така постановка завдання в практичному розумінні інтерпретується як намагання отримати структуру мережі, яка б за рахунок закладеної надмірності могла б максимально чинити опір зовнішнім та внутрішнім дестабілізуючим факторам. Основна увага надається оптимальнозв'язним циклічним структурам, тобто структурам, що містить чітко виражені цикли. Розглядається питання оптимального додавання коригувальних циклів до циклічних графів з метою підвищення їх ймовірності зв'язності. Доведено оптимальність розбиття з’єднуваних циклів на ланцюги рівної (з точністю до одиниці) дожини. В процесі дослідження розроблено методику синтезу гетерогенної інформаційної мережі на основі введення коригувальних циклів. Вказана методика дозволяє забезпечувати виконання основної функції мережі протягом заданого проміжку часу в момент перебудови активної структури. Це дозволяє відновити працездатність програмних компонент в умовах гетерогенних комп’ютерних ресурсів. Вартість капіталовкладень на побудову та експлуатацію мережі може бути обрана проектувальником на будь-якому рівні, що не перевищує виділених обсягів інвестицій. В результаті математичного моделювання отримано графіки поліномів зв’язності гетерогенних мереж, які підтверджують справедливість розробленої методики синтезу гетерогенних інформаційних мереж на основі введення коригувальних циклів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Саланда І.П., Барабаш О.В., Мусієнко А.П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2017. Вип. 1 (41). С. 122 – 126.
2. Sobchuk A.V., Sobchuk V.V., Barabash O.V., Liashenko I.O. Functionally sustainable wireless sensor network technologies aspects analysis. Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, 2019, No VII (23), Issue 193, p. 46 – 48.
3. Schneider, C., Barker, A., and Dobson, S. (2015) “A survey of self healing systems frameworks.” Software: Practice and Experience, 45(10): 1375-1398. Print.
4. Собчук В.В., Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвергентній системі. Науково-технічний журнал «Сучасні інформаційні системи». Харків: НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2019. Т. 3, No 2. С. 116 – 121.
5. Manzoor A., Rajput U, Phulpoto N, Abbas F, Rajput M. (2018) “Self-healing in Operating Systems.” IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, Vol.18 No.5: 92-98. Print.
6. Саланда І.П., Барабаш О.В., Мусієнко А.П., Лукова-Чуйко Н.В. Математична модель структури розгалуженої інфораційної мережі 5 покоління (5G) на основі випадкових графів. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2017. Вип. 6 (46). С. 118 – 121.
7. Hudaib, AA., Fakhouri, HN., Al Adwan, FE., and Fakhouri, SN. (2017) “A Survey about Self-Healing Systems” (Desktop and Web Application). Vol.09 No.01: 71-88. Print.
8. Машков О.А., Косенко В.Р. Синтез функціонально-стійкої системи керування рухомим об’єктом із заданими динамічними властивостями. Збірник наукових праць, Інститут проблем моделювання в енергетиці НАН України, Київ, ІПМЕ НАН України, 2011. Вип. 60. С. 186 – 214.
9. Одарущенко О.М. Оцінювання та забезпечення функційної безпеки при розробленні та ліцензуванні модулів і платформ для програмно-технічних комплексів інформаційно-керуючих систем. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2020. Вип. 3 (61). С. 90 – 93.
10. Wang, Z., & Wang, J. (2015) “Self-healing resilient distribution systems based on sectionalization into microgrids.” IEEE Transactions on Power Systems, 30(6): 3139-3149 Print
11. Sobchuk A.V., Barabash O.V., Musienko A.P. Assessment methods of functional stability of wireless sensor networks. Науковий журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології». Київ, ДУТ, 2019. No 3 (64). С. 46 – 54.
12. Duarte, DP., Guaraldo, JC., Kagan, H., Nakata, BH., Pranskevicius, PC., Suematsu, AK., and Hoshina, MS. (2016) “Substation-based self-healing system with advanced features for control and monitoring of distribution systems.” In Harmonics and Quality of Power (ICHQP), 2016 17th International Conference on 2016, IEEE: 301-305. Print.
13. Собчук В.В., Мусієнко А.П., Ільїн О.Ю. Аналіз використання ієрархічної структури для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством. Науковий журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології». К.: ДУТ, 2018. No 4 (61). С. 53 – 61.
14. Собчук В.В., Кучук Н.Г., Лукова-Чуйко Н.В. Оптимізація пропускних здатностей каналів зв’язку гіперконвективної системи. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2019. Вип. 3 (55). С. 120 – 125.
15. Mozhaiev M., Kuchuk N., Usatenko M. The method of jitter determining in the telecommunication network of a computer system on a special software platform. Innovative technologies and scientific solutions for industries, 2019. Vol. 4 (10), pp. 134-140. doi: https://doi.org/10.30837/2522-9818.2019.10.134
16. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
17. Скулиш М.А., Вольвач Є.О., Глоба Л.С. Система керування якістю обслуговування у складних гетерогенних телекомунікаційних системах. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2017. Вип. 6 (46). С. 158 – 162.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Salanda I. Методика синтезу гетерогенних інформаційних мереж на основі введення коригувальних циклів / I. Salanda, N. Babiy, O. Furman, Yu. Melnychuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 64-68. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.064.
Розділ
Інформаційні технології