ДОСЛІДЖЕННЯ МНОЖИН НЕСИМЕТРИЧНИХ ДВООПЕРАНДНИХ ДВОРОЗРЯДНИХ ОПЕРАЦІЙ З ПОДВІЙНИМ ЦИКЛОМ КРИПТОПЕРЕТВОРЕННЯ

  • S. Lada
Ключові слова: криптографічне кодування, криптоперетворення, несиметричні операції криптоперетворення, синтез операцій

Анотація

Робота присвячена дослідженню множин несиметричних двооперандних дворозрядних криптооперацій з подвійним циклом криптоперетворення для їх застосування в потокових і блокових шифрах. Серед множини несиметричних двохоперандних двохрозрядних операцій синтезованих за результатами обчислювального експерименту визначено множини операцій, які включають в себе операції прямого і оберненого перетворення. Виходячи з взаємозв’язків між кортежами однооперандних операцій прямого і оберненого криптоперетворення, дані множини і включені в них операції було названо операціями подвійного циклу перетворення. Запропоновано послідовність перетворень результатів експерименту, представленого парами кортежів однооперандних операцій кодування і декодування, яка забезпечує побудову математичних моделей операцій, придатних для практичної реалізації

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. V. Rudnitsky, R. Berdybaev, R. Breus, N. Lada, M.Pustovit. Synthesis of reverse two-bit dual-operated strictly straight cryptographic coding on the basis of another operation. Сучасні інформаційні системи. Щоквартальний науково-технічний журнал – Х.: НТУ «ХПІ» 2019, Т 3, No4 С. 109-114. doi: http:// doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.16
2. Криптографічне кодування: обробка та захист інформації: колективна монографія / під ред.. В.М. Рудницького. – Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 139 с.
3. Криптографічне кодування: синтез операцій потокового шифрування з точністю до перестановки: монографія / В.М.Рудницький, Н.В. Лада, В.Г. Бабенко. - Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 184 с.
4. Breus R. Синтез двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування шляхом перетворення другого операнда / R. Breus // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 5 (57). – С. 29-32. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.5.029.
5. Рудницький В.М., Лада Н.В., Федотова-Півень І.М., Пустовіт М.О., Нестеренко О.Б. Побудова двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування. Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2018. Т. 6(52). С. 113–115. doi:http://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.113
6. Fedotova-Piven I.M. The inversion method of four-bit boolean sac cryptotransforms / I.M. Fedotova-Piven, V.M. Rudnitskiy, O.B. Piven, T.V. Mironyuk // Radio Electronics, Computer Science, Control.- NU «Zaporizhzhia Polytechnic». - 2019. No 4(51). – Р. 199-210. doi: http:// doi.org/10.15588/1607-3274-2019-4-19 p-ISSN 2313-688X
7. Faure E.V., Shcherba A.I. and Rudnytskyi V.M. The Method and Criterion for Quality Assessment of Random Number Sequences. Cybernetics and Systems Analysis Volume 52, Issue 2 (March 2016), pp 277-284. doi:http://doi.org/10.1007/s10559-016-9824-3.
8. Лада Н.В., Козловська С. Г., Рудницький С. В. Побудова математичної групи симетричних операцій на основі додавання за модулем два. Сучасна спеціальна техніка: науково-практичний журнал. Київ, 2019. No 4 (59). С. 33-41. - Режим доступу:http://suchasnaspetstehnika.com/journal/ukr/2019_4/6.pdf
9. Рудницький В. М., Бабенко В. Г., Рудницький С. В. Метод синтезу матричних моделей операцій криптографічного кодування та декодування інформації. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. Харків: ХУПС ім. І.Кожедуба, 2012 Вип. 4 (33). С. 198-200.
10. Lada N., Dzyuba V., Breus R., Lada S. Synthesis of sets of non-symmetric two-operand two-bit crypto operations within the permutation accuracy Technology audit and production reserves, 2020, No 2/2 (52), С. 28-31. - DOI: 10.15587/2312- 8372.2020.202099
11. Рудницький В. М., Миронюк Т. В., Мельник О. Г., Щербина В. П. Синтез елементарних функцій перестановок, керованих інформацією. Безпека інформації. К.: НАУ , 2014. Т. 20, No 3. С. 242–247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bezin_ 2014_20_3_7
12. Лада Н. В., Козловська С. Г. Застосування операцій криптографічного додавання за модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах (2018). Системи управління, навігації та зв’язку: зб. наук. праць. Полтава: ПНТУ, Т. 1 (47), 127-130. doi:http://doi.org/ 10.26906/SUNZ.2018.1.127
13. Лада Н. В., Козловська С. Г., Рудницька Ю. В. Дослідження і синтез групи симетричних модифікованих операцій додавання за модулем чотири (2019). Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки. Збірник наукових праць. Кропивницький: КНТУ. Вип. 2 (33), 181–189. doi:http://doi.org/10.32515/2664-262X.2019.2(33).181-189
14. Rudnitsky V., Berdybaev R., Breus R., Lada N., Pustovit M. Synthesis of reverse two-bit dual-operated strictly straight cryptographic coding on the basis of another operation (2019). Сучасні інформаційні системи. Щоквартальний науковотехнічний журнал. Х.: НТУ «ХПІ», Т 3, No4 С. 109-114. doi: http:// doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.16
15. Рудницький В.М., Бабенко В.Г., Жиляєв Д.А. Алгебраїчна структура множини логічних операцій кодування. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. наук.-техн. журн. Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба. 2011. No 2 (6). С. 112- 114 - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nitps_2011_2_30.
16. Lada N., Dzyuba V., Breus R., Lada S. Synthesis of sets of non-symmetric two-operand two-bit crypto operations within the permutation accuracy. Technology audit and production reserves, 2020, No 2/2 (52), С. 28-31. doi: http://doi.org/10.15587/2312-8372.2020.202099.
Опубліковано
2020-11-25
Як цитувати
Lada S. Дослідження множин несиметричних двооперандних дворозрядних операцій з подвійним циклом криптоперетворення / S. Lada // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 4 (62). – С. 43-46. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.4.043.
Розділ
Інформаційні технології