ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАУКИ

  • Yu. Hlavcheva
  • M. Glavchev
Ключові слова: оцінка наукової діяльності, Web of Science Core Collection, Scopus, Google Scholar, бібліометрія, хижацькі видання, якість публікації, оригінальність

Анотація

Анотація. Предметом статті є аналіз підходів до оцінювання якості наукової діяльності на основі аналізу наукових публікацій та їх вплив на академічне середовище. Результати. Розглянуто та порівняно наукометричні системи, як інструменти для вимірювання якості наукової діяльності. Досліджено, що підходи до оцінки наукової діяльності впливають на поведінку учасників наукового процесу (автори, видавництва, інші) та викликають появу таких негативних явищ, як академічне шахрайство, маніпулювання наукометричними показниками, поява хижацьких видавництв та сміттєвих видань. Проаналізовано поняття якості наукової публікації та її ключові характеристики. Висновок. Наукова якість є одним головних визначальних факторів оцінки наукової діяльності. Якість наукової діяльності відображується у публікаціях результатів наукових досліджень. Некоректне використання підходів до вимірювання якості наукової діяльності призводить до нечесних практик, не забезпечує адекватної оцінки, а, також, не сприяє підвищенню якості наукового процесу. Необхідно унеможливити маніпулювання показниками, забезпечувати якість наукових публікацій, вивчати кращі світові практики з оцінки наукової діяльності та адаптувати їх до власного наукового процесу

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Azeroual O., Abuosba M. Improving the data quality in the research information systems // arXiv preprint arXiv:1901.07388. – 2019. – pp. 82-86.
2. Перелік виключених видань Scopus: https://www.elsevier.com/__data/assets/excel_doc/0005/877523/Discontinued-sources-from-Scopus.xlsx
3. Editorial selection process - Web of Science Group Spectrum [Перелік виключених видань Scopus https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial.
4. Content Policy and Selection - Elsevier Spectrum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content/content-policy-and-selection.
5. Google Scholar Help - Inclusion Guidelines for Webmasters Spectrum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://scholar.google.com/intl/ru/scholar/inclusion.html.
6. Krauskopf E. An analysis of discontinued journals by Scopus // Scientometrics. – 2018. – Т. 116. – No. 3. – pp. 1805-1815.
7. Cortegiani A. et al. Inclusion of predatory journals in Scopus is inflating scholars’ metrics and advancing careers // International Journal of Public Health. – 2019. – Р. 1-2.
8. Macháček V., Srholec M., Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu (projekt). Predatory journals in Scopus. – Národohospodářský ústav AV ČR vvi, 2017.
9. Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych Spectrum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z- konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii- naukowych?fbclid=IwAR0KqvSwzA3c87uR_9VFHSCxr_t2kxdxh_pqzCJ0RRqLEdzMixsYafw79Yc.
10. Manca A. et al. Predatory open access in rehabilitation // Archives of physical medicine and rehabilitation. – 2017. – Т. 98. – No. 5. – pp. 1051-1056.
11. Beall's List of Predatory Journals and Publishers Spectrum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://beallslist.net.
12. Bagues M., Sylos-Labini M., Zinovyeva N. A walk on the wild side:‘Predatory’journals and information asymmetries in scientific evaluations //Research Policy. – 2019. – Т. 48. – No. 2. – pp. 462-477.
13. Ioannidis J. P. A., Klavans R., Boyack K. W. Thousands of scientists publish a paper every five days. – 2018.
14. Van Noorden, Richard, and Dalmeet Singh Chawla Hundreds of extreme self-citing scientists revealed in new database // Nature. – 2019. – vol. 572. – pp. 578-579. – doi: 10.1038/d41586-019-02479-7.
15. Aksnes D. W., Langfeldt L., Wouters P. Citations, citation indicators, and research quality: An overview of basic concepts and theories // SAGE Open. – 2019. – Т. 9, No. 1. – DOI: https://doi.org/10.1177/2158244019829575
16. European Educational Research Quality Indicators. Project Final Report, 2011. Spectrum [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eerqi.eu/sites/default/files/Final_Report.pdf.
17. Krapež K. THE (UN) ORIGINALITY OF SCIENTIFIC PAPERS–AN ANALYSIS OF PROFESSIONAL QUALITY STANDARDS. – 2013.
18. Measuring originality in science // Scientometrics. – 2020. – vol. 122. – pp. 409–427.– https://doi.org/10.1007/s11192-019-03263-0.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Hlavcheva Yu. До питання оцінки якості науки / Yu. Hlavcheva, M. Glavchev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 63-67. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.063.
Розділ
Інформаційні технології