РОЗРОБКА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

  • V. Kononov
  • Y. Kushnyeruk
  • S. Rak
Ключові слова: електромагнітні випромінювання, магнітоприймальний пристрій, елемент Холa

Анотація

Предметом вивчення в статті є вимірювання електромагнітних полів щодо визначення їх впливу на організм людини. Метою статті є дослідження процесу розробки вимірювального приладу для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволять точно знати про наявність і розташування шкідливих штучно створених електромагнітних випромінювань і ступінь їх впливу на організм людини шляхом застосування вимірювального приладу, для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів. В статті розглядається: структура приладу контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів; досліджена робота двоканального аналого-цифрового перетворювача; досліджена електрична схема магнітоприймального пристрою з використанням польового елементу Холу та інструментального підсилювача; досліджена схема вхідного каскаду магнітоприймального пристрою з використанням кремнієвого елементу Холу і операційного підсилювача; досліджена схема температурної компенсації з опорною розв'язкою при живленні ЕХ від джерела напруги. Висновки: запропоновані технічні рішення доцільно використовувати при розробці вимірювального приладу для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. The Law of Ukraine "On metrology and metrological activity" // Supreme Council (BD). - 2014. - No 30 st.1008.
2. GOST 2681-94. Metrology: terms and definitions. - K .: State Standard of Ukraine. - 67 sec.
3. International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology. ISO - Geneva, 1993. ISBN 0-948926-08-2.
4. ILAC G 17: 2002 «Introducing the Concept of Uncertainty of Measurement in Testing in Association with the Application of the Standard ISO / IFS 17025". www.ilac.org
5. VP Vasilenko, AI Lark .. Analysis instrumentation determine the characteristics of the magnetic field/ VP Vasilenko, AI // Lark weapons systems and military equipment. - 2013. - No 1 (30). - S.162 - 166.
6. Kononov VB The use of optical fiber Fabry-Perot in carrying out calibration of measuring instruments, military / VB Kononov, SS Kotlyar // Information processing systems, Coll. Science. pr. Hoopes. - Ed.1 (108). - Kharkiv, 2013. - P. 78-81.
7. Kononov VB Use metrological measurement converters by visiting groups in terms of the operation of Joint / VB Kononov, IV Tolok, OV Smith, A.M.Naumenko VU Bake: Tutorial - Kharkov: HNUPS, 2019. - 428 p.
8. Organizationmetrological support of troops (forces). Part 1: Teach. guidances. / IB Kuznetsov, P. Jablonski. - K: NUOU, 2009. - 356 p.
9. Organization of use of mobile equipment metrological service: teach. guidances. / IB Kuznetsov, A. Yaroshenko. - K: NUOU, 2013. - 360 p.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Kononov V. Розробка вимірювального приладу для контролю параметрів випромінювання електромагнітних полів / V. Kononov, Y. Kushnyeruk, S. Rak // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 33-35. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.033.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)