ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • A. Hafiiak
  • O. Shefer
  • E. Borodina
  • S. Alyoshin
Ключові слова: інформаційні технології, педагогічні інновації, програмні засоби, інноваційні методи навчання, прикладне програмне забезпечення

Анотація

Розглянуто сучасні інформаційні технології, що є основою процесу інформатизації освіти. Досліджено процес підвищення якості підготовки фахівців у контексті розвитку системи загальної та професійної освіти. Проаналізовано визначення інформаційного освітнього середовища. Обґрунтовано, що онлайн-навчання є чинником підвищення рівня доступності освіти і має певні переваги перед традиційними формами отримання знань, забезпечуючи гнучкість через віддалений доступ до ресурсів. Аналізуються сучасні європейські освітні ініціативи, інформатизація освіти передбачає розвиток інформаційно-освітнього середовища, істотну роль у створенні якого відіграє освітнє телебачення. Визначено, що сьогодні у сфері розвитку інформаційно-телекомунікаційного середовища розвиваються основні канали передачі даних, що належать як державним, так і недержавним структурам, що забезпечують швидкісний обмін великими потоками інформації між регіонами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Symonenko N.N. Management of educational services using innovative teaching methods / N.N. Symonenko // Pacific State University Bulletin. – 2012. – № 2. – P. 201–206.
2. About the Concept of the National Program of Informatization: Law of Ukraine from 04.02.1998 № 75/98-ВР // Verkhovna Rada of Ukraine. – 1998, № 27–28, Art. 182
3. I.Yu. Khomyshyn Principle of education's informatization in the conditions of globalization of society // [Electronic resource]. - Access mode: file:///C:/Users/ASUS/Downloads/vnulpurn_2016_850_21%20(1).pdf
4. A. Hafiiak А. Application of genetic programming tools as a means of solving optimization problems/ A. Hafiiak, E. Borodina, A. Diachenko-Bohun // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2018 – Вип. 6(52). – С. 58–60. – doi: 10.26906/SUNZ.2018.6.058
5. E. Borodina Areas of application programming languages python and ruby / Borodina E.A., Alyoshin S.P., Hafiiak А.М., Smislov S.O., Sapsay E.V. // Modern engineering and innovative technologies. Isssue 7. Part 3. Sergeieva&Co Lußstr. 13 76227 Karlsruhe, Germany – P. 74- 77. DOI: 10.30890/2567-5273.2019-07-03-050
6. S.P. Alyoshin Developing q-orca site backend using various python programming language libraries. I/ Alyoshin S.P., Borodina E.A., Hafiiak А.М., Zhabran I.B., Kikot A.S. // Modern engineering and innovative technologies. Isssue 7. Part 3. Sergeieva&Co Lußstr. 13 76227 Karlsruhe, Germany – P. 48- 53. DOI: 10.30890/2567-5273.2019-07-03-021
7. Hafiiak А. Information technology as a component of improving the training quality future specialists in higher education institutions / Hafiiak A., Yastreba S., Nosach O., Borodina E. I // Системи управління, навігації та зв’язку. – 2019 – Вип. 2(54). – С. 60–65. – doi: 10.26906/SUNZ.2019.2.060
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
Hafiiak A. Формування професійної компетентності майбутніх іт-фахівців у закладах вищої освіти / A. Hafiiak, O. Shefer, E. Borodina, S. Alyoshin // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 4 (56). – С. 40-42. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.040.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 > >>