ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ОПТИМАЛЬНОГО ВИМІРЮВАННЯ ДАЛЬНОСТІ ДО ЦІЛІ В КОГЕРЕНТНО-ІМПУЛЬСНІЙ РЛС ПРИ ВРАХУВАННІ ФАЗОВИХ СПОТВОРЕНЬ РАДІОЛОКАЦІЙНОГО СИГНАЛУ

  • V. Karlov
  • O. Kuznietsov
  • A. Artemenko
  • А. Karlov
Ключові слова: радіолокаційне спостереження, когерентна пачка радіоімпульсів, фазові флуктуації, дальність до цілі, час запізнення, статистичні характеристики, достатня статистика, відношення правдоподібності, гаусівський шум

Анотація

У статті розглянуто питання аналізу можливостей забезпечення заданої дальності дії РЛС, здатної здійснювати радіолокаційне спостереження малопомітних, малорозмірних та маневруючих цілей. Обгрунтована доцільність використання когерентної пачки радіоімпульсів для забезпечення необхідної дальності виявлення із заданими показниками якості. Надано порівняльний аналіз можливостей використання поодинокого і пачкового радіосигналів. Доведена необхідність врахування корельованих фазових флуктуацій радіоімпульсів прийнятої пачки при вимірюванні дальності до цілі. Вважається, що фазові флуктуації розподілені за нормальним законом с нульовим середнім, а їх кореляція убуває зі збільшенням інтервалу між радіоімпульсами пачки за експоненціальним або знакозмінним законами. На вхід приймального пристрою РЛС надходять відбиті від цілей сигнали на фоні некорельованого гаусівського шуму. Розгляд проводиться для моделі сигналу з випадковою амплітудою та початковою фазою. Оцінювання часу запізнення радіолокаційного сигналу здійснюється за критерієм максимуму натурального логарифма відношення правдоподібності, усередненого по усім можливим значенням випадкових неінформативних параметрів. В явному вигляді отримано вираз нормованої функції розузгодження когерентної пачки за наявністю фазових флуктуацій її радіоімпульсів. Врахування фазових флуктуацій радіоімпульсів прийнятої пачки при вимірюванні дальності до цілі дозволить покращити ефективність вирішення когерентно-імпульсними РЛС завдань за призначенням.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних Сил Російської Федерації / А.М.Алімпієв, Г.В.Пєвцов, Д.А.Гриб та ін.; за заг. ред. А.М.Алімпієва. – Х.: Оригінал, 2015. – 732 с.
2. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех / Я.Д. Ширман, В.Н. Манжос – М: Радио и связь, 1981 – 416 с.
3. Карлов В.Д. До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем / В.Д. Карлов, Д.Б. Кучер, О.В. Струцінський, О.В. Лукашук // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 3 (24). – С. 98-101.
4. Карлов В.Д. Використання підведених радіохвилеводів для збільшення дальності виявлення маловисотних цілей над морем / В.Д. Карлов, О.В. Струцінський, К.П. Квіткін // Системи озброєння і військова техніка – 2016. – № 1 (45). – С. 153-156.
5. Ширман Я.Д. Радиоэлектронные системы. Основы построения и теория. – М: З.А.О. «МАКВИС», 1999. – 828 с.
6. Карлов В.Д. Підхід до рішення задачі оптимального виміру дальності до літака-носія високоточної зброї з урахуванням особливостей його локації в тропосферному радіохвилеводі / В.Д. Карлов, О.Б. Котов, Ю.Б. Ситнік, А.О.Родюков // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 1 (18) – С. 82-84.
7. Лобкова Л.М. Распространение радиоволн над морской поверхностью. М: Радио и связь, 1991. 256 с.
8. Карлов В.Д. Синтез вимірювача дальності маловисотної цілі над морем за межами дальності прямої видимості в умовах аномальної рефракції / В.Д. Карлов, О.П. Кондратенко, А.К. Шейгас, Ю.Б. Ситник // Системи управління, навігації та зв`язку. – 2013. – № 4 (28). – С. 27-31.
9. Карлов В.Д. Оптимальне вимірювання дальності до цілі в когерентно-імпульсних РЛС шляхом врахування фазових спотворень радіолокаційного сигналу при його поширенні над морською поверхнею / В.Д. Карлов, А.М. Артеменко, О.Л. Кузнєцов // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: зб. тез доповідей XVIII НТК ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів, 2018.
10. Белевщук Я.О. Розробка методики оцінки радіолокаційних характеристик вертолітної техніки Повітряних Сил Збройних Сил України / Я.О. Белевщук, М.М. Бречка, В.О. Василець, О.І. Сухаревський // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2011. – № 1 (5) – С. 83-88.
11. Карлов В.Д. Особливості локації вертольотів в умовах поширення радіохвиль над морем / В.Д. Карлов, А.М. Артеменко, О.В. Струцінський, І.М. Пічугін // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2017. – № 4 (53). – С. 93-96.
12. Карлов В.Д. Особливості локації вертольотів здійснюючих політ над морем на малих висотах / В.Д. Карлов, О.М. Бєсова, І.М. Пічугін, О.В. Струцінський // Новітні технології-для захисту повітряного простору : зб. тез доповідей 14 НК ХНУПС. 11 – 12 квітня 2018 р. – Харків, 2018. – С. 444.
13. Карлов В.Д. Особливості локації вертольотів над морем з урахуванням головного гвинта / В.Д. Карлов, A.І. Нос, І.М. Пічугін, Т.М. Курцева // Новітні технології-для захисту повітряного простору: зб. тез доповідей Тринадцятої наукової конференції Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 12–13 квітня 2017 р. – Харків, 2017. – С. 446.
14. Карлов В.Д. Алгоритм вимірювання дальності в автоматизованих системах наведення винищувальної авіації на маловисотну ціль над морем / В.Д. Карлов, О.Б. Котов, І.М. Пічугін, Д.В. Карлов // Системи обробки інформації. – 2015. – № 10 (135). – С. 205-207.
15. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
16. Карлов В.Д. Особливості локації вертольотів в умовах поширення радіохвиль над морем / В.Д. Карлов, А.М. Артеменко, А.М. Коржов, О.В. Струцінський // Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах: зб. тез доповідей XVIII НТК ДНДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. – Чернігів, 2018.
17. Кучук Г.А. Минимизация загрузки каналов святи вычислительной сети / Г.А. Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 1998. – Вип. 1(5). – С. 149-154.
18. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
19. Кучук Г.А. Распределение каналов по трактам узла коммутации при адаптивной маршрутизации / Г.А. Кучук // Вестник НТУ «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – № 26. – С. 167 – 172.
20. Kuchuk G., Nechausov S., Kharchenko, V. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store. International Conference on Information and Digital Technologies. Zilina, 2015. P. 266-271. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982
21. Карлов В.Д. Оптимізація вимірювання дальності до цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем. / В.Д. Карлов, А.М. Артеменко, О.В. Струцінський, І.М. Пічугін // Системи управління, навігації та зв`язку. – 2017. – № 5 (45). – С. 18-21.
22. Карлов В.Д. Статистичні характеристики радіолокаційних сигналів відбитих від місцевих предметів в умовах аномальної рефракції. / В.Д. Карлов, А.О.Родюков, І.М.Пічугін // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2015. – № 4 (21) – С. 71-74.
23. Карлов В.Д. Постановка задачі оптимального оцінювання радіальної швидкості цілі при врахуванні корельованих флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів прийнятої пачки / В.Д. Карлов, О.Л. Кузнєцов, А.М. Артеменко // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2018. – № 3 (57). – С. 115-121.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Karlov V. Постановка задачі оптимального вимірювання дальності до цілі в когерентно-імпульсній рлс при врахуванні фазових спотворень радіолокаційного сигналу / V. Karlov, O. Kuznietsov, A. Artemenko, KarlovА. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 31-37. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.031.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)