МЕТОДИКА АДАПТИВНОГО ВИБОРУ ТА СИНТЕЗУ РАЦІОНАЛЬНИХ СИГНАЛЬНО-КОДОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОГРАМОВАНИХ РАДІОЗАСОБІВ В УМОВАХ СКЛАДНОЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ОБСТАНОВКИ

  • V. Hordiichuk
Ключові слова: система радіозв’язку, радіоресурс, інформаційна стійкість, завадозахищеність, радіоелектроннне подавлення, радіоелектронна розвідка

Анотація

Однією з важливих характеристик систем і засобів радіозв’язку, які функціонують в умовах радіоелектронного подавлення, є інформаційна стійкість, що є здатністю систем і засобів радіозв’язку протистояти дії засобам радіотехнічної боротьби. Одним з напрямків підвищення завадозахищеності та скритності засобів радіозв’язку (ЗРЗ) є зміна режимів роботи та параметрів сигналу в ході ведення сеансу радіозв’язку. Проведений автором статті аналіз відомих наукових джерел показав те, що вони орієнтовані на позиційні сигнально-кодові конструкції, які мають відому структуру та, відповідно, низьку розвідзахищеність. Тому пропонується використання непозиційних сигналів, зокрема таймерні сигнально-кодові конструкції. Автором статті проведено розробку методики вибору режимів роботи перспективних програмованих радіостанцій в умовах впливу навмисних завад на основі таймерних сигнальних конструкцій. В ході дослідження використані основні положення теорії зв’язку, теорії радіоелектронної боротьби, теорії сигналів та загальнонаукові методи аналізу та синтезу. Розроблено методику вибору режимів роботи перспективних програмованих радіостанцій в умовах впливу навмисних завад, сутність якої полягає у виборі виду технології формування сигнально-кодових конструкцій, режиму роботи та параметрів програмованих засобів радіозв’язку в залежності від сигнально-завадової обстановки. Основними режимами роботи є технології псевдовипадкової перестройки робочої частоти на основі таймерних сигнальних конструкцій та частотного мультиплексування з ортогональним кодовим розділенням на основі таймерних сигнальних конструкцій. Зазначена методика підвищує ефективність засобів радіозв’язку при дії навмисних завад та частотно-селективних завмирань за рахунок зміни режимів роботи засобів радіозв’язку із застосуванням адаптивних алгоритмів формування і обробки сигналів. В методиці, у порівнянні з запропонованими раніше, реалізовано декілька режимів роботи та здійснюється вибір раціональних значень параметрів сигналу для кожного з режимів роботи засобів радіозв’язку. Враховуючи зазначене, напрямком подальших досліджень слід вважати розробку науково-методичного апарату щодо використання таймерних сигнальних конструкцій в перспективних засобах зв’язку та підвищення їх завадозахищеності.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Гордійчук В, Сергієнко В., Міщенко А., Шишацький А.., Поздняков П. Аналіз технічних характеристик засобів радіоелектронної розвідки Російської Федерації // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. №1 (53) – Полтава: ПолНТУ, 2019 – С. 142-146.
2. Захарченко М.В. Сравнение позиционного и таймерного кодирования / М.В. Захарченко, В.В. Гордійчук, С.М. Горохов, А.В. Кочетков // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизацій. – К.: ВІТІ. – № 1. – 2016. – С. 59-63.
3. Захарченко М.В., Гордійчук В.В., Горохов С.М., Седов К.С. (2016).“Position and timer coding comparison for code word duration Tck = mt0 // British journal of innovation in science and technology vol 3, issue 2, P: 5-9.
4. Гордійчук В.В. Методика підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням на основі використання таймерних сигнальних конструкцій / В.В. Гордійчук // Сучасні інформаційні системи. – 2018. – Том 2, № 4. – С. 108-113. – DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.4.18
5. Шишацький А.В. Методика управління режимами роботи програмованих засобів радіозв’язку / А.В. Шишацький, О.Г. Жук, Р.М. Животовський // Збірник наукових праць “Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України”. – Харків: ХУПС, 2016. – № 2(23). – С. 135-137.
6. Ruban, I. Redistribution of base stations load in mobile communication networks / I. Ruban, H. Kuchuk, A. Kovalenko // Innovative technologies and scientific solutions for industries. – 2017. – No 1 (1) – P. 75-81. – DOI : https://doi.org/10.30837/2522-9818.2017.1.075
7. Кучук Г.А. Метод оценки характеристик АТМ-трафика / Г.А. Кучук // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, – 2003. – № 6. – С. 44–48.
8. Зінченко А. О. Вдосконалений метод контролю стану каналу зв’язку із селективними завмираннями та навмисними завадами / А. О. Зінченко Р. М. Возняк // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. – № 3 (15). – 2012. – С. 19-22.
9. Корчинский В. В. Повышение скрытности передачи на основе псевдослучайной перестройки рабочей частоты и таймерных сигналов / В. В. Корчинский // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2012. – № 66 (972). – С. 63-67.
10. Корчинський В. В. Підвищення захищеності передавання на основі мультиплексування таймерних сигнальних конструкцій / В. В. Корчинський, В.Й. Кільдішев, К.О. Осадчук // Научные труды ОНАС им. А.С. Попова – 2018. – №1 (2018). – С. 94-97.
11. Кучук Г.А. Распределение каналов по трактам узла коммутации при адаптивной маршрутизации / Г.А. Кучук // Вестник НТУ «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ», 2003. – № 26. – С. 167 – 172.
12. Горохов Ю.С. Метод кодового розділення каналів на основі таймерних сигнальних конструкцій / Ю.С. Горохов, В.В. Корчинский, Е.М. Рудий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №1. – С. 208-211.
13. Кучук Г.А. Минимизация загрузки каналов святи вычислительной сети / Г.А. Кучук // Системи обробки інформації. – Х.: НАНУ, ПАНМ, ХВУ, 1998. – Вип. 1(5). – С. 149-154.
14. Кувшинов О. В. Синтез алгоритмів контролю якості каналу зв’язку при впливі навмисних завад / О. В. Кувшинов, О. В. Жук // Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ”. – № 1. – 2011. – С. 100-105.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Hordiichuk V. Методика адаптивного вибору та синтезу раціональних сигнально-кодових конструкцій перспективних програмованих радіозасобів в умовах складної радіоелектронної обстановки / V. Hordiichuk // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 19-24. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.019.
Розділ
Управління в складних системах