АНАЛІЗ ТА ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІТЕКТУРНИХ РІШЕНЬ ПРОГРАМНИХ РОБОТІВ ДЛЯ ПРОЦЕСІВ З ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ТРАНЗАКЦІЙ

  • D. Ilin
  • S. Semenov
Ключові слова: RPA, програмні роботи, архітектурні рішення, патерни архітектурних рішень

Анотація

Аналіз нової області в сфері інформаційних технологій - RPA показав одну з актуальних завдань генерації рішення автоматизації бізнес процесів. Це визначення архітектурного рішення, яке визначає функціонування робота. Аналіз вище наведених прикладів показав переваги і недоліки кожної з схем рішень в ситуації автоматизації процесу з великою кількістю транзакцій. Розкрита сутність та актуальність теми RPA, а також існуючих архітектурних рішень програмних роботів та представлені переваги та недоліки в існуючих рішеннях в ситуації процесів з великою кількістю транзакцій. В висновку запропоноване можливе вирішення проблеми з виділенням переваг та недоліків. Якщо розглядати шаблон Multiple Instances Requiring Synchronization, то архітектурне рішення підпроцесу можна описати подібно вище наведеної машині станів, таким чином взявши властивість стійкості до збоїв, але при цьому робота кожної транзакції буде незалежна один від одного, тобто паралельне виконання. Таким чином, з’являється можливість зменшити час виконання процесу і зникає дублювання виконання елементів архітектурного рішення всього процесу. Але варто враховувати, що кожен екземпляр B (описаний як машина станів) повинен бути незалежний один від одного (тобто не перебувати в послідовності). Недоліком природно є збільшення ресурсів на виконання, тобто збільшення кількості локальних машин, на кожній з яких виконується одна транзакція. Тому такий підхід доречний для великих процесів з великою кількістю транзакцій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. UiPath Automation Handbook // UiPath. - 4 - 5 с.
2. UiPath. Business Analyst Training. Business Analyst’s role - RPA Journey // UiPath. - 5с.
3. UiPath. Solution Architect. Preparation - Project Governance // UiPath. - 26с.
4. Mihai Dunareanu / UiPath REFramework Manua / Mihai Dunareanu // UiPath. - 7с.
5. Amin Salih Mohammed (2018), “modification of load balancing method in networks with wimax technology”, Qalaai Zanist Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 791-802.
6. Kuchuk G., Kovalenko A., Kharchenko V., Shamraev A., "Resource-oriented approaches to implementation of traffic control technologies in safety-critical I&C systems" in book: Green IT Engineering: Components Network and Systems Implementation, Springer International Publishing, vol. 105, pp. 313-338, 2017.
7. Kuchuk G.A. An Approach To Development Of Complex Metric For Multiservice Network Security Assessment / G.A. Kuchuk, A.A. Kovalenko, A.A. Mozhaev // Statistical Methods Of Signal and Data Processing (SMSDP – 2010): Proc. Int. Conf., October 13-14, 2010.– Kiev: NAU, RED, IEEE Ukraine section joint SP, 2010. – P. 158 – 160.
8. Kuchuk G. Approaches to selection of combinatorial algorithm for optimization in network traffic control of safety-critical systems / G. Kuchuk, V. Kharchenko, A. Kovalenko, E.Ruchkov // East-West Design & Test Symposium (EWDTS). – 2016. –P. 1-6. doi : https://doi.org/10.1109/EWDTS.2016.7807655.
9. Amin Salih Mohammed, D Yuvaraj, M. Sivaram Murugan, V. Porkodi, “Detection and removal of black hole attack in mobile ad hoc networks using grp protocol”, International Journal of Advanced Computer Research, vol. 9, no. 6, pp. 1-6, 2018, DOI: http://doi.org/10.26483/ijarcs.v9i6.6335
10. Saravana Balaji B., A. Salih Mohammed, Chiai Al-Atroshi, “Adaptability of SOA in IoT Services – An Empirical Survey”, International Journal of Computer Applications, vol. 182(31), pp. 25-28, 2018, DOI: http://doi.org/10.5120/ijca2018918249
11. WMP van der Aalst. Chapter 10: Three Good reasons for Using a Petri-net-based Workflow Management System. In T. Wakayama et al., Editor, Information and Process Integration in Enterprises: Rethinking documents, The Kluwer International Series in Engineering and Computer Science, pages 161 {182. Kluwer Academic Publishers, Norwell, 1998.
12. WMP van der Aalst, AP Barros, AHM ter Hofstede, and B. Kiepuszewski. Workflow Patterns. Unpublished (46 pages), 2000..
13. WMP van der Aalst, AP Barros, AHM ter Hofstede, B. Kiepuszewski / Advanced Workflow Patterns / WMP van der Aalst, AP Barros, AHM ter Hofstede, B. Kiepuszewski // Eindhoven: Eindhoven University of Technology. - 7 - 8 с.
14. .Emplotics / Функціональні можливості UiPath / Опис UiPath - https://www.emplotics.com/rpa/описание-uipath.html.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Ilin D. Аналіз та порівняльне дослідження архітектурних рішень програмних роботів для процесів з великою кількістю транзакцій / D. Ilin, S. Semenov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 116-119. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.116.
Розділ
Інформаційні технології