Підходи до оцінювання туристично-рекреаційної привабливості території на прикладі Дніпропетровської області

Ключові слова: туристично-рекреаційна привабливість, потенціал, туристичні ресурси, інфраструктура, атракція, оцінювання, екотуризм, бьордвотчинг

Анотація

В Україні існують значні відмінності між галузевим районуванням і схемами планування територій розвитку рекреації і туризму. Принципи, закладені при проведенні галузевого рекреаційно-туристичного районування, не завжди узгоджуються з нормативно-правовими актами, спрямованими на регулювання системи просторового планування. Наявні результати наукових, науково-прикладних досліджень свідчать про суттєвий рекреаційно-туристичний потенціал нашої країни, який формується всіма наявними природними, історичними, культурними та соціально-економічними ресурсами. Сьогодні актуальними є формування рекреаційних, туристичних, санаторно-курортних просторів з метою ефективного та раціонального природокористування; розробка шляхів дбайливого використання природних лікувально-рекреаційних ресурсів шляхом проєктування зон розвитку туризму та курортів; розробка конкурентоспроможного національного та регіонального туристичного продукту. Під час проведення дослідження застосовувались такі методи наукового пізнання: теоретичне узагальнення, факторний аналіз, економіко-математичне моделювання, графічний, аналітичний, статистичний метод. Запропоновано методологію оцінки рівня туристично-рекреаційного привабливості території на основі врахування десяти критеріїв, інтерпретація яких здійснюється за відповідною шкалою. Методологія відрізняється достатньою простотою, економічністю, високою інформаційною ємністю, заснована на використанні загальнодоступних відкритих статистичних даних. Визначено, що, незважаючи на те, що Дніпропетровська область є геополітично і геокультурно значущим регіоном, великим транспортно-транзитним вузлом, територією, яка має значні запаси природних ресурсів, її розрахований рівень туристично-рекреаційної привабливості відповідає середньому рівню. Це свідчить про недостатнє використання наявного туристично-рекреаційного потенціалу. Брендинг регіону запропоновано проводити на основі концепції збереження козацьких традицій, природо-ресурсного потенціалу та на засадах сталого розвитку.

Дані про автора

Mariia Bieloborodova, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Pysarevskyi I. M., Meleshko K. К. (2019) The Tourism and Recreational Potential as an Element of the Territorial Competitiveness. Business Inform, no. 12, pp. 148–154. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-12-148-154
2. Zapototskyi S. and Horyn I. (2018) Tourist and recreational potential of the lviv region: geographical features of use and recreation. Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Geography, no. 1 (70), pp. 72–79.
3. Pryhara O., Bryk S. and Holubets I. (2021) Development of tourist and recreational complex in conditions of sustainable growth of economy. Economy and Society, no. (33). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-33-86
4. Khlopyak S. V. (2013) New tourist zoning in Ukraine and prospects for its use in regional policy. Topical issues, current state and prospects for the development of the tourism industry in Ukraine and Poland: proceed. of the 7th International Scientific and Practical Conference. Zhytomyr: Kyiv Institute of Business and Technology, pp. 174–176.
5. Bondarenko L. (2023) International experience in the development of tourist regions. Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry, no. 1(7), pp. 15–20. Available at: https://journals.chdtu.ck.ua/index.php/itsf/article/view/72
6. Barvinok N. (2023) Assessment of tourist and recreational potential and tourist infrastructure in individual united territorial communities of Kirovograd region. Economies’ Horizons, no. 2(24), pp. 4–20. DOI: https://doi.org/10.31499/2616-5236.2(24).2023.281149
7. Yukhnovska Yu. (2019) Development strategy for the development of the cluster of the tourist industry of Ukraine and the Zaporozhe region. Problems of Systemic Approach in the Economy, no. 4(2), pp. 59–65. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2019_4(2)__108
8. Mashika H. (2017) The tourism and economic potential of the Carpathian region as a dominant component of its effective use. Visnyk of V.N. Karazin Kharkiv National University, series «Geology. Geography. Ecology», vol. 46, pp. 113–121.
9. Yukhnovska Yu. (2019) Methodical approaches to estimate the tourist potential of Ukraine and the regions. Scientific Notes of Taurida National V.I. Vernadsky University Series: Economy and Management, vol. 30(69), no. 4(2), pp. 54–59. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30(69)_4(2)__11
10. Bieloborodova M., Yurchyshyna L. and Kozynets A. (2021) Potential of ecotourism development in the regions of Ukraine, Tourism and Hospitality Industry in Central and Eastern Europe, no. 3, pp. 5–11. DOI: https://doi.org/10.36477/tourismhospcee-3-1
11. Katsemir Y. (2020) Socio-Economic Factors Of Domestic Tourism Development In Ukraine. Black sea economic studies, vol. 52-2, pp. 7–11.
12. Dnipro Regional State Administration. Tourist pearls of the Dnipro region. Available at: https://adm.dp.gov.ua/turistichnij-kraj/cikava-dnipropetrovshina/turistichni-perlini-pridniprovya (accessed June 30, 2023).
13. Nature reserve fund “Nature of Ukraine”. The nature reserve fund of the Dnipro region by hromadas. Available at: https://pzf.land.kiev.ua/pzf-obl-4.html (accessed June 30, 2023).
14. Kubatko O. V., Lukjanenko V. V., Mogilenets T. V. (2010) Economic and methodological approaches of sustainable development modelling of territories. Mechanism of Economic Regulation, no. 2, pp. 193‒199.
15. Horvat V. (2020) What is brandwatching and why it can be interesting. Available at: https://ekosphera.org/shho-take-bordvotchyng-i-chym-vin-mozhe-zaczikavyty/ (accessed June 30, 2023).
16. Zavoruyeva O. (2017) Scientific and practical recommendations on improving the development strategy of the tourism industry of Ukraine. Black sea economic studies, vol. 15 (1), pp. 251–255.
17. Bihus M., Нalkiv L. and Dobushovskyi P. (2020) Tourist business under the influence of modern changes due to global challenges. Scientific View: Economics and Management, no. 3, pp. 7–12. DOI: https://doi.org/10.32836/2521-666X/2020-69-1
18. Dekhtyar N. and Yermachenko V. (2016) The cyclicity of tourism services consumption in the context of development of Ukrainian economy. Economics of Development, no. 2(78), pp. 88–99.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Bieloborodova Mariia Підходи до оцінювання туристично-рекреаційної привабливості території на прикладі дніпропетровської області / Mariia Bieloborodova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 6-14. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3021.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА