Роль сільського туризму в сталому розвитку місцевої громади

Ключові слова: сільський туризм, рекреація, досвід ЄС, місцева громада, кластер, регулювання, сталий розвиток

Анотація

Посилення екологічних норм ведення сільського господарства, екологічно орієнтована модернізація промислових підприємств, навіть традиційно найбільш брудних, модернізація транспорту дозволяють якісно покращувати екологічні параметри господарювання. Зважаючи на перехід до парадигми сталого розвитку в усіх сферах суспільного життя, зокрема і в туризмі, особливою актуальністю відзначається дослідження потенціалу для розвитку таких його форм, як сільський зелений туризм, особливо за умов необхідності підтримки сільських господарств. Розглянуто підходи до державного та нормативно-правового регулювання сільського туризму на прикладі провідних європейських країн та України. Визначені характерні особливості сільського туризму як окремої галузі туристичної діяльності. Доведено, що сільський туризм є важливим інструментом досягнення Цілей сталого розвитку, і його розвиток потребує спрощення бюрократичних процедур та гармонізації європейського та вітчизняного законодавства. Кластеризація родинних господарств як осередків сільського зеленого туризму має значний потенціал для сталого розвитку місцевих громад, що підтверджується міжнародним досвідом, зокрема в США та ЄС. На прикладі Петриківської громади Дніпровського району Дніпропетровської області розглянуто доцільність створення єдиної мережі зелених садиб, об’єднання їх екологічними велосипедними, кінними, пішохідними маршрутами, і подальша організація сільського та етнографічного туристичного кластеру для пропозиції та просування туристичних продуктів під єдиним брендом місцевої громади. Актуальність кластерного розвитку підприємств сфери туризму в Дніпровському районі, і в Петриківській громаді зокрема, зумовлена необхідністю створення, на базі таких підприємств гнучкіших структур, які здатні задовольнити зростаючу потребу у якісному дружньому до довкілля сервісі. Останніми роками одними з лідерів росту по наданих послугах і товарах району є малі і середні підприємства сфери туризму. При цьому зазначені в дослідженні підприємства зеленого туризму не лише мають значний туристичний потенціал, але і досвід співпраці і взаємодії.

Дані про автора

Mariia Bieloborodova, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

кандидат економічних наук

Посилання

1. Bezuhla, L. (2020), “Rural green tourism: trends in the development of national tourism business”, Suchasni pidkhody do sotsialʹnoekonomichnoho, informatsiynoho ta naukovo-tekhnichnoho rozvytku subʼyektiv natsionalʹnoho hospodarstva. Collective monograph. L. Savchuk, L. Bandorina (eds), Dnipro: Porogy, pp. 157-166.
2. Bezuhla, L. (2020), “Impact of the macro environment on the ecoturist infrastructure”, Green, Blue & Digital Economy Journal, vol. 1, no. 2, pp. 33-38.
3. Holland, R., Khanal, A. R., and Dhungana, P. (2022), “Agritourism as an Alternative On-Farm Enterprise for Small U.S. Farms: Examining Factors Influencing the Agritourism Decisions of Small Farms”, Sustainability, 14(7), 4055. https://doi.org/10.3390/su14074055
4. Koshkalda, I., Utenkova, K., Herman, L., Vasilieva, L., and Atamas, O. (2022), “Management of Economic Security of the Ukraine 's Agricultural Sector in the Conditions of Globalization”, IJIEPR, no. 33 (1), pp. 1-10. DOI: 10.22068/ijiepr.33.1.11
5. Kalchenko, S., Hutorov, A., Bezuhla, L., Leushina, O., Popova, T., and Dorokhov, O. (2021), “Managing the socio-economic development of small forms of green tourism”, Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Series II: Forestry, Wood Industry, Agricultural Food Engineering, vol. 14 (63) 1, pp. 141-152. DOI: https://doi.org/10.31926/but.fwiafe.2021.14.63.1.13
6. National Institute for Strategic Studies (NISS) (2022), “Concept of the post-war recovery and development strategy of Ukraine”, available at: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-05/stratvidnovlennya-koncept-v2.pdf (Accessed 01.12.2022)
7. Menshov, O., Kruglov, O., Vyzhva, S., Horoshkova, L., Pereira, P., Pastushenko, T., and Dindaroglu, T. (2021), “Landscape Position Effects on Magnetic Properties of Soils in the Agricultural Land Pechenigy, Ukraine”, Earth Systems and Environment, vol. 5 (3), pp. 739-750. DOI: 10.1007/s41748-021-00240-7
8. Fengbiao, S. and Wenjie Z. (2022), “Planning of ecological agricultural tourist attractions based on the concept of circular economy”, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B — Soil & Plant Science, 72:1, 538-552, DOI: 10.1080/09064710.2021.2021278
9. Zyma, O.H., Holub, M.O. (2015), “Categorical and conceptual features of ecological, green, rural tourism”, Biznes Inform, no. 1, pp. 241-245.
10. Richardson, R. (2021), The Role of Tourism in Sustainable Development. Oxford Research Encyclopedia of Environmental Science, available at: https://oxfordre.com/environmentalscience/view/10.1093/acrefore/9780199389414.001.0001/acrefore-9780199389414-e-387 https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199389414.013.387 (Accessed 01.12.2022)
11. Horoshkova, L., Khlobystov, Іe., Filipishyna, L., Shvydenko, M. and Bessonova, S. (2020), “Economic and mathematical modeling of ecological expenditure for sustainable development of united territorial communities”, Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: proceed. Of XIV Int. Scient. Conf., Nov. 2020, vol. 2020, pp. 1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056091
12. Ibnou-Laaroussi, S., Rjoub, H., Wong, W. (2020), “Sustainability of Green Tourism among International Tourists and Its Influence on the Achievement of Green Environment: Evidence from North Cyprus”. Sustainability, MDPI, vol. 12(14), pp. 1-24.
13. Draft Law of Ukraine (2021), “On agrarian tourism and agrotourism activity”, available at: http://ruraltourism.com.ua/?a=viewmaterial&id=9 (Accessed 01.12.2022)
14 Draft Law of Ukraine (2021), “On rural green tourism”, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71321 (Accessed 01.12.2022)
15. State Statistics Service of Ukraine (2022), “The volume of industrial products sold by region in 2021”, available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2011/pr/orp_reg/orp_reg_u/arh_orp_reg_u.html (Accessed 01.12.2022)
16. UNIAN information agency (2020), “2020 has been declared the year of rural tourism in Ukraine”, available at: https://www.unian.ua/tourism/news/ 10823348-2020-rik-ogolosheno-rokom-silskogo-turizmu-v-ukrajini.html?ga= 2.17 2508067.16058825.1644758688-1283053749.1644758688 (Accessed 30 November 2022)
17. Bieloborodova, M, Voloshin, V., Belopolsky, N., Bessonova, S. and Bondarenko, L. (2021), “Testing the Environmental Kuznets Curve as an indicator for ecological tourism active development in Ukraine”, Proceed. of 15th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2021, volume 2021, p.1-5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.20215K2010
18. State Statistics Service of Ukraine (2022), “Gross Domestic Product. Statistical information”, http://www.ukrstat.gov.ua/ “ Emissions of pollutants and greenhouse gases into atmosphere from stationary sources of pollution”, available at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/ns/vzap/arch_vzrap_u.htm (Accessed 30 November 2022)
19. Main Department of Statistics in Dnipropetrovsk Region (2022), “Gross regional product”, available at: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo/nr/dn_1.htm (Accessed 30 November 2022)
20. Ministry of Development of Communities and Territories of Ukraine (2022), “State of the field of green economy for 2021”, available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-zelenogo-gospodarstva-za-2021-rik/ (Accessed 01.12.2022)
21. Maslyhan, O. O. And Mashika, H. V. (2020), “Regionalistic model of managing the development of clusters of tourism and recreation”, Ahrosvit, vol. 10, pp. 43-51. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.10.43
22. Sarkisyan H. O. (2020), “Peculiarities of formation of regional tourism clusters”, Nauka, tekhnolohiyi, innovatsiyi: svitovi tendentsiyi ta rehionalʹnyy aspekt: proceed. of ІІІ Int. scientif. and pract. conf., Odesa, September 25–26 верес, 2020, pp. 59-62.
23. Sych, V. A., Kolomiyetsʹ, K.V. and Shashero, A.M (2018), “Application of the cluster concept in the field of recreation and tourism ”, The development of nature sciences: problems and solutions: conference proceedings, Brno, April 27-28, 2018, pp. 226-229. available at: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/19407/1/226-229.pdf (Accessed 01.12.2022)
24. Arkhypova, L., Vinnychenko, I., Kinash, I., Horoshkova, L., and Khlobystov, Ie. (2022), “Theoretical Substantiation of Modeling of Recreational Systems”, Ecological Engineering & Environmental Technology, vol. 23(5), pp. 99-108. https://doi.org/10.12912/27197050/151758
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Bieloborodova Mariia Роль сільського туризму в сталому розвитку місцевої громади / Mariia Bieloborodova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 86-94. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2786.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА