Аналіз високотехнологічного експорту на прикладі Литви: вплив циклічної компоненти

Ключові слова: НДДКР, високотехнологічна продукція, експорт, математичне моделювання, динамічні показники

Анотація

У статті представлено авторську методику для аналізу структури динаміки експорту високотехнологічної продукції як інструменту для державного регулювання у сфері інноваційного та науково-технічного розвитку. Методика розкриває економічний зміст та дозволяє виділити у структурі динаміки експорту високотехнологічної продукції наступні складові: рівномірне зростання; прискорене зростання; циклічне зростання. А також дозволяє розглянути, як змінюється частка впливу циклічної складової, якщо високотехнологічний експорт розглядати як частку всього промислового експорту і як частку ВВП, а також порівняти зі структурою динаміки ВВП країни в цілому. У роботі досліджується структура динаміки високотехнологічного експорту на прикладі Литви, що є відносно пізнім членом Європейського Союзу та країною, що зазнала перетворень в економіці після розпаду радянського союзу. Проведено аналіз високотехнологічного експорту в країні та інтерпретовано динаміку експорту високотехнологічної продукції та структуру зростання експорту з метою оцінки перспектив загального економічного зростання у країні. Високотехнологічний експорт у Литві має певні темпи зростання, вплив яких на динаміку лінійно зростає. Можна відзначити, що в динаміці високотехнологічного експорту спостерігається сильний вплив циклічних компонентів. Ці цикли мають періоди коливань 5,8 року, що свідчить про вплив короткочасних процесів. Цикли можуть відображати, з одного боку, життєвий цикл створення, впровадження і виходу на світовий ринок нових видів високотехнологічних товарів та, з іншого боку, кон'юнктуру ринку, попит на цю продукцію з боку національних виробників. Авторами були проаналізовані цикли в динаміці високотехнологічного експорту в Литві з періодом 5,8 року і розрахований рівень впливу циклічної складової на загальну тенденцію. Стаття є невід'ємною частиною дослідження, в якому також аналізуються інші країни з високим світовим рівнем високотехнологічного експорту за запропонованою авторською методикою.

Дані про авторів

Aleksandr Belov, ГО «Інститут соціально-економічних ініціатив»

кандидат економічних наук, докторант

Lyudmyla Svуstun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Yehorov I.Iu., Odotiuk I.V., Salikhovа O.B. (2016) Implementation of high technologies in the economy of Ukraine: a scientific report, National Academy of Sciences of Ukraine, SI "Institute of Economics and of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv.
2. Yang B., Zhu S. (2021) Public funds in high-tech industries: A blessing or a curse. Socio-Economic Planning Sciences, Vol. 83(C).
3. Shcherbak V., Bryzhan I., Chevhanova V., Svistun L., Hryhoryeva O. (2020) Impact of forced migration on the sustainable development of rural territories. Global Journal of Environmental Science and Management, No. 6(4), рр 481–496.
4. Özsoy S. et al. (2022) The impact of digitalization on export of high technology products: A panel data approach. J. Int. Trade Econ. Dev. Routledge, Vol. 31, No. 2. Pp. 277–298.
5. Globalization and High Technology (2010) The Israeli Economy from the Foundation of the State through the 21st Century / ed. Rivlin P. Cambridge: Cambridge University Press, Pp. 94–117.
6. Marukawa T. (2013) Japan’s High-Technology Trade with China and Its Export Control. J. East Asian Stud. Cambridge University Press, Vol. 13, No. 3. Pp. 483–501.
7. Ege A., Ege A.Y. (2017) The Turkish economy and the challenge of technology: a trade perspective. New Perspect. Turk. Cambridge University Press. Vol. 57, Pp. 31–60.
8. Garces E.J., Adriatico C.G. (2019) Correlates of High Technology Exports Performance in the Philippines: 5. Open J. Soc. Sci. Scientific Research Publishing, Vol. 7, No. 5, Pp. 215–226.
9. Belov A., Svistun L., Ptashchenko L., Popova Y., Mammadov E.M. (2023) Analysis of High-Tech Trends in the Context of Management Tasks of State’s Scientific and Technical Development. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 4th International Conference on Building Innovations. ICBI 2022. Lecture Notes in Civil Engineering, Vol. 299. Springer, Cham. Р. 845–864.
10. Ersin Ö., Ustabaş A., Acar T. (2022) The nonlinear effects of high technology exports, R&D and patents on economic growth: a panel threshold approach to 35 OECD countries. Romanian J. Econ. Forecast, Vol. 25, Pp. 26–44.
11. Siddiqui A.A. (2022) Technology Intensive Exports and Growth of Asian Economies. Indian Econ. J. SAGE Publications India. Vol. 70, Issue 2. DOI: https://doi.org/10.1177/00194662221082205
12. Mandelman F.S., Rabanal P., Rubio-Ramírez J.F. & Vilán D. (2011) Investment-specific technology shocks and international business cycles: An empirical assessment. Review of Economic Dynamics, No. 14(1), p. 136–155.
13. Gupta R., Ma J., Risse M. & Wohar M.E. (2018) Common business cycles and volatilities in US states and MSAs: The role of economic uncertainty. Journal of Macroeconomics, No. 57, p. 317–337.
14. Li J., Ren Z., & Wang Z. (2008). Response of nonlinear random business cycle model with time delay state feedback. Physica A: Statistical Mechanics and Its Applications, No. 387(23), p. 5844–5851.
15. Oliinyk O.V. (2005) Cyclicity of the reproductive process in agriculture. Kharkiv: KhNAU named after V.V. Dokuchaiev.
16. Belov A.V. & Svystun L.A. (2015) Modeling trends in the cyclical development of the real estate market. Institutional foundations of the functioning of the economy in the conditions of transformation: Collection of scientific articles. BREEZE Publishing House, Montreal, Canada. p. 268–271.
17. Indicators of world development. Аvailable at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=TX.VAL.TECH.CD&country= (accessed 22.02.2023)
18. Annual and monthly inflation tables for the United States of America. Available at: https://www.statbureau.org/en/united-states/inflation-tables. (accessed 23.02.2023)
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Belov Aleksandr Аналіз високотехнологічного експорту на прикладі литви: вплив циклічної компоненти / Aleksandr Belov, SvуstunLyudmyla // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 124-135. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2944.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ