Дослідження циклічності високотехнологічного експорту в Німеччині

Ключові слова: інтегральна оцінка, конкурентоспроможність, маркетинг сфери послуг

Анотація

У статті запропоновано авторську методику для аналізу структури динаміки експорту високотехнологічної продукції як інструменту для державного регулювання у сфері інноваційного та науково-технічного розвитку. Методика розкриває економічний зміст та дозволяє виділити у структурі динаміки експорту високотехнологічної продукції наступні складові: рівномірне зростання; прискорене зростання; циклічне зростання. А також дозволяє розглянути, як змінюється частка впливу циклічної складової, якщо високотехнологічний експорт розглядати як частку всього промислового експорту і як частку ВВП, а також порівняти зі структурою динаміки ВВП країни в цілому. У роботі досліджується структура динаміки високотехнологічного експорту на прикладі Німеччини, що є лідером Європейського Союзу та країною з високорозвиненою постіндустріальною економікою і потужним науково-технічним потенціалом. Проведено аналіз високотехнологічного експорту в країні та інтерпретовано динаміку експорту високотехнологічної продукції та структуру зростання експорту з метою оцінки перспектив загального економічного зростання у країні. Високотехнологічний експорт у Німеччині має певні постійні темпи зростання, вплив яких на динаміку лінійно зростає. Можна відзначити, що в динаміці високотехнологічного експорту спостерігається сильний вплив циклічних компонентів, сумарний зважений ефект яких коливається від -5,98% до +10,50%. Ці цикли мають періоди коливань 4,5 і 4,6 року, що свідчить про вплив короткочасних процесів. Цикли можуть відображати, з одного боку, життєвий цикл створення, впровадження і виходу на світовий ринок нових видів високотехнологічних товарів та, з іншого боку, кон'юнктуру ринку, попит на цю продукцію з боку національних виробників. Авторами були проаналізовані цикли в динаміці високотехнологічного експорту в Німеччині з періодом 4,5 і 4,6 року і розрахований рівень впливу циклічної складової на загальну тенденцію. Стаття є невід'ємною частиною дослідження, в якому також аналізуються інші країни з високим світовим рівнем високотехнологічного експорту за запропонованою авторською методикою.

Дані про авторів

Oleksandr Belov, ГО «Інститут соціально-економічних ініціатив»

кандидат економічних наук, докторант

Lyudmyla Svуstun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Heiets V.M., Semynozhenko V.P. (2006). Innovative prospects of Ukraine, Konstanta, Kharkiv.
2. Yehorov I.Iu., Odotiuk I.V., Salikhovа O.B. (2016). Implementation of high technologies in the economy of Ukraine: a scientific report, National Academy of Sciences of Ukraine, SI "Institute of Economics and of National Academy of Sciences of Ukraine», Kyiv.
3. Kraus N.M., Manzhura O.V., Kraus K.M. (2019). Diagnosis of the impact of research and innovation on technology transfer in Ukraine, Efektyvna ekonomika (Efficient economy). Vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6873
4. Artyukhov A., Omelyanenko V. & Prokopenko O. (2021). University Technology Transfer Network Structure Development: Education and Research Quality Issues. TEM Journal, vol. 10(2), рр. 607–619.
5. Matyushenko I., Trofimchenko K., Ryeznikov V., Prokopenko O., Hlibko S. & Krykhtina Y. (2021). Innovation and investment mechanism for the formation and implementation of state policy to ensure the technological competitiveness of leading countries and Ukraine in the digital economy. Linguistics and Culture Review, vol. 5(S4), рр. 1508–1551.
6. Perevozova I., Shmygol N., Tereshchenko D., Kandahura K. & Katerna O. (2019). Introduction of creative economy in international relations: Aspects of development security. Journal of Security and Sustainability, vol. 9 (1), рр. 139–154.
7. Belov A., Svystun L., Ptashchenko L., Popova Yu. & Mammadov E. (2022). Analysis of high-tech trends in the context of management tasks of state’s scientific and technical development, In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds). Proceedings of the 4rd International Conference on Building Innovations, ICBI 2022, Lecture Notes in Civil Engineering, Springer, Cham, pp. 456–463.
8. Bottega A., Romero J.P. (2021). Innovation, export performance and trade elasticities across different sectors. Structural Change and Economic Dynamics, vol. 58, pp. 174–184.
9. Sandu S., Ciocanel B. (2014). Impact of R&D and Innovation on High-tech Export. Procedia Economics and Finance, vol. 15, pp. 80–90.
10. Oliinyk O.V. (2005). Cyclicity of the reproductive process in agriculture. Kharkiv : KhNAU named after V.V. Dokuchaiev.
11. Belov A.V., & Svystun L.A. (2015). Modeling trends in the cyclical development of the real estate market. Institutional foundations of the functioning of the economy in the conditions of transformation: Collection of scientific articles. BREEZE Publishing House, Montreal, Canada, pp. 268–271.
12. Annual and monthly inflation tables for the United States of America. (d.b.). Available at: https://www.statbureau.org/en/united-states/inflation-tables
13. Indicators of world development | Data bank. (d.b.). Аvailable at: https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&series=TX.VAL.TECH.CD&country=
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Belov Oleksandr Дослідження циклічності високотехнологічного експорту в німеччині / Oleksandr Belov, SvуstunLyudmyla // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 289-300. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2811.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ