Науково-теоретичний підхід до управління просуванням органічної продукції

  • Iryna Novytska Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7068-8320
Ключові слова: функціональний підхід, процесний підхід, організаційний підхід, маркетинговий підхід, управління, просування, органічна продукція

Анотація

Розглянуто основні підходи до управління просуванням органічної продукції, зокрема функціональний та процесний. Виходячи з аналізу, кожен підхід було прив’язано до відповідного елемента системи управління просуванням органічної продукції. Враховуючи специфіку управління просуванням органічної продукції, увагу зосереджено на функціональному та процесному підходах, на виявленні їх переваг і недоліків. Обґрунтовано, що управління на основі функціонального  й процесного підходів має відповідні переваги та є більш результативним і сучасним. Функціональний та процесний підходи забезпечать безперервну взаємодію управлінських функцій, таких як прогнозування, планування, організація, мотивація й стимулювання, моніторинг і контроль, у процесі просування органічної продукції, а також збуту з урахуванням життєвого циклу товару та взаємозв'язків із клієнтами. Управління просуванням органічної продукції буде різнитися залежно від того, яка саме продукція первинного виробництва, вторинної переробки чи готова упакована органічна продукція. Важливо враховувати терміни доставки та умови транспортування, наприклад при виході на зовнішній ринок. Тому ми хотіли б також урахувати логістичний підхід до управління. Адже логістика виступає об’єднувальною ланкою між виробником та споживачем, що вибудовує особливу структуру на підприємстві у логістичних системах і логістичних ланцюгах поставок. Зроблено висновки про те, що орієнтація управління просуванням органічної продукції на функціональний та процесний підходи є пріоритетною в сучасних умовах динамічного ринкового середовища.

Дані про автора

Iryna Novytska, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Aспірантка

Посилання

1. Haievskyi B.A., Haievska O. B. (2011). Public administration in the system of social management. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhia State Engineering Academy. Vol. 47. pp. 17-23. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_47_4
2. Yelnikova H.V. (1999). Naukovi osnovy rozvytku upravlinnia zahalnoiu serednoiu osvitoiu v rehioni: monohrafiia. Kyiv: DAKKO. 303 p. (in Ukr.).
3. Yokhna M. A., Stadnyk V. V. (2013). Motivating functions of leadership and their implementation in the development of the region. Management Leadership: the challenges of today: collection. monograph / general. ed. V. V. Tolkovanova. Khmelnytskyi: P. E. Melnyk A. A, pp. 45–74 (in Ukr.).
4. Kyrych N. B., Andrushkiv B. M., Palianytsia V. A., Melnyk L. M. (2009). Ways and methods of making managerial decisions (psychological aspects of management). Scientific Works of Kirovograd National Technical University. Economic Sciences. Vol. 16 (1), pp. 11–14 (in Ukr.).
5. Shymanovska-Dianych L. M., Vlasenko V. A. (2007). Methodical approach to the formation of organizational and economic mechanism for managing the development of the system of consumer cooperation of Ukraine. Scientific Bulletin of PUSK. Series: "Economic Sciences". Poltava. Vol. 1 (21), pp. 119–123 (in Ukr.).
6. Vlasenko V. A. (2006). Peculiarities of formation of the concept of management of development of social and economic systems. Materials of the III International. scientific-practical conf. "Methodology and practice of management on the threshold of the XXI century: national, sectoral and regional aspects" (May 10-12, 2006, Poltava). Poltava: RVC PUSKU, pp. 41–42 (in Ukr.).
7. Osovska H. V., Semeniuk T. V., Osovskyi O. A. (2019). Problems of personnel management of the enterprise. Efficient Economy. No. 12. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7494 DOI: 10.32702 / 2307-2105-2019.12.69
8. Stadnyk V., Zamazii O. (2015). Innovative factors in the system of value-based management of an industrial enterprise. Current Economic Problems. No. 9, pp. 242–249 (in Ukr.).
9. English Fundamental Dictionary / ed. by James A. H. Murray, Henry Bradley, William Alexander Craigie, Charles Talbut Onions. In 12 Vol. Oxford, 1933. 611 p. .
10. Andrushkiv B. M. (2015). Forming a system of business processes of the enterprise in the context of sustainable development. Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property. Issue 2 (1), pp. 91–97 (in Ukr.).
11. Shymanovska-Dianych L. M., Karpenko Ye. A. Process-oriented management and internal control at retail enterprises: [monograph].(2011). Poltava: RVV PUET. 288 p.
12. Khimenko O. O. (2015). Application of functional-process approach to the organization of wholesale intermediaries. Economic analysis: collection.of sc. works / Ternopil National University of Economics; ed.: V. A. Derii et al. Ternopil: Publishing and Printing Center of Ternopil National University of Economics "Economic Thought". Vol. 20, pp. 312–318 (in Ukr.).
13. Borysova L. Ye. (2015). Process-functional approach in the management system of a modern telecommunications company. Scientific Bulletin of Kherson State University. No. 11, pp. 55–58 (in Ukr.).
14. John Cotter. (2005). Leading Change. Why Transformation Efforts Fail. Harvard Business Review. Vol. 85, pp. 96–103.
15. Henri Fayol. Retrieved from http://www.ereading.club/bookreader.php/89706/Petrova_-_Anri_Faiiol%27.html
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Novytska Iryna Науково-теоретичний підхід до управління просуванням органічної продукції / Iryna Novytska // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 84-90. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2370.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ