Особливості злиття і поглинань українських компаній зарубіжними

  • Nataliia Bezrukova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Vitalii Svichkar Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Vladislava Baltushenie Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: злиття, поглинання, українські компанії, ЗіП державне регулювання, інвестиційний клімат, галузева структура прямих іноземних інвестицій, економічний розвиток, тенденції

Анотація

Досліджено динаміку злиттів та поглинань (ЗіП) українських компаній за кордоном. Висвітлено основні наслідки ЗіП для українських компаній. Запропоновано заходи щодо вдосконалення контенту та розповсюдження ЗіП українських компаній. Результатом дослідження є те, що основними проблемами, що сьогодні гальмують процес залучення іноземних інвестицій, є: політична й законодавча нестабільність; проблема забезпечення надійного гарантованого захисту від змін в українському законодавстві; значний податковий та адміністративний тиск; високий рівень корупції й бюрократії; висока інфляція в країні та складний процес реєстрації; ліцензійні й митні процедури. Основними шляхами розв’язання проблем злиття та поліпшення повинні бути: покращення інвестиційного клімату шляхом удосконалення загального й спеціального законодавства, яке регулює взаємозв'язок в інвестиціях, відповідно до європейських норм; виконання інвестиційних проектів за принципом «єдиного вікна»; впровадження економічного механізму страхування іноземних інвестиційних ризиків; надання державних гарантій інвесторам та консолідувація їх на законодавчому рівні. Подальші дослідження повинні проводитися для формування ефективної інвестиційної політики, політики злиття, яка сприяла б залученню іноземних інвестицій у країну для розширення українського ринку.

Дані про авторів

Nataliia Bezrukova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук

Vitalii Svichkar, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. INVESTOPEDIA, (2019). What merger and acquisition (M&A) firms do. Retrieved 21 October 2019 from https://www.investopedia.com/ /111314/.asp (Accessed 21 October 2019).
2. EDUPRISTINE, (2019). Mergersand Acquisitions. Retrieved 25 October 2019 from https://www.edupristine.com/blog/mergers-acquisitions (Accessed 25 October 2019).
3. CONCORDIA ST.PAUL, (2019). Five biggest Mergers of all time. Retrieved 23 October 2019 from https://online.csp.edu/blog/business/5-biggest-mergers-of-all-time (Accessed 23 October 2019).
4. Mantsurov, I., Nesterenko, V. & Yatsenko, A. (2014). “Statistical analysis of merger and acquisition process in Ukraine.” Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, 2014, vol.2, pp.132-138. Retrieved 22 October 2019 from http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2014_2_33 (Accessed 22 October 2019).
5. NOBLES, (2019). M&A in Ukraine: market overview, legislative changes and outlook for 2019. Retrieved 24 October 2019 from https://www.nobles-law.com/single-post/2019/08/15/MA-in-Ukraine-Market-Overview-Legislative-Changes-and-Outlook-for-2019 (Accessed 24 October 2019).
6. THOMSON REUTERS, (2019). Private mergers and acquisitions in Ukraine: overview. Retrieved 27 October 2019 from https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-625-4385?transitionType=Default &contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1 (Accessed 27 October 2019).
7. U.S. EMBASSY IN UKRAINE, (2018). Bureau of economic and business affairs. Retrieved 28 October 2019 from https://www.state.gov/e/eb/ rls/othr/ics/ 2018/eur/281647.htm (Accessed 28 October 2019).
8. INVENTURE, (2018). Investment analytics  Ukraine. Retrieved 25 October 2019 from https://inventure.com.ua/en/analytics/investments/ 2018 (Accessed 25 October 2019).
9. Ianenkova, I. & Solesvik. M. (2016). “Mergers and acquisitions in Ukraine and worldwide: analysis of recent trends”. Forum Scientiae Oeconomia, 2016, vol. 4, no. 4, pp. 39-52. Retrieved 28 October 2019 from http://www.wsb.edu.pl/container/Forum%20nr%204%202016/3.pdf (Accessed 28 October 2019).
10. Friedman, Y., Carmeli, A., Tishler, A., & Shimizu, K. (2018), Untangling micro-behavioral sources of failure in mergers and acquisitions: A theoretical integration and extension. The International Journal of Human Resource Management, 2016, Volume 27, Issue 20, p. 131. doi: 10.1080/09585192.2015.1042003.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Bezrukova Nataliia Особливості злиття і поглинань українських компаній зарубіжними / Nataliia Bezrukova, Vitalii Svichkar, Vladislava Baltushenie // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 93-99. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1821.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ