Інноваційна політика корпорацій у сучасних умовах міжнародної конкуренції

Ключові слова: інновації, інноваційна політика, міжнародна конкуренція, транснаціональні корпорації, національна економіка

Анотація

Проаналізовано особливості реалізації інноваційної політики компаній в умовах посилення конкурентної боротьби. Зазначено, що сучасна світова економіка характеризується потребою в постійних інноваціях та гнучкості компаній задля виживання у турбулентному середовищі. Саме інновації стають рушійною силою розвитку і виживання компаній в умовах сучасного ринку. Важливість новітніх розробок і нововведень не обмежується лише мікроекономічним рівнем конкретних суб’єктів господарювання. Велике значення інновації мають для розвитку країн і світової спільноти в цілому. Метою статті є аналіз інноваційної політики сучасних корпорацій в умовах міжнародної конкуренції. Ринкова економіка, якій притаманна гостра конкурентна боротьба, вимагає особливого підходу до інновацій. Маючи на меті підвищення ефективності діяльності, інновації відкривають широкі перспективи для розвитку сучасних корпорацій. Успішна інноваційна діяльність дає можливість компанії сформувати позитивний імідж, підвищити конкурентоспроможність, ефективніше використовувати обмежені ресурси, збільшити прибуток. Наголошено, що інноваційний тип розвитку накладає особливий відбиток на менеджмент компанії, його цілі, функції, методи, формуючи в його складі особливе автономне ядро – інноваційний менеджмент, що спрямовує і регулює всю сукупність інноваційно-інвестиційних процесів у господарській системі для забезпечення складної інтеграції науки, виробництва і ринку. Зазначено, що для компанії важливо розробити не лише новий продукт, а й зробити його конкурентоспроможним на ринку. Конкурентоздатність нового продукту (чи технології) означає здатність його у визначений період часу відповідати запитам і вимогам ринку і бути вигідно проданим при наявності на ринку пропозицій інших аналогічних продуктів (чи технологій). В роботі виділени мотиви створення і продажу інновацій та фактори, якими вони обумовлені. Окреслені основні мотиви покупки інновацій. Сучасний стан світової економіки характеризується чіткими змінами застарілих поглядів на методи і способи ведення бізнесу. Турбулентність стала основою всіх видів діяльності людства. Таким чином, задля утримання конкурентних позицій на ринку, навіть гіганти індустрії вимушені вдаватися до постійного якісного оновлення своєї діяльності. Виділені значущі сучасні світові тенденції впровадження компаніями інновацій. Охарактеризовано дві моделі інноваційної політики – американська та японська. Як висновок, можна зазначити, що науково-технічний прогрес, прискорюючи розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, сфери транспорту та перевезень, сприяє зростанню кількості міжнародних контактів, поєднуючи півкулі та материки світу. Задля утримання конкурентних позицій на ринку в умовах турбулентної економіки компанії мають дбати про постійне оновлення своєї господарської діяльності. При цьому інновації є продуктом не лише технологічних розробок, а й якісного оновлення процесів управління на підприємстві.

Дані про авторів

Nataliia Bezrukova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Vitalii Svichkar, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Yuliia Riznyk, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Здобувач другого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Посилання

1. United Nations (2020), “The Sustainable Development Goals Report 2019”, Sales No. E.19.I.6. Available at: https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/TheSustainable-Development-Goals-Report-2019.pdf (accessed 18 Oct 2021).
2. Schumpeter, J. A. (1949). “Science and ideology”, The American Economic Review. American Economic Association, vol. 39 (2), pp. 346–359.
3. Candelin-Palmqvist, H., Sandberg, B. and Mylly, U.-M. (2012), “Intellectual property rights in innovation management research: a review”, Technovation, vol. 32, Iss. 9-10, pp. 502–512. DOI: https://doi.org/10.1016/j.technovation.2012.01.005 (accessed 19 Oct 2021).
4. Jain, R., Triandis, H. and Weick, C. (2010), “Managing Research, Development and Innovation: Managing the Unmanageable”, New-York: John Wiley & Sons, 416 pages.
5. Hu, B. (2014), “Linking business models with technological innovation performance through organizational learning”, European Management Journal, vol. 32, pp. 587–595. DOI: https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.10.009 (Accessed 18 Oct 2021).
6. Fleithde, J., Jose, M., Duarte, L., Marcelo, R. and Cortimiglia, N. (2014), “Success factors for environmentally sustainable product innovation: a systematic literature review”, Journal of Cleaner Production, vol. 65, pp. 76–86. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.035 (Accessed 18 Oct 2021).
7. Ungson, G. and Wong, Y.-Y. (2014), “Global Strategic Management”, London: Routledge, 624 pages.
8. Meissner, D. and Kotsemir, M., (2016), “Conceptualizing the innovation process towards the active innovation paradigm – trends and outlook”, Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 5, available at: https://innovation-entrepreneurship.springeropen.com/articles/10.1186/s13731-016-0042-z (accessed 21 Oct 2021).
9. Delloite (2021), “2021 global life sciences outlook”, Possibility is now reality, sustaining forward momentum, available at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/global-life-sciences-sector-outlook.html (accessed 22 Oct 2021).
10. Glor, E. (2021), “A Nomenclature and Classification System for Antecedents of Public Policy Innovation Trailblazing and Adoption Derived from a Systematic Literature Review”, The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, vol. 26(1), available at: https://www.innovation.cc/scholarly-style/2021_26_2_4_glor_terminology-classificfy-slr-iii.pdf (accessed 22 Oct 2021).
11. Anand, J., McDermott, G., Mudambi, R. and Narula, R. (2021), “Innovation in and from emerging economies: New insights and lessons for international business research”, Journal of International Business Studies, vol. 52, pp. 545–559.
12. Wang, Y. and Cheng, L. (2018), “Research on the Policy of Innovation and Entrepreneurship Talents Flow from the Supply-Side”, Open Journal of Social Sciences. DOI: https://doi.org/10.4236/jss.2018.611009
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Bezrukova Nataliia Інноваційна політика корпорацій у сучасних умовах міжнародної конкуренції / Nataliia Bezrukova, Vitalii Svichkar, Yuliia Riznyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 60-66. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2528.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ