Розвиток норм кранових навантажень на основі експериментальних досліджень

Ключові слова: норми будівельного проектування, мостовий кран, підвісний кран, кранове навантаження, нормативне навантаження, розрахункове навантаження

Анотація

 

Забезпечення надійності та безаварійності будівель і споруд у великій мірі залежить від правильного розуміння природи і кількісного опису та нормування навантажень на будівельні конструкції, в тому числі кранових навантажень. Ці навантаження на виробничі споруди мають досить складну фізичну природу і мінливий характер, що вимагають знання конструктивних відмінностей мостових та підвісних кранів, кінематичних та динамічних процесів, що реалізуються при роботі кранів, особливостей технологічних процесів, що відбуваються у виробничих цехах, які обслуговуються підйомними кранами. Такі особливості у певній мірі відображаються в розділах норм проектування будівельних конструкцій, що містять нормативи кранового навантаження. Більшість параметрів норм кранового навантаження мають імовірнісну природу і вимагає для свого обґрунтування застосування статистичних методів. Ці методи постійно змінювалися і розвивалися разом з регулярним переглядом норм будівельного проектування. Тому аналіз еволюції вітчизняних норм кранового навантаження разом з їх статистичними обґрунтуванням є актуальною задачею. Матеріали, присвячені крановим навантаженням, опубліковані в різних науково-технічних журналах, збірниках статей, матеріалах конференцій. Стаття містить систематизований огляд норм проєктування та публікацій по проблемі кранового навантаження за 90-річний період з 30-х років ХХ століття до теперішнього часу. Головна увага приділяється аналізу тенденцій розвитку норм проектування конструкцій в частині змін розрахункових коефіцієнтів, призначення нормативних і розрахункових значень кранового навантаження і залучення до цього дослідних статистичних даних. Відзначається високий науковий рівень вітчизняних норм ДБН В.1.2-2006 «Навантаження і впливи», які мають сучасний імовірнісний базис і асоціюються з нормами Єврокод. Виділяються наукові результати, що можуть бути включеними в наступні норми кранового навантаження.

 

Посилання

1. Levenson A.A. (1905). Reference book for architects, mechanics and students ("HȔTTE") Part I. Moscow: SKOROPECH Partnership
2. Romanov N.E. (1938). Investigation of transverse horizontal crane loads by a ring. Research of the actual work of steel structures of industrial buildings, 164-175
3. Barshtein M.F. (1951). Experimental determination of horizontal shear forces arising from the movement of overhead cranes in the rolling shop of the Azovstal plant. Proceedings of the Institute TsNIIPS, 16-51
4. Balashov V.P. (1957). Cross forces during the movement of bridge cranes with a central drive of the movement mechanism. Collection of scientific works of VNIIPTMASH, 18, 24-59
5. Khokharin A.Kh. (1961). On the lateral loads of bridge cranes on the frame of an industrial building. Industrial construction, 9, 38-45.
6. Bat A.A. (1959). On the calculation of endurance. Building mechanics and calculation of structures, 5, 24-28.
7. Kikin A.I., Vasiliev A.A., Koshutin B.N. (1969). Increasing the durability of industrial buildings structures. Moscow: Stroyizdat
8. Kikin A.I., Vasiliev A.A., Koshutin B.N., Uvarov B.Yu., Volberg Yu.L. (1984). Increasing the durability of industrial buildings. Moscow: Stroyizdat
9. Koshutin B.N. (1966). Statistical determination of the overload coefficients of vertical crane loads. Metal structures (Work of the school of N.S. Streletsky). Moscow: Stroyizdat, 195-210
10. Bat A.A., Koshutin B.N. (1960). Statistical study of crane loads. Building mechanics and calculation of structures, 2, 1-5
11. Klepikov L.V., Otstavnov, V.A. (1962). Determination of loads in the calculation of building structures. Building mechanics and calculation of structures, 5, 39-45
12. Kikin A.I., Izosimov I.V. (1966). Study of the factors affecting the magnitude of the lateral forces of overhead cranes in the shops of a metallurgical plant. Izvestiya vuzov. Construction and architecture, 12, 1-8
13. Izosimov I.V., Figarovsky A.V., Pichugin S.F., Val V.N. (1966). Investigation of the power effects of bridge cranes. Metal structures (Work of the school of NS Streletsky). Moscow: Stroyizdat, 164-176
14. Figarovsky A.V. (1970). Study of the lateral forces of four-wheel cranes with flexible load suspension. Metal structures: Collection of works of MISI, 85, 41-52
15. Kikin A.I., Figarovsky A.V., Pichugin S.F. (1967). Experimental data on transverse horizontal forces from casting cranes. Industrial construction, 12, 8-13
16. Barshtein M.F., Zubkov A.N. (1966). Statistical analysis of lateral forces arising from the movement of an overhead crane. Building mechanics and calculation of structures, 2
17. Koshutin B.N. (1963). On the coefficient of overload of lateral forces from bridge cranes. Methodology for determining loads on buildings and structures: Collection of articles of TSNIISK, 81-88
18. Pichugin S.F. (1970). The results of a statistical experimental study of horizontal and vertical loads of overhead cranes on. structures of industrial buildings. Research and Calculation of Structural Structures: Collection of Scientific Papers of MGMI, 59, 8-16
19. Pichugin S.F. (1972). On the study of the extreme parts of statistical distributions (for example, the loads of overhead cranes). Problems of reliability in construction design, 169-175
20. Pichugin S.F., Levanin Yu.P. (1974). Results of experimental study of vertical loads of overhead cranes on columns of open-hearth shops. Izvestiya vuzov. Construction and architecture, 12, 31-35
21. Kunin Yu.S., Egleskaln Yu.S. (1969). Study of the statistical properties of loading modes for crane structures. Industrial construction, 9, 36-39
22. Val V.N., Egleskaln Yu.S. (1969). The influence of crane runway defects on the power effects of bridge cranes. Industrial construction, 4, 36-38
23. Vasiliev A.A., Kunin Yu.S., Yakovenko A.T. (1974). On the clarification of the calculated vertical loads from bridge cranes. Industrial construction, 6, 31-33
24. Zdanevich, Yu.A. (1974). On some reserves of loads on crane structures of operating steel-making shops. Proceedings of DIIT, 159
25. Koshutin, B.N., Kunin, Yu.S., Nyscheta, S.A. (1979). Investigation of vertical and horizontal impacts from overhead cranes by the method of statistical modeling. Lightweight Building Coating Structures, 195-199
26. Bat, A.A. (1969). About coordination of codes of loads for calculation of cranes and crane structures. Industrial construction, 10, 46-47
27. Oststavnov V.A., Bat A.A., Klepikov L.V. (1983).
On new additions and changes to the chapter of
SNiP ІІ-6-74 "Loads and loadings". Industrial construction, 9, 9-10
28. Kunin Yu.S.. Kuzin N.Ya. (1972). About loads when calculating the rigidity of crane beams. Industrial construction, 6, 26-27
29. Plotnikov V.A. (1990). Investigation of horizontal force effects from bridge cranes. Interuniversity collection of scientific papers, 122-125
30. Koshutin B.N., Kunin Yu.S., Pashinsky V.A. (1985). Generalized mathematical model of vertical crane load, Questions of the reliability of reinforced concrete structures, 40-51
31. Pichugin S. (1998). Analysis of bridge crane loads on industrial buildings. XLIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB. Poznan-Krynica, 172-179
32. Pichugin S.F. (1995). Probabilistic representation of loads acting on building structures. Izvestiya vuzov. Construction, 4, 12-18
33. Pichugin S.F., Pashinsky V.A. (1982). Methodology for calculating the coefficients of combinations of loads. Questions of the reliability of reinforced concrete structures, 94-97
34. Pichugin S.F. (1995). Probabilistic calculation of steel elements for joint action of loads. Izvestiya vuzov. Construction, 5,6, 23-29
35. Pichugin S. (1995). Reliability estimation of steel elements under variable loads. XLI Konferencia Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, Krakow-Krynica, 151-156
36. Eurocode 1 EN 1991-3.: Actions on structures – Part 3: Actions induced by cranes and machinery. (2006). Brussels: CEN, Sep.
37. Pichugin S.F. (1994). Calculation coefficients of design codes based on the analysis of the reliability of steel structures. Construction of Ukraine, 1, 18-20
38. Pichugin S.F. (2007). Crane loads in DBN B.1.2-2: 2006 "Loads and iloadings". Building constructions: Collection of scientific works of NDIBK, 67, 691-702
39. Pashinsky V.A. (1999). Cyclic calculated values of loads on building structures. Vibrations in technology and technology, 2, 15-17
40. Pichugin S. (1997). Probabilistic description of crane load on building structures. XLIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Poznan-Krynica, 171-178
41.Pichugin, S., Patenko, I., & Maslova, S. (2018). Comparative analysis of loads from the travelling cranes of different producers. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 36-39.
с doi:10.14419/ijet.v7i3.2.14372
42. Perelmuter A.V. (2017). Statistical simulation of crane loads and calculated force combinations. International Journal for Computational Civil and Structural Engineering, 13(2), 136-144
43. Pasternak H., Rozmarynowski B., Wen Y.-K. (1996). Crane load modeling. Structural Safety, 17, 205-224
Опубліковано
2022-06-17
Як цитувати
Pichugin Sergii Розвиток норм кранових навантажень на основі експериментальних досліджень / Sergii Pichugin // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (56). – С. 18-29. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2021.56.2493.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)