КВАЗІФРАКТАЛЬНА ДІЕЛЕКТРИЧНА РЕЗОНАТОРНА АНТЕНА НА ОСНОВІ ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА

  • V. N. Semenov
  • V. I. Slyusar
  • I. I. Sliusar
Ключові слова: амплітудна частотна характеристика, діаграма спрямованості, квазіфрактал, фрактал, Ansoft HFSS, DRA, VSWR

Анотація

В роботі наведено пропозиції щодо реалізації діелектричних резонаторних антен на основі квазіфрактальних структур, що характеризуються відсутністю рекурсивного повторення. В якості базового елемента запропоновано використання паралелепіпеда. З метою визначення впливу геометрії на просторовочастотні характеристики антени проведено моделювання за допомогою пакету електродинамічного моделювання Ansoft HFSS. На основі введених допущень досліджувались амплітудна частотна характеристика та коефіцієнт стоячої хвилі. На основі аналізу моделей геометрії антени визначені оптимальні варіанти компоновки центрального та периферійних елементів.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Слюсар В.И. Диэлектрические резонаторные антенны. / Слюсар В.И. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2007. – № 2. – С. 28-37.
2. Слюсарь І.І. Імітаційна модель квазіфрактальної 3D-антени. / Слюсарь І.І., Слюсар В.І., Миколенко О.С. // Проблеми інформатизації: Тези доповідей 5-ої міжнародної НТК, 13-15 листопада 2017 р. – Черкаси – Баку – Бельсько-Бяла – Полтава. – C. 80.
3. Слюсар В.И. Фрактальные антенны. / Слюсар В.И. // Радиоаматор. – 2002. - № 9. – С. 54-56.
4. Слюсар В.И. Фрактальные антенны. Принципиально новый тип “ломаных” антенн. Часть 1. / Слюсар В.И. // Электроника: наука, технология, бизнес. – 2007. – № 5. – С. 78-83.
5. Слюсар В.И. Фрактальные антенны. Принципиально новый тип «ломаных» антенн. Часть 2. / В.И. Слюсар // Электроника: наука, технология, бизнес. 2007. – № 6. – С. 82-89.
6. Широкополосные беспроводные сети передачи информации. / Вишневский В.М., Ляхов А.И., Портной С.Л., Шахнович И.В. – М.: Техносфера. – 2005. – C. 498- 569.
7. Слюсарь І.І. Синтез фрактальних антен в пакеті MMANA [Електронний ресурс] / Слюсарь І.І., Слюсар В.І., Павлюк С.Ф., Кохан Л.І., Дерій Р.С. // Новітні інформаційні системи та технології. – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – № 8. – Режим доступу: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3095.
8. Миколенко О.С. Діелектрична резонаторна антена на основі усіченого конусу. [Електронний ресурс] / Миколенко О.С., Слюсар В.І., Слюсарь І.І. // Новітні інфор- маційні системи та технології. – 2017. – № 8. – Режим доступу: http://reposit.pntu.edu.ua/handle/PoltNTU/3096.
9. Банков С.Е. Расчет антен и СВЧ структур с помощью HFSS Ansoft. / Банков С.Е., Курушин А.А. – М.: ЗАО «НПП «Родник», 2009. – 256 с.
10. Бабичев Д.А. Разработка и исследование микрополосковой антенны на основе фрактального подхода: дис. канд. техн. наук: 05.12.07 / Бабичев Д.А. – СПб., 2016. – 104 с.
11. Слюсарь І.І. Метаматеріали в антенах засобів мобільного зв’язку. / Слюсарь І.І., Слюсар В.І., Задорожний Р.Є. // Проблеми інформатизації: Матеріали ІІІ-ої міжнародної НТК – Черкаси, ЧДТУ; Баку: ВА ЗС АР; Бельско-Бяла: УТіГН; Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 54.
12. Слюсар В.И. Перспективные технологии антенных решеток для мобильных терминалов спутниковой связи. / Слюсар В.И. // Технологии и средства связи. – 2014. – № 4. – С. 64-68.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Semenov V.N. Квазіфрактальна діелектрична резонаторна антена на основі паралелепіпеда / V.N. Semenov, V.I. Slyusar, I.I. Sliusar // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 167-171. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.167.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка