ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПЕРЕКРИТТЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ РЕЗОНАТОРНИХ АНТЕН НА ОСНОВІ УСІЧЕНОГО КОНУСУ

  • R. E. Hrebelia
  • V. I. Slyusar
  • I. I. Sliusar
Ключові слова: антена, АЧХ, ДС, фрактал, Ansoft HFSS, DRA

Анотація

Розглянуто характеристики квазіфрактальних діелектричних резонаторних антен (ДРА) на основі усіченого конусу в залежності від глибини перекриття їх елементів. При цьому досліджені два варіанти антен: більшим діаметром вгору та більшим діаметром до низу. Оцінка та порівняння антен здійснювалися за такими парламентами: амплітудно-частотна характеристика, діаграма спрямованості та коефіцієнт стоячої хвилі. Оцінка зазначених параметрів проводилася за допомогою пакету програм Ansoft HFSS.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Радзиевский, В.Г. Теоретические основы радиоэлектронной разведки / В.Г. Радзиевский, А.А. Сирота. – М.: Радиотехника, 2004. – 432 с.
2. Рембовский, А.М. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / А.М. Рембовский, А.В. Ашимхин, В.А. Козьмин; Под ред. А.М. Рембовского. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 492 с.
3. Ільницький, А.І. Статистичні характеристики інформаційних ознак джерел випромінювання при радіомоніторингу телекомунікаційних мереж / А.І. Ільницький, О.І. Бурба, О.О. Пасічник // Управляющие системы и машины. - 2016. - № 6. - С. 48-58.
4. Галкин, В.А. Основы программируемого конфигу- рируемого радио / В.А. Галкин – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 375 с.
5. Войтко, В.В. Спосіб двоканального фазового моноімпульсного пеленгування джерел радіовипромінювання станціями радіомоніторингу / В.В. Войтко, А.І. Ільницький, А.А. Казаров // Деклараційний патент № 107503 на корисну модель U 2015 12210 – Бюл.№11, 10.06.2016.
6. Войтко, В.В. Пристрій двоканального однобазового моноімпульсного вимірювання пеленгу на джерело радіовипромінювання станціями радіомоніторингу на несучій частоті вхідних сигналів / В.В. Войтко, А.І. Ільницький, А.А. Казаров // Деклараційний патент № 122275 на корисну модель U 2017 08068 – Бюл.№24, 26.12.2017.
7. Родс, Д.Р. Введение в моноимпульсную радиолокацию / Пер. с англ. Б.М.Герасимова, Под ред. Л.Д. Бахраха. – М.: Сов.радио, 1960 – 160 с.
8. Леонов, А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И.Леонов, К.И.Фомичев – М.: Сов. радио, 1970.-392 с.
9. Денисов, В.П. Фазовые радиопеленгаторы: Монография / В.П. Денисов – Томск: Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2002. – 251 с.
Опубліковано
2018-04-11
Як цитувати
Hrebelia R.E. Дослідження впливу перекриття елементів діелектричних резонаторних антен на основі усіченого конусу / R.E. Hrebelia, V.I. Slyusar, I.I. Sliusar // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 2 (48). – С. 142-148. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.2.142.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка