МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ ТРАНЗАКЦІЙ У СЕРЕДОВИЩІ ТАКТИЛЬНОГО ІНТЕРНЕТУ

  • Andriy Kovalenko
  • Roman Yaroshevych
Ключові слова: Тактильний Інтернет, хмарна інфраструктура, транзакція, контролер, SDN, MEC, NFV, OpenFlow

Анотація

Актуальність. Тактильний Інтернет – це одна з основних технологій, що визначає чергову еволюцію мережі Інтернет, яка дозволяє передавати тактильні відчуття в режимі реального часу. Транзакція є основною процесу комунікації та обслуговування в Тактильному Інтернеті та використовується для передачі даних між різними вузлами в мережі. Моделюючи процес обробки транзакцій у Тактильному Інтернет-середовищі, можна спрогнозувати продуктивність роботи за різних сценаріїв і визначити області для подальшого вдосконалення. Це надасть змогу забезпечити надійність та доступність, а також низьку затримку у вузлах мережі Тактильного Інтернету. Метою даної роботи є моделювання процесу обробки транзакцій для забезпечення надійності, доступності та низької затримки при передачі даних у середовищі Тактильного Інтернету. Об’єктом дослідження є процес обробки транзакцій у середовищі Тактильного Інтернету. Предметом дослідження є методи оптимізації архітектури Тактильного Інтернету. Результати. В даній статті описані кроки процесу обробки транзакцій у Тактильному Інтернет-середовищі, включаючи збір даних, аналіз і генерацію команд керування. Розглянуто основні складові архітектури Тактильного Інтернету, а саме ведучий, ведений та мережний домени, і пропонується використання програмно-конфігурованих мереж для керування мережним трафіком та підвищення продуктивності мережі Тактильного Інтернету. Крім того, розглядаються питання масштабування ресурсів, на основі трирівневої архітектури Тактильного Інтернету та зменшення кількості керованих інтелектуальних контролерів з використанням протоколу Open Flow. Висновок. Розглянута модель процесу обробки транзакцій в середовищі Тактильного Інтернету здатна забезпечити тактильний зворотний зв’язок з низькою затримкою та покращити ефективність мережі, що буде мати позитивний вплив на взаємодію з користувачем і дозволить створювати нові програми та сценарії в таких сферах, як медицина, робототехніка, віртуальна та доповнена реальність.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Fanibhare, Vaibhav, Nurul I. Sarkar, and Adnan Al-Anbuky. 2021. "A Survey of the Tactile Internet: Design Issues and Challenges, Applications, and Future Directions" Electronics 10, no. 17: 2171. https://doi.org/10.3390/electronics10172171
2. Ярошевич Р.О., Аналіз технологій підвищення ефективності Тактильного Інтернету у комп’ютерних мережах / Ярошевич Р.О., Коваленко А.А., // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 1 (67). – С. 106-110. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.1.106.
3. Shalimov, A. Advanced study of SDN/OpenFlow controllers / Shalimov, A.; Zuikov, D.; Zimarina, D.; Pashkov, V. and Smeliansky, R. // in Proc. the 9th central & eastern european software engineering conference, 2013.Кучук Г.А., Можаєв О.О., Воробйов О.В. (2006), “Аналіз та моделі самоподібного трафіка”, Авиационно-космическая техника и технология, № 9(35), С. 173-180.
4. Blial, O. An overview on SDN architectures with multiple controllers / Blial, O.; Mamoun, M. and Benaini, R. // Journal of Computer Networks and Communications, 2016.
5. Gai, K. Dynamic energy-aware cloudlet-based mobile cloud computing model for green computing / Gai, K.; Qiu, M.; Zhao, H.; Tao, L. and Zong, Z. // Elsevier, Journal of Network and Computer Applications, 59, pp.46-54, Jan.2016.
6. Yonghong, F. A dormant multi-controller model for software defined networking / Yonghong, F.; Jun, B.; Jianping, W.; Ze, C.; Ke, W. and Min, L. // China Communications, vol. 11, no. 3, pp. 45–55, Mar. 2014.
7. Farshin, A. A chaotic grey wolf controller allocator for Software Defined Mobile Network (SDMN) for 5th generation of cloudbased cellular systems (5G) / Farshin, A. and Sharifian, S. // Computer Communications, vol. 108, pp. 94–109, Aug. 2017.
8. Muhizi, S. Analysis and performance evaluation of SDN queue model / Muhizi, S.; Shamshin, G.; Muthanna, A.; Kirichek, R.; Vladyko, A. and Koucheryavy, A. // In Proc. International Conference on Wired/Wireless Internet Communication, Springer, Cham, Jun 2017, pp. 26–37.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Kovalenko Andriy Моделювання процесу обробки транзакцій у середовищі тактильного інтернету / Andriy Kovalenko, Roman Yaroshevych // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. 1 (71). – С. 104-107. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.1.104.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)