МЕТОД РОЗПОДІЛУ ТРАНЗАКЦІЙ ДО ГІБРИДНОГО ХМАРНОГО СХОВИЩА ДАНИХ

  • Nina Kuchuk
  • Anna Shyman
Ключові слова: хмарні технології, сховище даних, гібридність, CLOUD-система, мережний граф

Анотація

У статті розглянуто актуальне завдання оптимального розподілу ресурсів у CLOUD-системах, котрі підтримують гібридні хмарні сховища даних. Метою даної статті є розробка методу оптимального розподілу кількох різнорідних транзакцій до гібридного хмарного сховища даних, пов'язаних загальним обмеженням пропускних здібностей. Критерієм оптимізації буде мінімальна вартість. Інформаційні потоки мають певні пункти відправлення та призначення, є різнорідними потоками із загальними обмеженнями на пропускні здібності каналів зв'язку, що використовуються. Отримані результати. Метод ґрунтується на побудові мережевих графів. Завдання оптимізації зводиться до розподілу потоків у мережі таким чином, щоб при задоволенні вимог хмарного гібридного сховища даних вартість передачі потоку в мережі була мінімальною. Для її вирішення запропоновано ітераційний алгоритм побудови максимального допустимого потоку. На кожній ітерації проводиться модифікація симплексної таблиці зв'язку мережевих графів. Напрямок подальших дослідів – розробка методу оптимізації структури гібридного хмарного сховища даних

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Широкова Е.А. Облачные технологии / Е.А. Широкова // Современные тенденции техн. наук: мат. межд. науч. конф.; Уфа, 2011 г. – Уфа: Лето, 2011. – С. 30 – 33.
2. Риз Д. Облачные вычисления [Текст] / Джордж Риз. – СПб.: 2011. – 288 с.
3. Google Cloud Platform [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cloud.google.com. – 12.04.2013.
4. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10.
5. Кучук Г.А. Управление ресурсами инфотелекоммуникаций : монография / Г.А. Кучук, Р.П. Гахов, А.А. Пашнев. – М.: Физматлит, 2006. – 220 с.
6. Кучук Г.А. Інформаційні технології управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомунікаційних мережах систем критичного призначення : монографія / Г.А. Кучук. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2013. – 264 с.. – ISBN 978-617-7188-18-5.
7. Ткачов В. М., Коваленко А. А., Кучук Г. А., Ні Я. С. Метод забезпечення живучості високомобільної комп'ютерної мережі. Сучасні інформаційні системи. 2021. Том 5, № 2. С. 159-165. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2021.2.22
8. Саймак А. Обработка транзакций / А. Саймак // СУБД. – 1997. – № 2. – С. 70 - 82.
9. Сергиенко И.В. Модели и методы решения на ЭВМ комбинаторных задач оптимизации / И.В. Сергиенко, М.Ф. Каспшицкая. – К.: Наук. думка, 1981. – 287 с.
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Kuchuk Nina Метод розподілу транзакцій до гібридного хмарного сховища даних / Nina Kuchuk, Anna Shyman // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 100-103. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.100.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)