МЕТОД ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПІД ЧАС РУХУ СУДНА

  • O. Levchenko
Ключові слова: судно, судноводій, навігаційна обстановка, навігаційні системи, e-Навігація, нечітка ситуаційна мережа

Анотація

Сучасний рівень розвитку техніки та навігаційних систем дозволяє виконувати прогнозування розвитку навігаційної ситуації з високою точністю та виконувати моніторинг навігаційних об'єктів. Існуючі системи позиціонування дозволяють отримувати точні координати навігаційних об'єктів. Універсальна автоматична інформаційна система дає можливість передавати дані всім учасникам руху в режимі реального часу. За допомогою адаптивних моделей прогнозування можливий розрахунок траєкторій та визначення небезпеки небезпечного зближення, тому дане завдання є актуальним. У статті удосконалено метод оцінки та прогнозування навігаційної ситуації під час руху судна на основі адаптивної нечіткої ситуаційної мережі. Вона враховує параметри навігаційної ситуації, прогноз її розвитку та рівень комплексної безпеки руху судна в єдиній концепції е-Navigation, що дозволяє підвищити безпеку судноплавства. У роботі запропоновано нечітку ситуаційну мережу, що характеризуються можливістю гнучкої зміни компонентів мережі у процесі їх побудови та використання. У статті застосовується теоретичний метод для дослідження проектів e-Навігації. Досліджується питання про стан та перспективи реалізації технології e-Навігації, яка є однією з основних ініціатив Міжнародної морської організації. Зазначається, що, незважаючи на впровадження інтегрованих системи ходового містка, навігаційні помилки внаслідок людського фактору є однією з головних причин морських аварій. Розглядається ініціатива, що передбачає створення цифрової інфраструктури на судновому та береговому сегментах, що забезпечує обмін даними та інтеграцію існуючих та нових навігаційних морських інструментів, що дозволить здійснити перехід навігаційної інформації у цифровий формат.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Варенич И.И., “Концепция e-Navigation – будущее безопасного мореплавания,” ОНМА Судноплавство: перевезення, технічні засоби, безпека, сс. 109-111, 2014.
2. D. Patraiko, P. Wake, “E-Navigation and the Human Element,” Gdynia Maritime University, doi:10.1201/9780203869345.ch5, 2010
3. С.А. Шишкин, “Перспективы и проблемы реализации безэкипажного судоходства,” ХДМА Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті, сс. 18-21, 2017.
4. Вагущенко Л.Л. Системы автоматического управления движением судна/ Вагущенко Л.Л., Цымбал Н.Н. - Одесса: Латстар, 2002. - 310 с
5. Мальцев А. С. Маневрирование судов при расхождении / Мальцев А.С. – Одесса: МТЦ, 2002. – 208 с.
6. Цымбал Н.Н., Бурмака И.А., Тюпиков Е.Е. Гибкие стратегии расхождения судов. Одесса: КП ОГТ, 2007. 424 с.
7. Вагущенко Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы/ Вагущенко Л.Л. - Одесса: Феникс, 2004. - 302 с.
8. Ростопшин Д. Я. О проблемах использования данных автоматической идентификационной системы в задачах управления движением судов / Ростопшин Д. Я., Антонова Д. А. // Мехатрон.- 2007, No 9, прил., с. 9-14.
9. Вагущенко Л.Л. Бортовые автоматизированные системы контроля мореходности/ Вагущенко Л.Л., Вагущенко А.Л., Заичко С.И - Одесса: Феникс, 2005. -274 с.
10. Paulauskas V., Paulauskas D., Steenberg С. External forces influence on ships steering in extreme conditions. M. Transport Means 2006: Proc. of the 10 International Conference, Kaunas, Oct. 19-20, 2006. Kaunas: Technologija. 2006, p. 158-160.
11. Оськин Д. А. Система управления морским судном с использованием нейросетевой идентификационной модели / Оськин Д. А. // Вестн. Мор. гос. ун-та. 2008, No 27, с. 3-12
12. Ткаченко А.С. Применение обобщенных пуассоновских распределений для описания навигационных погрешностей / Ткаченко А.С., Алексишин В.Г.// Судовождение. – 2008. - No 15. – С. 93 – 99.
13. Мельник Е.Ф. Обоснование выбора критерия навигационной безопасности судовождения. Судовождение. 2002. № 5. С. 65–73.
14. Weyns D. Environments for Multiagent Systems. The Knowledge Engineering Review. 2005. Т. 20, No 2. С. 127—141.
15. Weyns D., Holvoet T. A formal model for situated multi-agent systems // Fundamenta Informaticae. — Amsterdam, 2004. — Т. 63, No 2—3. — С. 125— 158. — ISSN 0169-2968
16. О.І. Кушлик-Дивульська, Б.Р. Кушлик. Основи теорії прийняття рішень. – К., 2014. – 94с
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Levchenko O. Метод оцінки та прогнозування навігаційної ситуації під час руху судна / O. Levchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 4 (70). – С. 4-9. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.4.004.
Розділ
Автомобільний, річковий, морський та авіаційний транспорт