ВИЗНАЧЕННЯ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ АСПЕКТ СЕНС ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • V. Kozlov
  • Yu. Kozlov
  • O. Novikova
  • V. Olenchenko
Ключові слова: термін, визначення, інформаційні технології, прийняття рішень, компетентність

Анотація

У будь-якій сфері людської діяльності, особливо в науковій і навчальній роботі, вживання не дуже точних і багатозначних термінів ускладнює, а іноді й унеможливлює розуміння окремих положень і проблеми дослідження в цілому. Терміни, загалом, є мовою науки, утворюють семантичне ядро спеціальної мови галузі та передають основну змістовну інформацію. Слід підкреслити, що зазвичай першим серед стандартів будь-якої галузі є стандарт із переліком основних термінів і понять. Складається з урахуванням вимог фіксованості змісту, точності (ясності), стислості. Такий підхід дозволяє досягти істини при обговоренні будь-якої гіпотези, ідеї, думки, проблеми чи питання. У статті показано, як протиріччя, пов’язані з особливістю англійського перекладу слова «competence» та неоднозначним тлумаченням цього терміна в словниках, що викликає плутанину та ускладнює впровадження компетентнісного методу в освітню діяльність на пострадянському просторі. простір. Запропоновано однозначні ключові поняття, які дали можливість розробити та впровадити в практику інформаційні технології підтримки прийняття рішень за результатами професійної підготовки та діяльності фахівця. Розробці передує створення моделі відповідної предметної галузі чи об’єкта аналізу, наприклад спеціаліста правоохоронних органів. Результатом є тезаурус і алфавітний покажчик, які використовуються експертом для обмеження властивостей об’єкта, що оцінюється. Для опису предметної області евристичним методом і представлення знань у системі підтримки прийняття рішень резул ьтат подається у вигляді фрейму. Дефінітивний підхід можна поширити на процедуру розробки будь-якої наукової праці – підручника, монографії, дисертації тощо.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ozhehov S. Y. Slovarʹ russkoho yazyka [Dictionary of the Russian language]. – M., Rus. yaz., 797 s., 1987. (in Russian).
2. Ryabova E. A. Teoretycheskye aspekty yzuchenyya termynov [Theoretical aspects of the study of terms]. Vestnyk Mosk. hosud. obl-ho un-ta, № 2, s. 86-91, 2009. (in Russian).
3. Leychyk V. M. Termynovedenye: predmet, metody, struktura [Terminology: subject, methods, structure]. – M., LKY., 254 s., 2007. (in Russian).
4. Kozlov V. Ye., Kobzyev V. H., Kozlov Yu. V., Moshchenko I. O. Kompetentnisnyy metod otsinyuvannya profesiynoyi diyalʹnosti spetsialista. Definitsiynyy aspect [Competence method for assessing the professional activities of specialists. Definitional aspect]. Zb. tez dopovidey Mizhnar. nauk. internet-konf. “Informatsiyne suspilʹstvo: tekhnolohichni, ekonomichni ta tekhnichni aspekty stanovlennya” 08 lypnya 2020 r. (vypusk 50) – Ternopilʹ, 2020. – S. 8-9. (in Ukrainian).
5. Kozlov V.Ye, Kozlov Yu.V., Moshchenko I.O., Novykova O.O. Otsinyuvannya profesiynoyi diyalʹnosti spetsialista na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu [Evaluation of the professional activity of a specialist on the basis of the competence approach]. Zb. nauk. pratsʹ Nats. akad.. NH Ukrayiny, 2020. – Vyp. 1(35). – S. 94-101. (in Ukrainian).
6. Kompetentnostnyy podkhod v obrazovatelʹnom protsesse. Monohrafyya [Competence approach in the educational process. Monograph]. A.É. Fedorov, S.E. Metelev, A.A. Solovʹev, E.V. Shlyakova – Omsk: Yzd-vo OOO Omskblankyzdat, 2012. – 210 s. PDF. Available at: http://window.edu.ru › files › kompetentnost. (in Russian).
7. Holovanʹ M. S. Kompetentsiya i kompetentnistʹ: dosvid teoriyi, teoriya dosvidu [Competence and competence: the experience of theory, the theory of experience]. Vyshcha osvita Ukrayiny, № 3, 2008. – S 23-30. (in Ukrainian).
8. Kozlov V., Novykova O. Metod pobudovy ranzhyruvanykh spyskiv kandydativ na zamishchennya posad u spetspidrozdilakh syl okhorony pravoporyadku [Method of constructing ranked lists of candidates for replacement positions in special units o law enforcement forces]. Zb. nauk. pratsʹ Nats. akad. NH Ukrayiny, vyp. 2(24), 2014. – S. 80-82. (in Ukrainian).
9. Neuymyn Ya. H. Modely v nauke y tekhnyke. Ystoryya, teoryya, praktyka [Models in science and technology. History, theory, practice]. – Lenynhrad: Nauka, 1984. – 190 s. (in Russian).
10. Avtomatyzovani systemy. Terminy ta vyznachennya [Automated systems. Terms and definitions]. DSTU 2226-93. – Vved. 1994-07-01. – Kyyiv: Derzhstandart Ukrayiny, 1994. – IV. 92 s. (in Ukrainian).
11. Kozlov V., Kozlov Y., Moshchenko I., Novykova O., Olenchenko V. Implementation information technology of competency assessment method of professional activity of the educational system employee. Advanced Information Systems. 2021. Vol. 5, No. 3, P. 142-150.
Опубліковано
2022-10-03
Як цитувати
Kozlov V. Визначення як визначальний аспект сенс проблеми дослідження / V. Kozlov, Yu. Kozlov, O. Novikova, V. Olenchenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. 3 (69). – С. 75-77. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2022.3.075.
Розділ
Інформаційні технології