СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТИКИ ДЛЯ КОМБІНОВАНОЇ РАДІОТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ

  • V. Pochernyaev
  • V. Zaichenko
  • V. Povhlib
Ключові слова: система управління, контролю та діагностики, комбінована радіотехнічна система, мобільна цифрова тропосферно-радіорелейна станція, тропосферний канал, імітатор багатопроменевого каналу з завмираннями, метод декомпозиції

Анотація

В статті розглянуто система управління, контролю та діагностики комбінованої радіотехнічної системи з позиції теорії складних систем. Наведено конкретні приклади комбінованих радіотехнічних систем для яких необхідна розробка єдиних систем управління, контролю та діагностики. Приведено структурну схему мобільної цифрової тропосферно-радіорелейної станції, що відноситься до комбінованих радіотехнічних систем. Функціонування такої станції потребує урахування особливостей поширення радіохвиль у багатопроменевомутропосферному каналі з завмираннями. Тому, єдина система управління, контролю та діагностики повинна мати у своєму складі імітатор багатопроменевого каналу з завмираннями. Така єдина система управління, контролюта діагностики сама по собі стає складною системою. Тому при її проектуванні запропоновано використовуватиметод декомпозиції, що дозволяє виділити її окремі підсистеми. При цьому слід враховувати, що застосування імітатора багатопроменевого каналу з завмираннями приводить до сильно розгалуженої структури. Так багатопроменевим каналом з завмираннями є тропосферний канал. Особливістю тропосферного каналу є наявністьшвидких завмирань сигналу, що потребує для обробки даних значного обчислювального ресурсу, а значить зменшення точок його розгалуження. Зменшення точок розгалуження обчислювального процесу такої складноїструктури також дозволяє підтримувати пропускну здатність службових каналів, каналів телеуправління та телесигналізації на рівні вимог до їх якості передавання. Наведено конкретний розрахунок зменшення точок розгалуження обчислювальної процедури шляхом застосування методу декомпозиції. В статті також показані напрями перспективних науково-технічних розробок в області створення комбінованих радіотехнічних систем.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Патент No 120288 Україна, C2. Мобiльна цифрова тропосферно-радiорелейна станцiя / В.М. Почерняєв, В.С. Повхлiб, В.В. Зайченко; заявл. 29.08.2017; опубл. 11.11.2019 . – Бюл. – No 21.
2. Почерняєв В.М. Модель пристрою управлiння та контролю мобiльних радiотехнiчних систем / В.М. Почерняєв, В.С. Повхлiб // Вiсник НТУУ КПI. Радiотехнiка. Радiобудування. – 2017. – No 71 . – С . 17-22.
3. Моисеев Н.Н. Элементы теории оптимальных систем / Н.Н. Моисеев. – М.: Наука. – 1975. – 528 с.
4. Моисеев Н.Н. Современное состояние теории исследования операций / под ред. Н.Н. Моисеев. – М. : Наука. – 1979 . – 464 с.
5. Dantzig G. Linear programming. Vol. 1 . Introduction / G. Dantzig, M. Thapa. - N. Y.: Springer. - 1997. -- 474 p.
6. Dantzig G. Linear Programming. Vol. 2. Theory and extensions / G. Dantzig, M. Thapa. - N. Y.: Springer. - 2003. - 448 p.
7. Sayama H. Introduction to the Modeling and Analysis of Complex Systems / H. Sayama. - Open SUNY Textbooks. - 2015. - 498 p.
8. Mobus George E. Principles of systems science / George E. Mobus, Michael C. Kalton. - N. Y.: Springer. - 2015. - 792 p.
9. Ananda C .M. General aviation aircraft avionics: Integration & system tests / C.M. Ananda // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. - 2009. - Vol. 24, No. 5. - pp. 19-25.
10. Jattala Imran. Secure automotive telematics system (SATS) / Imran Jattala, Shakeel Durrani, Junaid Farooqi, Ghalib Junjua, Ambreen Shafique, Faisal Hussian, Hassan Mahmood, Nassar Ikram // Eighth International Conference on Digital Information Management (ICDIM 20 13), 10- 12 Sept. 2013, Islamabad, Pakistan.
11. Zou Lin. Development of an automatic test and control system for radar seeker / Lin Zou, Xue-gang Wang // Int. Conference on Automatic Control and Artistic Intelligence (ACAI 2012), March 3-5, 2012, Xiamen, China. - pp. 894-897.
12. I. Halim Bishoy. Smart frequency agility control system using compact microstrip CRLH-TL array structure for com- munication and radar applications / Bishoy I. Halim, Hassan M. Elkamchouchi, Yasser M. Madany // Antennas & Propagation Conference (LAPC), 14-15 Nov. 2016, Loughborough, UK. - pp. 1-4.
13. R. Blaґ zquez-Garcıґa. Smart Relay Architecture for Over-the-Horizon High Quality Communications With Unmanned Aerial Vehicles / Blazquez-Garcıґa R., Sun X., Burgos-Garcia M., Garcıґa-Tejero A., Vidal-Alegrıґa J. , Fernaґ ndez-Gonzaґ lez J.-M., Sierra-Casta ̃ner M. // IEEE Access. - 2019. - Volume: 7. - pp. 76317-76327.
14. Qiuyue Zhang. Waveform design for a dual-function radarcommunication system based on CE-OFDM-PM signal / Zhang Q., Zhou Y., Zhang L., Gu Y., Zhang J. // IET Radar, Sonar & Navigation. - 2019 .-- Volume: 13, Issue: 4. - pp. 566-572.
15. Pallavi Ram Umare. Smart Solution for Trafic Control / Pallavi Ram Umare, Shraddha Ganeshlal Jayswal, Shraddha Rajendra Tambakhe, Prathamesh Dnyaneshwar Upadhye, Nilesh Dnyaneshwar Gulhane // 2019 IEEE 4th International Conference on Computer and Communication Systems (ICCCS), 23-25 Feb. 20 19, Singapore, Singapore.
16. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21 – 26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
17. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
18. Гермейер Ю.Б. Введение в теорию исследования операций. – М.: Наука, 1971. – 383 с.
Опубліковано
2021-05-31
Як цитувати
Pochernyaev V. Система управління, контролю та діагностики для комбінованої радіотехнічної системи / V. Pochernyaev, V. Zaichenko, V. Povhlib // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. 2 (64). – С. 161-165. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2021.2.161.
Розділ
Зв’язок, телекомунікації та радіотехніка

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)