ЗАДАЧА ВИБОРУ НАДІЙНОГО ШЛЯХУ ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ ПОВІДОМЛЕНЬ У КОМП'ЮТЕРНІЙ МЕРЕЖІ

  • A. Yanko
  • I. Fil
Ключові слова: алгоритм вибору шляху, комп’ютерна система, комп’ютерні системи та компоненти швидкої обробки цілочисельних даних, позиційні системи числення, система залишкових класів, системи передачі даних

Анотація

Актуальність дослідження. У існуючих системах передачі даних в контурі управління є комп’ютерна система. Результати аналізу роботи технічних систем та засобів обробки інформації в режимі реального часу показали, що в більшості випадків ефективність використання всієї системи в цілому залежить від ефективності обробки даних. Очевидно, що однією з найважливіших характеристик спеціалізованої системи є її продуктивність, що визначається обсягом обчислювальної роботи за одиницю часу. Основна мета – вирішити задачу вибору надійного шляху передачі повідомлень у комп’ютерній мережі. Результати. У статті наведено розрахунок та порівняльний аналіз надійності та продуктивності обчислювальних систем в позиційній двійковій системі числення та в непозиційній системі числення в залишкових класах (система залишкових класів – СЗК), для розрахунків та порівняння ми розглядаємо практичну задачу. Розрахунок та порівняльна оцінка надійності та продуктивності обчислювальної системи в СЗК та існуючої в позиційній двійковій системі числення обчислювальної системи AПO-221 виробу 15E1235 (центр автоматичної комутації повідомлень – ЦАК) при вирішенні основного завдання ЦАК – задача вибору шляху передачі формалізованого повідомлення (алгоритм вибору шляху). Висновок. Результати досліджень показали, що використання RNS як системи числення для CS дозволяє, порівняно з PNS, значно збільшити продуктивність обробки даних, представлених у цілочисельній формі. Таким чином, реалізація TP арифметичних операцій, які є частиною PSA, у порівнянні з двійковим PNS дозволяє збільшити продуктивність непозиційних CS, що працюють в RNS, у 160 разів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Krasnobayev, V., Kuznetsov, A., Yanko,А, Koshman, S., Zamula, А., Kuznetsova, Т. (2019), “Data processing in the system of residual classes. Monograph,” ASC Academic Publishing, 208 p. – ISBN: 978-0-9989826-6-3 (Hardback),
2. Akushskii, I.Ya. and Yuditskii, D.I. (1995), “Machine Arithmetic in Residual Classes,” Sov. Radio, Moscow, 440 р.
3. Krasnobayev, V., Yanko, A. and Koshman, S. (2016), “A method for arithmetic comparison of data represented in a residue number system,” Cybernetics and Systems Analysis, vol. 52, Issue 1, pp. 145-150.
4. Krasnobayev, Koshman, S. and Mavrina, M. (2014), “A method for increasing the reliability of verification of data represented in a residue number system,” Cybernetics and Systems Analysis, vol. 50, Issue 6, pp. 969-976.
5. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
6. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.04
7. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвен-гертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
8. Kavun, S., Zamula, А. and Mikheev, I. (2017), “Calculation of expense for local computer networks,” 2017 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), Kharkov, pp. 146-151.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Yanko A. Задача вибору надійного шляху для передачі повідомлень у комп’ютерній мережі / A. Yanko, I. Fil // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 107-110. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.107.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)