МЕТОД ПЕРВИННОГО ВИДІЛЕННЯ ХМАРНИХ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ

  • D. Hrebeniuk
  • V. Davydov
Ключові слова: системи хмарних обчислень, аналіз ієрархій, виділення

Анотація

Предметом дослідження в статті є моделі та методи розмежування навантаження і ресурсів в системах хмарних обчислень, зокрема, які базуються на моделі надання послуг інфраструктури як сервісу. Метою роботи є оптимізація первинного виділення ресурсів в системах хмарних обчислень шляхом адаптації методу аналізу ієрархій для впровадження в хмарні обчислення. Це дозволить запускати нові віртуальні машини з мінімальним зниженням продуктивності вже функціонуючих екземплярів. У статті вирішуються наступні завдання: дослідження доцільності використання моделі аналізу ієрархій в хмарних обчисленнях; адаптація методу аналізу ієрархій для впровадження в системи хмарних обчислень; оцінка ефективності впровадженого методу. Для вирішення поставлених завдань були використані підходи і методи теоретичних досліджень, які засновані на наукових положеннях статичного, функціонального і системного аналізів. Отримані наступні результати: запропоновано використання методу аналізу ієрархії для розподілу ресурсів у системах хмарних обчислень. Наведено переваги та недоліки цього методу для використання у хмарних обчисленнях. Метод аналізу ієрархій був адаптовано для систем хмарних обчислень. Наведено алгоритм його використання. Проведена оцінка ефективності розробленого метода, який показав доцільність його використання при розподілу ресурсів у системах хмарних обчислень. Висновки. Вдосконалення методу первинного розмежування ресурсів в системах хмарних обчислень дозволило підвищити здатність цих систем запускати нові віртуальні машини з мінімальним зниженням продуктивності вже функціонуючих екземплярів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Sala-Zárate María, Colombo-Mendoza Luis (2012). Cloud computing: a review of PaaS, IaaS, SaaS services and providers. Lámpsakos, No. 7, pp. 47-57. DOI: https://doi.org/10.21501/21454086.844.
2. Гребенюк Д.С. (2018). Аналіз методів розподілення ресурсів у середовищах віртуалізації. Системи управління, навігації та зв’язку, No 6 (52), с. 98-103. DOI: https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.098.
3. Gulati A., Holler A., Ji M., Shanmuganathan G., Waldspurger C., Zhu X. (2012). VMware distributed resource management: Design, implementation and lessons learned. VMware Technical Journal, No. 1, pp. 45-64.
4. Микрюков А.А., Князев А.А. (2009). Об одном методе решения задачи многокритериального выбора. Сборник трудов II международной научно-практической конференции «Информационные технологии в образовании, науке и производстве», Серпухов, с. 241-243.
5. Технологии принятия решений: метод анализа иерархий [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://citforum.ru/consulting/BI/resolution
6. Саати Т.Л. (2015). Об измерении неосязаемого. Подход к относительным измерениям на основе главного собственного вектора матрицы парных сравнений, Cloud Of Science, Том 2, No 1, с. 5-39.
7. Саати Т.Л. (2016). Относительное измерение и его обобщение в принятии решений. Почему парные сравнения являются ключевыми в математике для измерения неосязаемых факторов, Cloud Of Science, Том 3, No 2, с. 171-262.
8. Ногин В.Д. (2004). Упрощенный вариант метода анализа иерархий на основе нелинейной свертки критериев. Журнал вычислительной математики и математической физики, Том 44, No 7, с. 1261-1270.
9. Анохин А.М. (1997). Методы определения коэффициентов важности критериев. Автоматика и телемеханика, No 8, с. 3-35.
10. Bauer E., Adams R. (2012). Reliability and Availability of Cloud Computing. Wiley-IEEE Press, 352 p.
11. 11 Беркетов Г.А., Микрюков А.А. (2008). Сравнительный анализ сложных систем с использованием нечетких критериев. Информационные технологии в проектировании и производстве, No 1, с. 80-83.
12. Михалевич М.В. (1994). Замечания к дискуссии Дж. Дайера и Т. Саати. Кибернетика и системный анализ, No 1, с. 97-102.
13. Зиков І. С., Кучук Н. Г., Шматков С. І. Синтез архітектури комп'ютерної системи управління транзакціями e-learning. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 3. С. 60–66. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.3.10
14. Nechausov A., Mamusuĉ I., Kuchuk N. Synthesis of the air pollution level control system on the basis of hyperconvergent infrastructures. Сучасні інформаційні системи. 2017. Т. 1, No 2. С. 21-26. DOI: https://doi.org/10.20998/2522- 9052.2017.2.04
15. Кучук Н.Г., Гавриленко С.Ю., Лукова-Чуйко Н.В., Собчук В.В. Перерозподіл інформаційних потоків у гіперконвенгертній системі / С.Ю. Гавриленко. Сучасні інформаційні системи. 2019. Т.3, No2. С. 116-121. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.2.20
16. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. (2000). Анализ, синтез, планирование решений в экономике. Финансы и Статистика, Москва, 151 с.
Опубліковано
2020-09-11
Як цитувати
Hrebeniuk D. Метод первинного виділення хмарних обчислювальних ресурсів на основі аналізу ієрархій / D. Hrebeniuk, V. Davydov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 80-85. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.080.
Розділ
Інформаційні технології