ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ НА АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ №240 МІСТА ОДЕСИ

  • Ye. Liubyi
  • V. Chizhik
  • S. Kovban
Ключові слова: громадський транспорт, маршрут, натурні спостереження, пасажиропотік, якість транспортного обслуговування

Анотація

Предметом вивчення в статті є якість транспортного обслуговування пасажирів на автобусному маршруті №240 в місті Одесі. Метою дослідження є проведення оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів на автобусному маршруті №240 в місті Одесі, основною вихідною базою якої є результати натурних спостережень за роботою автобусів на маршруті, і вибір заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування маршруту. Завдання дослідження: аналіз існуючих підходів оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів громадським транспортом; вибір і обґрунтування підходів вивчення попиту на пересування пасажирів громадським транспортом; розробка методики проведення натурних обстежень роботи автобусів на маршруті; визначення обраних параметрів якості транспортного обслуговування пасажирів; розробка заходів щодо підвищення якості транспортного обслуговування пасажирів на маршруті №240. Отримані наступні результати: проаналізовані основні підходи оцінки якості транспортного обслуговування пасажирів громадським транспортом, а також нормативноправову базу в цій сфері; розроблена методика і наведені результати натурних обстежень роботи автобусів на маршруті; розраховані основні параметри якості транспортного обслуговування пасажирів на маршруті (середня дальність поїздки, коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків, коефіцієнт динамічного використання місткості автобуса, коефіцієнт змінюваності, транспортну роботу, регулярність руху, час очікування), на підставі яких запропоновано заходи щодо підвищення ефективності роботи маршруту. Висновки. Розроблена методика проведення натурних обстежень якості обслуговування пасажирів дає можливість отримати вихідні дані для подальшого визначення і розрахунку параметрів якості обслуговування на маршруті: регулярність руху автобусів, ступінь використання місткості транспортного засобу, середня дальність поїздки пасажирів, коефіцієнт змінності, коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків, час очікування на зупиночному пункті. Для підвищення якості обслуговування пасажирів на маршруті пропонується зменшити інтервал руху автобусів до 9 хв., Що призведе до необхідності придбання двох додаткових автобусів місткістю 50-60 пас.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кучерук Г. Ю. Якість транспортних послуг: управління, розвиток та ефективність: монографія / Г. Ю. Кучерук. Київ: РВЦ ДЕТУТ, 2011. – 208 с.
2. Про автомобільний транспорт. Закон України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.
3. Правила надання послуг пасажирським автомобільним транспортом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/176-97-п.
4. Про дорожній рух. Закон України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3353-12.
5. Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1609-14#n16.
6. Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10.
7. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі). [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0562-10
8. Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: підруч. / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 336 с.
9. Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05.
10. Правила сертифікації послуг автомобільного транспорту. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0192-99.
11. Віниченко В. С. Аналіз факторів і умов, які впливають на якість пасажирських перевезень на міському пасажирському транспорті / В. С. Віниченко, І. Ю. Тарасюк // Коммунальное хозяйство городов. – 2011. – Вип. 99. – С. 369-374.
12. Валько А. М. Параметральні принципи якості транспортних послуг / А. М. Валько // Наукоємні технології. – 2013. – № 3. – С. 317-321.
13. Тиверовский В. Городской транспорт и его развитие за рубежом / В. Тиверовский // Бюллетень транспортной информации. – 2004. – №7. – С. 31–35.
14. Яновський П. О. Пасажирські перевезення: навч. посібник. / П. О. Яновський. – Київ: НАУ, 2008. – 469 с.
15. Спирин И. В. Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / И. В. Спирин. – М.: Изд-во «Академия», 2003. – 400 с.
16. Худяков В. Исследование оценки качества обслуживания пассажиров городским транспортом в Риге до 2018 года / В. Худяков // Research and technology – step into the future. – 2007. – №2 (2). – С. 5–14.
17. Назаренко Я. Я. Теоретичні аспекти управління якістю перевезень пасажирів автомобільним транспортом. / Я. Я. Назаренко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2013. – Вип. 12. – С. 313-318.
18. Транспорт Одессы. Система мониторинга пассажирского/коммунального транспорта в реальном времени. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://transport.odessa.ua.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Liubyi Ye. Дослідження якості обслуговування пасажирів на автобусному маршруті №240 міста одеси / Ye. Liubyi, V. Chizhik, S. Kovban // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 63-71. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.063.
Розділ
Оптимізація транспортних систем