РОЗРОБКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЕТАПІВ ДІАГНОСТИЧНО-ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В МЕДИЦИНІ

  • A. Povoroznyuk
  • O. Povoroznyuk
  • Н. Mumladze
Ключові слова: комп'ютерна система, підтримка прийняття рішень, діагностика, лікарське дія, функціональна модель, діагностична ознака, вирішальне правило

Анотація

Предметом вивчення в статті є комплекс діагностично-лікувальних заходів (ДЛЗ). Метою даного дослідження є формалізація етапів діагностично-лікувальних заходів при проектуванні комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень в медицині. Завдання: формалізувати задачу комплексної оцінки етапів ДЛЗ, визначити безлічі входів, виходів і керуючих впливів кожного етапу ДЛЗ, розробити функціональну модель процесу ДЛЗ і виконати її декомпозицію. Для досягнення цілей в роботі використовуються: методологія функціонального моделювання IDEF0 для побудови функціональної моделі; методи морфологічного аналізу для виділення діагностично-значущих структурних елементів біомедичних сигналів та зображень; методи кластеризації для синтезу ієрархічних структур діагностованих станів (дерева рішень) і діагностичних ознак; методи теорії інформації для синтезу структури інформативних ознак; методи теорії прийняття рішень для синтезу діагностичного вирішального правила. Висновки. Наукова новизна полягає в наступному: розроблено функціональну модель діагностико-лікувальних заходів, яка є основою для розробки структурної і математичної моделі, а також для розробки структури системи підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення ефективності надання медичних послуг і мінімізації ризиків лікарських помилок. Подальші дослідження спрямовані на використання більш складного уявлення лікарських дій, включаючи при необхідності рангові і числові компоненти, формуючи відповідне простір при реалізації інших видів лікарських дій.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кобринский Б.А. Системы поддержки принятия решений в здравоохранении и обучении / Б.А. Кобринский // Врач и информационные технологии, 2010, 2: 39–45.
2. Поворознюк А. И. Системы поддержки принятия решений в медицинской диагностике. Синтез структурированных моделей и решающих правил / А. И. Поворознюк – Saarbrücken Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2011. – 314 с.
3. Кобринський Б. А. Ретроспективний аналіз медичних експертних систем / Б. А. Кобринський // Новини штучного інтелекту. – 2005. – № 2. – С. 6–18.
4. Доан Д.Х., Крошилин А.В., Крошилина С.В. Обзор подходов к проблеме принятия решений в медицинских информационных системах в условиях неопределенности. Фундаментальные исследования, 2015, 12 (1): 26–30.
5. Innocent P.R. Fuzzy Methods and Medical Diagnosis / P.R. Innocent, R.I. John, J.M. Garibaldi // The Centre for Computational Intelligence Department of Computer Science De Montfort University, Leicester, UK. – 2004. – C. 4–17.
6. Sadegh-Zadeh K. The Logic of Diagnosis / K. Sadegh-Zadeh // Philosophy of Medicine – 2011. – P. 357–424.
7. Ceylana R. A novel approach for classification of ECG arrhythmias: Type–2 fuzzy clustering neural network / R. Ceylana, Y. Özbaya, B. Karlikb // Expert Systems with Applications. – 2009. – Vol. 36 (3). – P. 6721–6726.
8. Trends in the growth of literature of telemedicine: A bibliometric analysis / Yang Y. T., Iqbal U., Horn-Yu Ching J. [et al.] / Computer Methods and Programs in Biomedicine – Vol. 122 (3) –2015. – P. 471–479.
9. Владзимирский А. В. Телемедицина : монография / А. В. Владзимирский. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2011. – 437 с.
10. Hwang D. Monitoring Progress and Adherence with Positive Airway Pressure Therapy for Obstructive Sleep Apnea: The Roles of Telemedicine and Mobile Health Applications / D. Hwang // Sleep Medicine Clinics – Vol. 11 (2) – 2016. – P. 161–171.
11. Файнзильберг Л., Сорока Т. Разработка телемедицинской системы для дистанционного мониторирования сердечной деятельности на основе метода фазаграфии. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2015, vol. 6, № 9(78): 37–46. DOI: 10.15587/1729–4061.2015.55004.
12. Файнзильберг Л. С. Обобщенный метод обработки циклических сигналов сложной формы в многомерном пространстве параметров / Л. С. Файнзильберг // Проблемы управления и информатики. – 2015. – № 2. – C. 58–71.
13. Trzupek M. Intelligent image content semantic description for cardiac 3D visualisations / M. Trzupek, M. R. Ogiela, R. Tadeusiewicz // Engineering Applications of Artificial Intelligence – Vol. 24 (8) – 2011. – P. 1410-1418.
14. Раціональна діагностика та лікування в дерматології та венерології / За ред. І.І. Маврова // Довідник лікаря Дерматолог – Венеролог. – К.: ТОВ "Доктор-Медіа", 2007. – 344 с.
15. Компендиум 2015 – лекарственные препараты /Под ред. В.Н. Коваленко, А.П. Викторова. [Електронный ресурс] http://www.compendium.com.ua.
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Povoroznyuk A. Розробка функціональної моделі етапів діагностично-лікувальних заходів в системах підтримки прийняття рішень в медицині / A. Povoroznyuk, O. Povoroznyuk, MumladzeН. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 144-148. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.144.
Розділ
Інформаційні технології