БАЗОВИЙ НАБІР ТИПОВИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ВЕДЕННЯ ГЕОПРОСТОРОВОГО АНАЛІЗУ

  • V. Podlipaiev
Ключові слова: геоінформаційна підтримка, геоінформаційна система, геоінформаційні ресурси, геопросторовий аналіз, геопросторова інформація, геопросторові дані

Анотація

Предметом вивчення в статті є необхідно достатній функціонал роботи з геопросторовими даними. Метою є визначення переліку та загального функціоналу геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу. Завдання: визначити базовій набір геоінформаційних ресурсів який є мінімально необхідним для забезпечення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу; визначити загальний функціонал типових геоінформаційних ресурсів базового набору, який необхідний для забезпечення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу. Використовуваними методами є: методи статистичного аналізу, методи оптимізації, методи моделювання, методи побудови складних систем Отримані такі результати. Встановлено, що актуальним є питання створення такого набору геоінформаційних ресурсів, який би на мінімально достатньому рівні задовольняв потреби у геоінформаційній підтримці та забезпечив максимальну ефективність побудованої геоінформаційної системи. Встановлено, що існує геоінформаційні ресурсі, які затребувані у бідь-якій сфері діяльності, а їх функціонал роботи з геопросторовими даними від неї не залежить. Визначено наступний базовий набір типових геоінформаційних ресурсів: геоінформаційні ресурси, які призначені для збору, систематизації та накопичення базового набору геопросторових даних; геоінформаційні ресурси, які призначені для збору, систематизації, накопичення та відображення геопросторових даних та іншої інформації про об’єкти, які розташовані на певній території (акваторії); геоінформаційні ресурси, які призначені для відображення оперативної інформації (новини, події, розвідувальні дані, тощо) на визначній карті з прив’язкою до місцевості або об’єкту, яких стосується ця інформація. Також, визначено загальний функціонал цих ресурсів. Висновки. Визначений базовий набір типових геоінформаційних ресурсів охоплює всі основні питання геоінформаційної підтримки та геопросторового аналізу. Такий підхід надає змогу, за умов можливості, необхідності та достатності отримання даних, мати оперативну поінформованість де?, що? і коли? відбувається і відбувалось та найповнішу інформацію про потрібні території та об’єкти на них. Можливість цих базових типових геоінформаційних ресурсів використовувати інформацію з баз даних, які не входять до складу ГІС і супроводжуються окремо або у складі інших інформаційних систем, унеможливлює дублювання цієї інформації та значно спрощує структуру власних баз даних ГІС.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Проект закону України “Про національну інфраструктуру геопросторових даних”.
2. “Воєнна розвідка. Геопросторова розвідка. Терміни та визначення”, Військовий стандарт 01.101.007 Видання 1, ВСТ 01.101.007-2017(01).
3. .Geospatial Intelligence in Joint Operations // Joint Publication 2-03 – 5 July 2017.
4. AIRBUS Multi-Int, https://www.intelligence-airbusds.com/en/8207-defence-security.
5. GIS for Defense, https://www.esri.com/en-us/industries/government/ departments/defense.
6. GIS for Defense, http://www.esriuk.com/Development/Industries/defence.
7. What is GIS?, https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview.
8. Кохан, С. С. Розроблення структури бази знань системи геоінформаційного моніторингу для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення / С. С. Кохан, А. А. Москаленко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2015. – № 5/2 (77). – С. 32–37.
9. Kuchuk G., Nechausov S., Kharchenko, V. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data store. International Conference on Information and Digital Technologies. 2015. P. 266-271. DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982
10. Бутко М.П., Теорія прийняття рішень / книга, ЦУЛ – 2018, с. 360.
11. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
12. Геоінформаційні системи. Створення та впровадження аналітичних систем на базі цифрових карт / сайт Державно науково-виробничого підприємства “Картографія”, http://ukrmap.com.ua/e-maps/geoinformatsijni-sistemi/
13. Ищук А.А., Серединин Є.С., Карпенко С.А., Мельник А.В. Геоинформационные системы в Украине: основные тенденции и проблемы развития. Ученые записки ТНУ. Серия “География”. тТом. 23 (62), 2010. № 2. С. 13-21.
14. Федорієнко В. А.; Головченко О. В.; Васюхно С. І. Особливості сучасної концептуальної архітектури ГІС платформи військового призначення. 2017.
15. Серединін Є., Липський В., Філозоф Р., Розробка та активне використання геоінформаційних систем, часопис РЕГІОНЕТ "Стратегія розвитку" №4, липень 2017, http://regionet.org.ua/ua/Rozrobka_ta_aktuvne_vukorustannya_geoinformatsiynuh_sustem_GIS_2632633.html#page_title
Опубліковано
2019-04-11
Як цитувати
Podlipaiev V. Базовий набір типових геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу / V. Podlipaiev // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (54). – С. 12-17. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.2.012.