ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧІ ДИЗЕЛЬ-ПОЇЗДА ТА УТОЧНЕННЯ ЇЇ СТРУКТУРИ

  • N. Zapolovsky
  • N. Mezentsev
  • V. Skorodelov
Ключові слова: моделі системи керування, електропередача, дизель-поїзд, електропривод змінного струму, алгоритми керування, корегуючі ланки, критерії якості

Анотація

Розглянуті питання розробки та дослідження моделей систем керування електропередачею дизель-поїзда з електроприводом змінного струму. Проведено огляд літературних джерел на задану тематику та аналіз існуючих підходів до розв’язання найпоширеніших задач у даній галузі. Розглянуті як стандартні алгоритми керування окремих контурів системи керування так і варіанти з використанням корегуючих ланок. Побудовані математичні моделі, структурні схеми моделей контурів САР електропередачі дизель-поїзда, запропоновані структури та корегуючі ланки для окремих контурів керування, проведене моделювання їхнього функціонування. Запропоновані рекомендації, які можуть бути використані для розробки структури САР електропередачі дизель-поїзда і знаходження її параметрів при забезпечені певного критерію якості. Визначені параметри системи автоматичного керування канала формування струму тягового електродвигуна, які забезпечують задану якість керування (час перехідного процесу, величину перерегулювання, число перерегулювання, швидкодію), допустимих меж зміни параметрів САР. Запропоновані структури регуляторів задовольняють вимогам щодо працездатності в робочому проміжку швидкостей та можливих навантаженнях.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Walrave, Ellwanger G. Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa // ETR – Eisenbahntechnische Rundschau. – 1995. – №10. – P. 136 – 142.
2. Моделирование и оптимизация систем управления и контроля локомотивов / [Носков В.И., Дмитриенко В.Д., Заполовский Н.И., Леонов С.Ю.]. – Х.: ХФИ «Транспорт Украины», 2003.  248 с.
3. Horstmann D. 100 Jahre Entwicklung der Antriedstechnik für electrische Bahnen. Teil 2 / Daniel Horstmann, Rudolf Wagner, Wolf-Dieter Weigel // Elek. Bahnen. – 2003. – No 7. – P. 338 – 345.
4. Заполовський М.Й. Синтез управлінь для оптимізації динамічних процесів електроприводу змінного струму / М.Й. Заполовський, В.В. Скородєлов, М.В. Мезенцев // Системи управління, навігації та зв’язку. – Вип. 4(50). Полтава. 2018. С. 38 – 41.
5. Грибко В.В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами / В.В. Грибко, В.Ю. Кучерук, О.М. Возняк. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 146 с.
6. Носков В.И О создании тяговых асинхронных электроприводов в НПО «Электротяжмаш» / В.И. Носков, Н.И. Шпика, Г.И.Яровой // Новини енергетики. – 2001. – № 9. – С. 86 – 88.
7. Dressler Helmuk MICAS – Microcomputer fur Farzeuge // Electrische Bahnen. – 1981.– Vol. 79. – №12. – P. 411 – 417.
8. Ерофеев А.А. Теория автоматического управления. 2-е изд., – СПб.: Политехника, 2001. – 302 с.
9. Абдулаев Н.Д. Теория и методы проектирования оптимальных регуляторов / Абдулаев Н.Д., Петров Ю.П. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с.
10. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB: учебный курс – СПб: Питер, 2000. – 432 с.
11. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
12. Поповіч М.Г. Електромеханічні системи автоматичного керування та електроприводи: Навч. посібник / М.Г. Поповіч, О.Ю. Лозинський. – К.: Либідь, 2005. – 680 с.
13. Следящие приводы: В 3т. 2-е изд., доп. и перераб. / Под. Ред. Б.К. Чемоданова. Т.1: Теория и проектирование следящих приводов / Е.С. Блейз, А.В. Зимин, Е.С. Иванов и др. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1999. – 904 с.
14. Файнштейк В.Г. Микропроцессорные системы управления тиристорными электроприводами / В.Г. Фейнштейн, Э.Г. Фейнштейн; Под. ред. О.В. Слежановского. – М.: Энергоатомиздат, 1996. – 240 с.
15. Ажогин В.В. Моделирование на цифровых, аналоговых и гибридных ЭВМ / В.В. Ажогин, М.З. Згуровский – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 280 с.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Zapolovsky N. Дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда та уточнення її структури / N. Zapolovsky, N. Mezentsev, V. Skorodelov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 55-59. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.055.
Розділ
Управління в складних системах