ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ В КАБІНІ БОЙОВОГО ЛІТАКА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ПОТУЖНИХ ВИБУХІВ

  • Yu. Sitnik
  • V. Stadnik
Ключові слова: інформаційне поле, область бомбометання, умови безпеки, літальний апарат, зона впливу, штучний зсув повітряних мас

Анотація

Підвищення багатофункціональності та характеристик бортового обладнання, збільшення обсягів інформації, що надходить на літак (який в даний час можна вже розглядати як елемент розподіленої інформаційно-ударної системи), а також зовнішні загрози, які можуть виникнути на театрі військових дій, пред'являють більш високі вимоги до відображення інформації і компонуванні кабін бойових літаків. Формування в кабіні літака інформаційного поля для виведення інформації льотчику при виконанні бойового завдання на бомбометання необхідно мати не тільки розраховані параметри області бомбометання з урахуванням типу засобів поразки, швидкості літального апарату, густини повітря та кута пікірування, а і необхідно враховувати рельєф місцевості, протидію об'єктової та зональної системи ППО. Мета статті – розробка методу визначення параметрів небезпечних зон впливу на літальний апарат під час виконання бойового завдання необхідних для надання інформації льотчику в реальному режимі часу на дисплеї в кабіні літака. Висновки. Забезпечення екіпажу виводом даної інформації в кабіні літака на тактичному дисплеї з прив'язкою до супутникової навігаційної системи дає можливість більш ефективно застосовувати засоби поразки, при цьому не входити в зони поразки своїх засобів і ефективно обходити зони поразки ППО противника. Побудова даних зон в трьохвимірному просторі повинно базуватися на автоматичному розрахунку зон поразки виходячи з фактичних параметрів польоту літака, типу авіаційного засобу поразки та типу ППО противника, які будуть протидіяти в заданому районі нанесення удару.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Наказ МОУ №100 від 23 лютого 2016 року. Правила штурманського забезпечення польотів державної авіації України. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0418-16
2. Афанасьев В.В. Применение компьютера для штурманских расчетов на этапе предварительной подготовки к полету. / Афанасьев В.В. // Системи обробки інформації. - 2006. – Вип. 6. - С.3-8.
3. Онипченко П.М. Напрямки підвищення оперативності і якості бойової підготовки льотного складу авіації ПС ЗС України. / П.М. Онипченко, М.А. Павленко, О.І. Тимочко// Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 3(140). – С. 264-266.
4. Сітков О.М. Вибір ділянки корекції координат місцеположення літака з врахуванням геометричного фактору навігаційного поля радіонавігаційних систем. / О.М. Сітков, Ю.В. Афанасьєв // Системи обробки інформації. – 2016. – Вип. 3(140). – С. 103-106.
5. Баханов Л.Е. Системы управления вооружения истребителей. Основы интеллекта многофункционального самолёта. / Л.Е. Баханов, А.Н. Давыдов, В.Н. Корниенко, В.В. Слатин, Е.П. Федосеев, Е.А. Федосов, Б.Е. Федунов, Л.Е. Широ- ков. // М.: Машиностроение, 2005 - 400с.
6. Боровицкий Д. Системы отображения полётной информации: информационноуправляющее поле кабины летательных аппаратов. / Д. Боровицкий // Зарубежное военное обозрение. – 2005. – Вып. 2 – С.42-48.
7. Шамко Є. В. Основні особливості застосування Повітряних Сил в сучасних умовах ведення збройної боротьби / Є. В. Шамко, О. М. Жарик, В. В. Коваль // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2017. — Вип. 2. — С. 15-18.
8. Чикуров В.А. Основы боевого применения вооружения фронтовой авиации. / В.А. Чикуров, Н.А. Жук, Ю.С. Хаецкий, А.М. Барбарин, А.А. Давыдов. // Х: ХВВАУЛ, 1994. - 246с.
9. Алімпієв А.М. Особливості гібридної війни РФ проти України. Досвід, що отриманий Повітряними Силами Збройних Сил України / А.М. Алімпієв, Г.В. Пєвцов // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2017. —Вип. 2. — С. 19-25.
10. Миропольський Ф.П. Методика проведений занятий и выполнения расчётов по определению безопасных условий бомбометания. / Ф.П.Миропольський // Выпуск 189. ВВИОЛОРКА имени Н.Е.Жуковского, - 1978. – 54 с.
11. Наказ МОУ №700 від 09 грудня 2015 року "Про затвердження Правил польотів державної авіації в повітряному просторі України." http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1622-15.
12. Колодяжний О.І. Моделювання небезпечних зон впливу штучного зсуву повітряних мас на динаміку руху високоманевреного літака. / О.І. Колодяжний, О.І. Тимочко. // Системи обробки інформації, – 2017. Вип. 1(147). – С. 80-87.
Опубліковано
2018-09-12
Як цитувати
Sitnik Yu. Формування інформаційного поля в кабіні бойового літака в умовах застосування потужних вибухів / Yu. Sitnik, V. Stadnik // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 4 (50). – С. 22-26. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.4.022.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору