Аспекти кадрового забезпечення та кадрового потенціалу у безпеко орієнтованому управлінні бізнес-процесами під час відновлення національної економічної безпеки

Ключові слова: кадрове забезпечення, кадровий потенціал, війна, економічна безпека, безпеко орієнтоване управління, підприємство критичної інфраструктури

Анотація

Узагальнено тенденції та якісні ознаки, якими характеризується кадрове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання в Україні від початку повномасштабної війни. Встановлено та обґрунтовано аспекти кадрового забезпечення та кадрового потенціалу у безпеко орієнтованому управлінні бізнес-процесами під час відновлення національної економічної безпеки. Зроблено припущення, що концепція безпеко орієнтованого управління, що у своїй основі має визнання пріоритету збереження певного ресурсу та його якісних характеристик над ціллю його ефективного використання з метою отримання певного ефекту (економічного, соціального, фінансового, тощо), має поширюватись на усі бізнес-процеси сучасних українських компаній. Запропоновано визначення безпеко орієнтованого управління бізнес-процесами як такої моделі реалізації завдань і функцій, які виконуються у межах функціонування економічної системи, що має на меті задоволення потреб і інтересів їх ініціаторів з мінімальними ризиками витрати ресурсів, отримання несвоєчасного або неповного досягнення запланованого у результаті завершення операції результату. Конкретизовано напрями відновлення стану національної економічної безпеки, що вимагають належного кадрового забезпечення для досягнення бажаного та очікуваного результату у перспективі. Уточнено аспекти кадрового забезпечення та кадрового потенціалу українського бізнесу у воєнний час. Окреслено вектори формування та розвитку кадрового потенціалу для забезпечення потреби у безпеко орієнтованому управлінні бізнес-процесами на вітчизняних підприємствах. Запропоновано портрет ідеального кандидата для виконання завдання переведення вітчизняних компаній з моделі пріоритетної орієнтації на економічний результат до безпеко орієнтованого управління бізнес-процесами. Сформульовано основний меседж бренду держави, як роботодавця, що містить гарантії для працівників, можливості суміщення посад, конкурентний рівень оплати праці, сприяння у пошуку роботи для різних категорій населення, формування атмосфери поваги та пошани у суспільстві до тих, хто сумлінно виконує професійні обов’язки, людино центризм і врахування потреб і інтересів кожного працівника, формування позитивного образу (бренду) українського працівника. Узагальнено характеристики вітчизняного кадрового ресурсу на ринку праці з метою створення бренду сучасного українського працівника.

Дані про автора

Nataliia Zachosova, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Zachosova N. V., Koval О. V., Baiker M. V. (2022) Rozvytok personalu ta kadrovoho potentsialu yak elementy stratehichnoho upravlinnya finansovo-ekonomichnoyu bezpekoyu subyekta hospodaryuvannya [Development of personnel and personnel potential as elements of strategic management of financial and economic security of the business entity]. Naukovyy pohlyad: ekonomika ta upravlinnya - Scientific view: economics and management, no. 1, pp. 61–66.
2. Tkachuk V. O., Vernyhora R. V. (2018) Udoskonalennya systemy upravlinnya personalom u konteksti zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva [Improvement of the personnel management system in the context of ensuring the economic security of the enterprise]. Sotslalno-trudovi vidnosyny: teoriya ta praktyka - Social and labor relations: theory and practice, no. 1, pp. 257–264.
3. Suhak T. O. (2022) Upravlinnya personalom v informatsiyno-analitychnomu zabezpechennl fmansovoyi skladovoyi systemy ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv [Personnel management in information and analytical support of the financial component of the economic security system of enterprises]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriya: Ekonomika - Bulletin of Odessa National University. Series: Economy, no. 3, pp. 84–87.
4. Chenusha O. S. (2018) Diahnostyka vplyvu kompetentnosti personalu na ekonomichnu bezpeku naftopererobnykh pidpryyemstv [Diagnostics of the impact of personnel competence on the economic security of oil refining enterprises]. Biznes Inform - Business Inform, no. 12, pp. 137–142.
5. Arefieva О. V., Kovalchuk A. M. (2020) Zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva cherez motyvatsiyu personalu do stratehichnykh zmin [Ensuring the economic security of the enterprise through the motivation of personnel for strategic changes]. Problemy ekonomiky - Problems of the economy, no. 4, pp. 126–133.
6. Perchuk О. V., Artyukh O. O. (2023) Orhanizatsiya viyskovoho obliku v systeml upravlinnya personalom pidpryyemstva [Organization of military accounting in the personnel management system of the enterprise]. Ekonomichnyy visnyk universytetu - Economic Bulletin of the University, no. 57, pp. 69–77.
7. Mishchenko V. I. (2022) Zabezpechennya stiykosti kadrovoho potentsialu pidpryyemstva v umovakh tsyfrovizatsiyi [Ensuring the sustainability of the enterprise's personnel potential in the conditions of digitalization]. Ekonomichnyy prostir - Economic space, no. 182, pp. 93–100.
8. Popovych O. S., Kostrytsia O. P. (2023) Do poshuku optymalnoyi dynamiky naroshchuvannya kadrovoho potentsialu ukrayinskoyi nauky v period yiyi pislyavoyennoho vidnovlennya [Towards the search for the optimal dynamics of building up the personnel potential of Ukrainian science in the period of its post-war recovery]. Nauka ta naukoznavstvo - Science and science, no. 1, pp. 69–80.
9. Popovych O. S., Kostrytsia O. P. (2023) Shchodo stratehiyi pislyavoyennoho vidnovlennya kadrovoho potentsialu nauky Ukrayiny [Regarding the strategy of the post-war restoration of the personnel potential of the science of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny - Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 9, pp. 37–41.
10. Bizov S. S., Lyader A. S. (2022) Mekhanizm derzhavnoyi polityky shchodo formuvannya kadrovoho potentsialu u sferi natsbezpeky ta natsional'no-patriotychnoyi svidomosti v Ukrayini [The mechanism of state policy regarding the formation of personnel potential in the field of national security and national-patriotic consciousness in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu tsyvilnoho zakhystu Ukrayiny. Seriya: Derzhavne upravlinnya - Bulletin of the National University of Civil Defense of Ukraine. Series: Public administration, no. 2, pp. 338–343.
11. Qin N., Dongmin K. (2021) Human Capital and Entrepreneurship. Journal of Human Capital, no. 4, pp. 513–553.
12. Collin M., Weil D. N. (2020) The Effect of Increasing Human Capital Investment on Economic Growth and Poverty: A Simulation Exercise. Journal of Human Capital, no. 1, pp. 43–83.
13. Chiappori P.-A., Galichon A., Bernard S. (2019) On Human Capital and Team Stability. Journal of Human Capital, no. 2, pp. 236–259.
14. Mialon H. M., Nesson E. T. (2019) Do Pimples Pay? Acne, Human Capital, and the Labor Market. Journal of Human Capital, no. 1, pp. 39–55.
15. Ali M. D. M., Hamid M. O., Hardy I., Khan M. A. (2023) Problematizing Human Capital Development in English Language Education in Bangladesh. Comparative Education Review, no. 2, pp. 420–442.
16. Zivin J. G., Hsiang S. M., Neidell M. (2018) Temperature and Human Capital in the Short and Long Run. Journal of the Association of Environmental and Resource Economists, no. 1, pp. 77–105.
17. Gould E. D., Simhon A., Weinberg B. A. (2020) Does Parental Quality Matter? Evidence on the Transmission of Human Capital Using Variation in Parental Influence from Death, Divorce, and Family Size. Journal of Labor Economics, no. 2, pp. 569–610.
18. Cotton C. S., Hickman B. R., Price J. P. (2022) Affirmative Action and Human Capital Investment: Evidence from a Randomized Field Experiment. Journal of Labor Economics, no. 1, pp. 157–185.
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Zachosova Nataliia Аспекти кадрового забезпечення та кадрового потенціалу у безпеко орієнтованому управлінні бізнес-процесами під час відновлення національної економічної безпеки / Nataliia Zachosova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 251-259. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3337.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ