Проблеми збереження та розвитку людського капіталу в умовах цифровізації: національний і регіональний контексти

Ключові слова: людський капітал, війна, відновлення економіки, розвиток людського капіталу, збереження людського капіталу, цифровізація

Анотація

Узагальнено основні причини втрати людського капіталу в Україні за останнє десятиліття. Визначено умови, які впливають на виконання місії збереження людського капіталу у різних регіонах України – окупованих, прифронтових і тилових. Обґрунтовано, що заходи щодо збереження людського капіталу мають плануватися із врахуванням гендерного та вікового складу населення регіону, стану безпеки перебування на тій чи іншій території, економічних умов, у яких проживає населення, наявності або відсутності можливостей для працевлаштування та навчання, доступності освіти та медичного обслуговування, загальних настроїв жителів та їх намірів на майбутнє. Окреслено проблеми збереження та розвитку людського капіталу умовах цифровізації, такі як: можливість залишатись за кордоном тривалий час без необхідності повертатись на батьківщину, зменшення кількості робочих місць, постійне зростання вимог до володіння цифровими компетенціями, можливість дистанційної роботи на зарубіжні компанії, заміщення фундаментальних знань і практичних навиків автоматичними діями, необхідність постійного навчання та опанування нових навиків, нездатність частини населення до швидкої адаптації до життя у цифровому просторі, скорочення «живого» спілкування та комунікації «face to face». Рекомендовано такі шляхи розширення використання можливостей цифровізації для виконання завдання збереження та розвитку людського капіталу в Україні в умовах війни, як дистанційне навчання школярів і студентів, які перебувають за кордоном, та іноземних студентів; онлайн-обслуговування вітчизняними компаніями українських клієнтів; онлайн-консультування з питань повернення на батьківщину та адаптації до нових умов життя; забезпечення дистанційної занятості для працівників; організація та розвиток безкоштовних цифрових освітніх платформ; створення інформаційної платформи для комунікації та взаємодопомоги для переміщених осіб; забезпечення можливості отримати необхідний продукт чи послугу без особистої присутності у місці, де перебування може бути небезпечним для життя та здоров’я людини.

Дані про автора

Nataliia Zachosova, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Collin M., Weil N. D. (2020) The Effect of Increasing Human Capital Investment on Economic Growth and Poverty: A Simulation Exercise. Journal of Human Capital, vol. 14, no. 1, pp. 43–83.
2. Hyun H. Son (2023) Human Capital Development. Asian Development Review, no. 27(02), pp. 29–56.
3. Agénor P.-R., Bayraktar N. (2020) Aid Volatility, Human Capital, and Growth. Journal of Human Capital, vol. 14, no. 3, pp. 401–448.
4. Ngo H. (2023) Human Capital for Innovation Capacity in Middle-Income Economies. International Journal of Economics and Finance, no. 15(11):1. DOI: https://doi.org/10.5539/ijef.v15n11p1
5. Buttet S., Schoonbroodt A. (2022) Should I Go to Graduate School? The Role of Preference for Children and Human Capital Accumulation. Journal of Human Capital, vol. 16, no. 3, pp. 333–371.
6. Torul O. (2021) Education in a Heterogeneous-Agent Economy: Revisiting Transatlantic Differences. Journal of Human Capital, vol. 14, no. 2, pp. 165–216.
7. Llull J. (2021) Immigration and Gender Differences in the Labor Market. Journal of Human Capital, vol. 15, no. 1, pp. 174–203.
8. Safonov Y., Borshch V., Danylko M. (2023) Human capital assessment methodology. Baltic Journal of Economic Studies, no. 9(3), pp.179–184.
9. Plaksiuk O., Horvathova V., Yakushev O. (2023) Human capital as a factor increasing the efficiency and competitiveness of an enterprise. Academy Review, no. 1 (58), pp. 160–174.
10. Snitko E. O., Zavhorodnia E. E. (2021) Lyudskyy kapital i yoho rol v chetvertiy promysloviy revolyutsiyi [Human capital and its role in the fourth industrial revolution]. Pryazovskyy ekonomichnyy visnyk- Pryazovsky Economic Bulletin, no. 4, pp. 51–55.
11. Nochka M. P. (2021) Pidkhody do otsinky lyudskoho kapitalu [Approaches to the assessment of human capital]. Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya : Ekonomika i menedzhment - Bulletin of the Sumy National Agrarian University. Series: Economics and management, no. 1, pp. 51–57.
12. Hnoevyy V. H., Koren O. M., Tatarinov V. S. (2023) Formuvannya lyudskoho kapitalu yak faktoru zabezpechennya ekonomichnoho zrostannya. [Formation of human capital as a factor in ensuring economic growth]. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoyi akademiyi upravlinnya personalom. Ekonomichni nauky - Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic sciences, no. 3, pp. 7–12.
13. Yurchenko H. M., Sytnyk Yu. S. (2021) Retrospektyvne pereosmyslennya teoriy lyudskoho kapitalu v umovakh vitchyznyanoyi ekonomiky ta postepidemichnyy period. [Retrospective rethinking of theories of human capital in the conditions of the domestic economy and the post-epidemic period]. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoyi akademiyi upravlinnya personalom. Ekonomichni nauky. - Scientific works of the Interregional Academy of Personnel Management. Economic sciences, no. 4, pp. 75–80.
14. Posnova T. V. (2021) Otsinka vplyvu kreatyvnoho lyudskoho kapitalu na ekonomichnyy rozvytok rehioniv Ukrayiny. [Assessment of the influence of creative human capital on the economic development of the regions of Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriya : Ekonomika ta pidpryyemnytstvo - State and regions. Series: Economy and entrepreneurship, no. 1, pp. 29–36.
15. Zachosova N. V., Kozak V. V. (2023) Stratehichne upravlinnya kadrovoyu bezpekoyu pidpryyemstva yak napryam zberezhennya ta rozvytku lyudskoho kapitalu v umovakh BANI World ta Industriyi 4.0. [Strategic management of personnel security of the enterprise as a direction of preservation and development of human capital in the conditions of BANI World and Industry 4.0]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya - Eastern Europe: Economy, Business and Management, no. 3 (40), pp. 35–39.
16. Human Development Index (HDI). Available at: https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI (accessed November 10, 2023).
17. Human Capital Index. Available at: https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038030/Human-Capital-Index (accessed November 10, 2023).
18. Human Freedom Index. Available at: https://www.cato.org/human-freedom-index/2022 (accessed November 10, 2023).
19. Universal Human Rights Index. Available at: https://uhri.ohchr.org (accessed November 10, 2023).
20. 2023 Global Multidimensional Poverty Index (MPI). Available at: https://hdr.undp.org/content/2023-global-multidimensional-poverty-index-mpi#/indicies/MPI (accessed November 10, 2023).
21. DigComp EU. Science Hub. Available at: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en (accessed December 1, 2023).
22. Description of the framework of digital competence for citizens of Ukraine Available at: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/%D0% 9E%D0%A0%20%D0%A6%D0%9A.pdf (accessed December 1, 2023).
23. Almost 60% of Ukrainians have basic and advanced digital skills: the results of a study by the Ministry of Digital Tranformations. Government portal. Available at: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp_en (accessed December 1, 2023).
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Zachosova Nataliia Проблеми збереження та розвитку людського капіталу в умовах цифровізації: національний і регіональний контексти / Nataliia Zachosova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 192-199. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3212.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА