Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності та ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності

Ключові слова: теорія нечітких множин, оцінка економічної ефективності, ризик, інвестиційний проект, невизначеність

Анотація

Приймаючи традиційний підхід до оцінки проектів, можна стверджувати, що основним ворогом інвестиційного аналітика є невизначеність, властива його очікуванням щодо майбутніх значень більшості показників. У цій статті описаний набуває популярності нетрадиційний підхід до оцінки ефективності інвестиційних проектів в умовах невизначеності - метод нечітких множин. Багато хто погодиться, що ключове значення в аналізі ефективності інвестиційних проектів — уміння аналітика передбачати майбутні значення основних фінансових показників. Від того, наскільки точно він визначить майбутні грошові потоки, відсоткові ставки, можливості компанії та її гнучкість, залежить доля проекту, а, зрештою, — добробут як інвестора, так і самого аналітика. Стаття присвячена актуальній проблемі оцінки складних інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності. Розглядаються основні методи обліку ризиків та докладно описуються їхні основні недоліки. Як альтернативний метод автором пропонується використання теорії нечітких множин, яка останнім часом стає все більш популярною серед фахівців різного профілю. У статті показано, що теорія нечітких множин є однією з найбільш ефективних математичних теорій, спрямованих на обробку невизначеної інформації та багато в чому інтегрує відомі підходи та методи. Також було запропоновано математичну модель до розрахунку величини ризиків інвестиційних проектів з урахуванням теорії нечіткості. Застосування теорії нечітких множин відкриває нові методи та можливості для вирішення завдань оцінювання проектів та формування оптимального портфеля проектів. По-перше, нечіткі множини дозволяють враховувати якісні характеристики проектів, перетворюючи їх у чисельний вигляд. По-друге, стосовно кількісних характеристик проекту, таких як NPV, теорія надає засоби для роботи з невизначеністю навіть у тих випадках, коли наявної інформації недостатньо, щоб робити статистичні висновки з необхідним рівнем достовірності. З іншого боку, розвинений багатий апарат переходу від нечітких оцінок до звичайним числам, що забезпечує можливість формування портфеля проектів з урахуванням їх нечітких оцінок шляхом ранжирування проектів чи рішення відповідної завдання математичного програмування. Гнучкість і потужність методів теорії нечітких множин дозволяють розглядати їх як перспективний та ефективний засіб для вирішення різних завдань управління проектами.

Дані про автора

Olena Martynova, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та економіко-математичних методів

Посилання

1. Buckley J. J. (1987) The Fuzzy Mathematics of Finance. Fuzzy Sets and Systems, no. 21, pp. 257–273.
2. Kahraman C., Ruan D., Tolga E. (2002) Capital Budgeting Techniques Using Discounted Fuzzy versus Probabilistic Cash Flows. Information Sciences, no. 142, pp. 57–76.
3. Li Calzi M. (1990) Towards a General Setting for the Fuzzy Mathematics of Finance. Fuzzy Sets and Systems, no. 35, pp. 265–280.
4. Recommendation of BIPM Working Group. Assignment of experimental uncertainties. (1980) INC. Paris.
5. Zadeh L. A. (1965) Fuzzy Sets. Information and Control, vol. 8, no. 3, pp. 338–353.
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Martynova Olena Застосування теорії нечітких множин в оцінці економічної ефективності та ризику інвестиційних проектів в умовах невизначеності / Olena Martynova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 244-250. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3336.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ