Уточнення теоретичних засад моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників.

Ключові слова: моделювання оцінки діяльності підприємств, збалансована система показників, методичні положення, теоретико-методичне забезпечення, ефективність діяльності підприємства

Анотація

В статті викладено результати дослідження теоретичних засад та наведено налаштування загальних принципів моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників. Уточнення змісту принципів в моделюванні оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників дозволило сформувати відповідні методичні положення, зміст яких детально розглядається в статті. Обґрунтовано методичні положення моделювання оцінки діяльності підприємства. До переліку методичних положень рекомендовано віднести такі положення як: 1) змістовна сутність, структурно-функціональна модель діяльності підприємства; 2) категоріальний базис моделювання оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників; 3) ієрархічна структура збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства; 4) ознаковий простір, індикатори та критерії в моделюванні оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників; 5) багатокритеральність в оцінці діяльності підприємства; 6) порівняльний аналіз в оцінці діяльності підприємства; 7) специфікація моделей збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства; 8) розроблення стратегій на основі результатів моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників; 9) удосконалення розробки управлінського рішення на основі результатів моделювання оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників. Під теоретико-методичним забезпечення моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників розуміється сукупність методів, методик, способів і інструментів, дозволить оцінити ступінь стану та розвитку діяльності підприємства, виявити фактори підвищення її ефективності, сформувати рішення щодо стратегічного управління в кожному виді діяльності на підприємстві. Запропоноване теоретико-методичне забезпечення моделювання оцінки діяльності підприємства на основі збалансованої системи показників дозволяють оцінити ступінь стану та розвитку діяльності підприємства, виявити фактори підвищення її ефективності, сформувати рішення щодо стратегічного управління в кожному виді діяльності на підприємстві.

Дані про автора

Olena Martynova, Харківський національний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики та економіко-математичних методів

Посилання

1. Ponomarenko V. S., Maliarets L. M. (2009) Analiz danykh u doslidzhenniakh sotsialno-ekonomichnykh system: monohrafiia. Khаrkiv : VD "INZhEK". 432 p.
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy (2003) Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. № 18. PP. 19 – 22.
3. Lopatnykov L.Y. Эkonomyko-matematycheskyi slovar/ Slovar sovremennoi ekonomycheskoi nauky. (1996). Moscow : Yzdatelstvo “ABF”. 704 p.
4. Maliarets L. M. (2013) Bahatokryterialna optymizatsiina zadacha upravlinnia efektyvnistiu vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti. Problemy ekonomiky. № 4.
PP. 392–400.
5. Hurianova L.S. (2013) Modeliuvannia zbalansovanoho sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv. Berdiansk : FOP Tkachuk O.V. 406 p.
6. Minienkova O. V. (2016) Teoretyko-metodychne zabezpechennia modeliuvannia zbalansovanoi systemy pokaznykiv dlia otsinky diialnosti pidpryiemstva. Visnyk Odeskoho Natsionalnoho universytetu. Seriia: Ekonomika. Odesa. Tom 21. Vypusk 8(50). PP. 127–131.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Martynova Olena Уточнення теоретичних засад моделювання оцінки діяльності підприємства з використанням збалансованої системи показників. / Olena Martynova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 174-181. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2887.
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ Й ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ