Облік розрахунків з оплати праці під час воєнного стану в Україні

Ключові слова: нарахування, військовий стан, заробітна плата, облік, лікарняні, оподаткування, відпускні

Анотація

Стаття розглядає актуальні питання обліку та оплати праці в умовах воєнного стану. Звертається увага на багаторівневість нормативного регулювання оплати праці та відзначає втрату робочих місць через військову агресію росії проти України. Проведено аналіз нормативного визначення "заробітна плата" та різних підходів до її змісту. Підтверджено відсутність нормативного визначення терміну "оплата праці", але вказано, що він пов'язаний з організацією оплати праці та включає в себе заробітну плату. Досліджено проблеми, пов'язані з отриманням доходів роботодавцем, працівником та державою під час воєнного стану. Оцінено зміни у законодавстві та нові інструменти регулювання трудових відносин, спричинені воєнним станом. Розглянуто порядок виплат найманим працівникам у період воєнного стану за умовно класифікованими категоріями. Визначено основи обліку та оподаткування заробітної плати в умовах воєнного стану. Зміни в чинному законодавстві та нові інструменти, пов'язані з воєнним станом, були оцінені. Розглянуто порядок проведення виплат працівникам під час воєнного стану в умовно класифікованих категоріях (мобілізовані; добровольці територіальної оборони; евакуйовані або працюючі віддалено; залучені до громадського служіння; ті, хто продовжує виконувати звичайні обов'язки; тимчасово позбавлені можливості працювати без альтернативного зайняття). Запропоновано внести зміни на законодавчому рівні держави щодо особливостей припинення трудового договору за ініціативою роботодавця в умовах воєнного стану. Зазначено необхідність вживання всіх можливих заходів роботодавцем для забезпечення реалізації права працівників на отримання своєчасної заробітної плати під час війни. Визначено важливість обліку та оподаткування заробітної плати в умовах воєнного стану. Вказано на обов'язок роботодавця виплачувати зарплату за умовами, зазначеними у трудових контрактах та відповідно до чинного законодавства.

Дані про авторів

Olena Kravchenko, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент

Yelyzaveta Ahafonova, Сумський державний університет

студентка

Посилання

1. How Ukrainians' salaries have changed over the past year. (n.d.). Kontrakty.ua. Available at: https://kontrakty.ua/article/235735
2. Bilukha М. (2005) Financial Control: Theory, Audit, Audit. Ukrainian Academy of Original Ideas.
3. Kantaeva O. (2012) Ways to improve labor remuneration accounting. Youth Scientific Bulletin of UABS NBU, no. (2), p. 186.
4. Usach B. (2001) Control and Audit. Znannia-Press. P. 253.
5. Blyzniuk V. (2012) Gender Differences in Wage Payment in Ukraine. Ukraine: Labor Aspects, no.(6), pp. 18–26.
6. Podmeshalska Y., & Piddubnia Y. (2021) Improving accounting and audit of wages at the enterprise. Ekonomika ta derzhava, no. (12). DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.12.100
7. About labor remuneration. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text
8. On the organization of labor relations during a state of war. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20
9. Labour Code of Ukraine. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08/paran454#n454
10. On the social and legal protection of military personnel and their families. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text
11. On mobilization training and mobilization. (n.d.). Official website of the Parliament of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text
12. Pro orhanizatsiyu trudovykh vidnosyn v umovakh voyennoho stanu: Zakon Ukrayiny №2136 vid 15.03.2022 r [On the organization of labor relations in martial law: Law of Ukraine №2136 of 15.03.2022]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Kravchenko Olena Облік розрахунків з оплати праці під час воєнного стану в україні / Olena Kravchenko, Yelyzaveta Ahafonova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 232-236. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3334.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ