Інтернет-торгівля: проблеми та перспективи розвитку в Україні

Ключові слова: інтернет-торгівля, електронна комерція, електронна торгівля, проблеми, товар

Анотація

Прогресивний та доволі стрімкий розвиток електронної торгівлі за останнє десятиліття став однією з найбільш помітних змін у суспільстві. Сьогодні в Україні діє багато вітчизняних та іноземних інтернет-магазинів, що дозволяє споживачам мати широкий вибір та знайти оптимальну ціну на потрібний товар. Сьогодні електронна комерція в Україні є досить розвиненою і має хороший потенціал для подальшого зростання, вирішуючи багато проблем, які були притаманні роздрібній торгівлі, але натомість створює нові, які потребують уваги. У статті наведено та проаналізовано основні показники, що характеризують поточний стан ринку електронної комерції, зроблені висновки. Визначено та охарактеризовано основні проблеми вітчизняної інтернет-торгівлі. Основними проблемами в нашій країні, які гальмують розвиток інтернет-бізнесу, є: не дуже висока платоспроможність та рівень життя населення, низький розвиток законодавчої бази, недостатній рівень комп'ютерної грамотності, впровадження інноваційних методів оплати тощо. Існують також проблеми у побудові та використанні якісної системи управління, окремих елементів системи бухгалтерського обліку, документації та оподаткування інтернет-магазинів. Розглянуто переваги, недоліки, слабкі та сильні сторони через SWOT-аналіз інтернет-бізнесу та запропоновано деякі рекомендації щодо його вдосконалення. Так, було запропоновано низку рекомендацій, що дозволять підвищити рівень розповсюдження інтернет-торгівлі в Україні. Основними напрямами стимулювання розвитку електронної комерції можна вважати гармонізацію правових норм, забезпечення правового захисту суб'єктів електронної комерції, усунення бар'єрів для розвитку міжнародного електронного бізнесу, розбудову інфраструктури ринку електронної комерції. Стаття буде корисною для фахівців у сфері інтернет-маркетингу, підприємців, економістів та науковців, які займаються дослідженням попиту на ринку, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Дані про авторів

Olena Kravchenko, Сумський державний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування

Yana Gerbut, Сумський державний університет

здобувач вищої освіти бакалаврського рівня

Посилання

1. How the eCommerce market in Ukraine changed in 2022. Available at: https://elit-web.ua/blog/kak-izmenilsja-rynok-ecommerce-v-ukraine-v-2022-godu (accessed June 20, 2023).
2. Berezovska L., Kyrychenko A. (2022) Development of e-commerce in Ukraine and the EU. Economy and society, No. 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-15 (accessed April 02, 2023).
3. Shevchuk O. (2018) Models and methods of e-commerce development. Economy and state, No. 5, P. 77–80 (accessed April 02, 2023).
4. Sak T.V., Khovkhaliuk D.O. (2020) E-commerce in Ukraine: state, trends, development prospects. Marketing and digital technologies, Т. 4, No. 3, P. 73–85 (accessed April 18, 2023).
5. Glinenko L.K., Dainovsky Y.A. (2018) The state and prospects of development of electronic commerce in Ukraine. Marketing and management of innovations, No. 1, p. 83 ̶ 102. Available at: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ (accessed January 25, 2023).
6. Malovichko S.V. (2019) Analysis of current trends and dynamics of e-commerce development at Ukrainian enterprises. Problems of economy, No. 2, p. 71–77.
7. Malyuta I.A. & Ogol A.E. (2019) Analysis of the current state and prospects of internet commerce development in Ukraine. Effective economy, No. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6845 (accessed January 25, 2023).
8. Shkryhun Yu.O. (2020) E-business, e-commerce and e-commerce: differences and features. Economic management: theory and practice: Collection of scientific papers of the IEP of NASU. p. 312–325.
9. Syniavska O.O. (2019) E-commerce in Ukraine: trends and prospects for development. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series "International Relations. Economics. Country Studies. Tourism", Issue 2, pp. 136–147. DOI: https://doi.org/10.26565/2310B9513B2019B9B16.
10. Koliadenko S.V. (2016) Digital economy: prerequisites and stages of formation in Ukraine and in the world. Economics. Finance. Management, No. 6, p. 106–107.
11. The impact of war on e-commerce: how retailers' online sales changed during the first half of 2022. Available at: https://rau.ua/novyni/vpliv-vijni-na-internet/ (accessed June 18, 2023).
12. A large study of the e-commerce market in Ukraine. Available at: https://usp-ltd.org/velyke-doslidzhennia-rynku-e-commerce-v-ukraini/ (accessed June 18, 2023).
13. Statistics of e-commerce development in the largest regions of the world. Available at: https://magazine.ukr-china.com/statystyka-rozvytku-e-commerce-u-najbilshyh-regionah-svitu/ (accessed June 18, 2023).
14. Coppola D. (2021) Statistics and facts about global e-commerce. Available at: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/#dossier-chapter1 (accessed March 18, 2023).
15. Ilyashenko S.M. (2014) Prospects and main problems of the development of Internet commerce in Ukraine. Mechanism of economy regulation, No. 3, P. 72–81 (accessed March 18, 2023).
16. Kovtun T.D., Matvienko A.P. (2020) Current state and prospects for the development of the world and domestic e-commerce markets. Business Inform, No. 4. p. 295–303 (accessed June 18, 2023).
17. Marusei T.V. (2018) The main trends in the development of the e-commerce market in Ukraine. Edition of Mukachevo State University. Economy and society, No. 14. P. 1011–1015 (accessed June 18, 2023).
18. E-commerce trend in Ukraine 2020: figures and facts. Available at: https://webexpert.com.ua/ua/elektronna-komertsiya-v-ukrayini-2020 (accessed June 18, 2023).
19.Popa M., Muntean M. (2019) E-commerce and its accounting implications. Journal of Accounting and Management Information Systems, No. 18(2), p. 254–272.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Kravchenko Olena Інтернет-торгівля: проблеми та перспективи розвитку в україні / Olena Kravchenko, Yana Gerbut // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 81-87. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2939.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ