Пріоритети корпоративної культури в умовах міжнародних трансформацій

Ключові слова: корпоративна культура, корпоративна етика, міжнародні трансформації, глобалізація, лідерство, бізнес

Анотація

Розглянуто сутність поняття «корпоративна культура», наведено складові корпоративної культури, її основні аспекти, представлено ключові типології корпоративних культур, які беруться до уваги практиками бізнесу при її формуванні та оцінюванні впливу на розвиток компанії. Відображено пріоритети корпоративної культури компанії у процесі реалізації управлінських функцій, а саме функції планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання, а також зазначено її особливий вплив на цільові групи впливу, які забезпечують ефективність діяльності компанії, зокрема на працівників, споживачів (клієнтів), державні органи влади та ділових партнерів. Узагальнено ключові фактори, які впливають на рівень впливу корпоративної культури на управлінські процеси чи цільові групи, зокрема: тип корпоративної культури, рівень її прояву, прийняття працівниками, формальності, розмір організації. Зазначено, що корпоративна культура являє собою комплекс певних ідей, цінностей, еталонів поведінки, настроїв і способів ведення професійної діяльності, що мають поділятися всіма членами організації. Корпоративну культуру можна також розглядати як інструмент стратегічного розвитку організації на основі стимулювання інновацій та керівництва всередині неї. Наголошено, що створення потужної корпоративної культури є складним завданням, що включає низку аспектів, і не існує універсального алгоритму для досягнення успіху в цьому напрямку. Визначено, що корпоративна культура як кожна система має специфічні, притаманні тільки їй, елементи, зокрема: цінності, лідерство, комунікація, навчання та розвиток, співпраця та тімбілдинг, ритуали та символи, системи та процеси, реагування на зміни. Ці елементи взаємодіють, створюючи конкретний характер корпоративної культури, який визначає спосіб функціонування та організації взаємодії її членів. Обґрунтовано, що в умовах міжнародних трансформацій корпоративна культура важлива для будь-якої організації, оскільки управляючи нею можна впливати на мотивацію працівників, на привабливість підприємства як роботодавця, що відбивається на плинності кадрів; на кожного працівника, його ділову репутацію; на продуктивність та ефективність трудової діяльності; якість роботи працівників; характер особистісних та виробничих відносин в організації; творчий потенціал службовців.

Дані про авторів

Lyubov Tytarenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму

Iryna Levchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор філософії, доцент кафедри міжнародних економічних відносин та туризму

Kateryna Potkalo, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1. Pavlov O. I. (2022) Hlobalni transformatsii mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Global transformations of international economic relations]. Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo – International economic relations and the world economy, vol. 42, pp. 106–112.
2. Korolovych O. O., Resler M. V., Pihosh V. A. (2020) Korporatyvne pravo ta korporatyvna kultura yak zasoby vplyvu na efektyvnist roboty korporatsii [Corporate law and corporate culture as means of influencing the efficiency of corporations]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu – Scientific Bulletin of Mukachevo State University, vol. 1(13). Available at: http://dspace-s.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/7253/1/ CORPORATE%20_LAW_%20AND_%20CORPORATE.pdf
3. Myroshnychenko Yu. V. (2021) Korporatyvna kultura yak osnovnyi chynnyk staloho rozvytku torhovelnoho pidpryiemstva [Corporate culture as the main factor of sustainable development of a trade enterprise]. Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva – Problems and prospects of entrepreneurship development, vol. 26. Available at: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.66
4. Belle Wong J. D. (2023) What Is Company Culture? Definition & Development Strategies. Forbes Advisor. Available at: https://www.forbes.com/advisor/business/company-culture/
5. Deanna Debara (2022) What is company culture and how do you develop it. BetterUp. Available at: https://www.betterup.com/blog/what-is-company-culture
6. Melnyk A. O., Davydenko N. V. (2020) Rol ta znachennia korporatyvnoi kultury v diialnosti vitchyznianykh pidpryiemstv [The role and significance of corporate culture in the activities of domestic enterprises]. Elektronne naukove fakhove vydannia z ekonomichnykh nauk «Modern Economics» – Electronic scientific publication on economic sciences «Modern Economics», vol. 24. Available at: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/24-2020/melnyk.pdf
7. Chychkalo-Kondratska I. B., Tytarenko L. M. (2023) Zasady etyky ta dilovoho protokolu v krainakh YeS [Principles of ethics and business protocol in EU countries]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, vol. 8. Available at: https://www.researchgate.net/publication/373384441_ZASADI_ETIKI_TA_DILOVOGO_PROTOKOLU_V_KRAINAH_ES
8. Varaksina O. V., Shulha V. Iu. (2023) Rol korporatyvnoi kultury u suchasnomu biznes-seredovyshchi [The role of corporate culture in the modern business environment]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and society, vol. 49. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2363
9. Jianping Miao (2022) Features of organizational culture of multinational organization. Economy and society, vol. 39. Available at: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-39-30 (accessed: February 21, 2024).
10. Kat Boogaard (2022) The 4 types of company culture, explained. Atlassian. Available at: https://www.atlassian.com/blog/teamwork/types-of-corporate-culture
11. Tom Geraghty Edgar Schein’s three layers of organisational culture. Psychological Safety Action Pack. Available at: https://psychsafety.co.uk/psychological-safety-edgar-scheins-three-layers-of-organisational-culture/
12. Lisa-Maria Höber (2023) Five organizational culture models. Teamazing Solutions. Available at: https://www.teamazing.com/organizational-culture-models/
13. Jason Gordon (2023) Three levels of culture – explained. The business professor. Available at: https://thebusinessprofessor.com/en_US/management-leadership-organizational-behavior/three-levels-of-culture-explained
14. Stambulska Kh., Peredalo Kh. (2022) Korporatyvna kultura: sutnist, typy ta rol u rozvytku orhanizatsii [Corporate culture: essence, types and role in the development of the organization]. Elektronne fakhove vydannia «Efektyvna ekonomika» – Electronic specialist publication "Efficient Economy", vol. 1. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/1_2022/206.pdf
15. Donald Sull (2021) 10 things your corporate culture needs to get right. Mit Sloan Management Review. Available at: https://sloanreview.mit.edu/article/10-things-your-corporate-culture-needs-to-get-right/
16. Kate Heinz (2021) How these 4 typed of organizational culture define your company. Built In. Available at: https://builtin.com/company-culture/types-of-organizational-culture
17. Tom Jendriks (2023) Everything you need to know about corporate culture. Flair.HR. Available at: https://flair.hr/en/blog/corporate-culture/
18. Rinaily Bonifacio (2023) Corporate Culture: A Complete Guide. Shiftbase. Available at: https://www.shiftbase.com/glossary/corporate-culture
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Tytarenko Lyubov Пріоритети корпоративної культури в умовах міжнародних трансформацій / Lyubov Tytarenko, Iryna Levchenko, Kateryna Potkalo // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 79-86. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3312.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ