Вплив управлінського аспекту функціонування індустріального парку на реалізацію регіональної політики згуртованості в Україні

  • Oleksandr Laiko Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0001-7082-0862
  • Kateryna Shatnenko Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України» https://orcid.org/0000-0003-0139-7989
Ключові слова: економічна згуртованість, соціальна згуртованість, територіальна згуртованість, індустріальні парки, керуюча компанія, резиденти індустріального парку, договір про створення та функціонування індустріального парку

Анотація

У зв’язку з потребою у відновленні економіки України зріс інтерес до такого інструменту економічної політики як індустріальні парки. Зараз індустріальні парки в Україні ще не функціонують повною мірою, адже більшість індустріальних парків мають проблеми з ключовим елементом, який формує індустріальний парк – керуючою компанією. Вони або відсутні, що навіть формально не дає вважати індустріальний парк індустріальним парком, або є неефективними. При цьому керуючі компанії мають ряд функцій, виконання яких робить індустріальний парк успішним. Вони сприяють посиленню згуртованості території, на якій він знаходиться. Вирішення проблеми згуртованості територій України має стати стратегічною метою для збереження країни, її відновлення від наслідків війни та формування основи для процвітання. Метою дослідження є встановлення можливих напрямів впливу керуючої компанії індустріального парку на згуртованість в Україні. Аналіз стану розвитку індустріальних парків в Україні свідчить про те, що керуючі компанії демонструють досить низькі результати у виконанні своєї основної функції – залучення резидентів, інвесторів, здатних залучити суттєві обсяги капіталу для забезпечення розвитку території та сприяння згуртованості. При цьому організаційно-правова форма керуючої компанії не має суттєвого значення, адже результати однаково низькі у різних форм. На даному етапі досить складно прослідкувати вплив керуючих компаній на згуртованість. Керуючі компанії через свої важелі впливу можуть сприяти інтеграції індустріального парку у місцеву, національну та міжнародну систему відносин. Рівень цієї інтеграції в свою чергу впливає і на результативність індустріального парку, потенціал його розвитку. Керуюча компанія може здійснювати заходи для більш інклюзивного розподілу доходів від економічного зростання, що генерується індустріальним парком. Це зменшує соціальну напруженість та створює більше можливостей для покращення якості життя населення. Керуюча компанія також має значну роль у запровадженні принципів еко-індустріального парку для сталого розвитку, що також є важливим для підтримки згуртованості. Огляд різних можливих функцій керуючих компаній показав наявність потенціалу їх впливу на підвищення згуртованості. Це стосується як зовнішніх ефектів від безпосередньо налагодження господарської діяльності в межах індустріального парку, так і можливих умов договору керуючої компанії з резидентами індустріального парку. Здобуті результати є корисними для ініціаторів створення індустріального парку для формулювання умов конкурсу з вибору керуючої компанії. Виділені напрями впливу керуючої компанії на згуртованість можуть стати положеннями договору про створення та функціонування індустріального парку, який укладається між ініціатором створення індустріального парку та керуючою компанією.

Дані про авторів

Oleksandr Laiko, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

Kateryna Shatnenko, Державна установа «Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України»

кандидат економічних наук, старший наукових співробітник

Посилання

1. Yezhov M. B. & Tsynalievska I. A. (2022) Mechanisms and instruments for promoting of intermunicipal economic cooperation in territorial communities of Ukraine. Regional aspects of productive forces development of Ukraine, no. 26, pp. 28–40. DOI: https://doi.org/10.35774/rarrpsu2021.26.028
2. Zhalilo Ya. A. (2020) Priority “United country” in terms of regional strategies. Ukrainian Independent Center for Political Studies. Available at: http://www.ucipr.org.ua/publicdocs/Regioplat.pdf
3. Liakh T., Spirina T. & Kovtun Y. (2023) Rozvytok sotsialʹnoyi zhurtovanosti terytorialʹnoyi hromady [Development of social cohesion in the territorial community]. Vvichlyvist. Humanitas, no. 3, pp. 53–60. DOI: https://doi.org/10.32782/humanitas/2023.3.7
4. Hahaliuk O. (2023) Determination of synergic interaction possibilities and construction of a strategic development map of the “industrial enterprise – united territorial community” system in the context of the germinative vectors of development implementation. Socio-Economic Problems and the State, no. 28 (1), pp. 79–85. DOI: https://doi.org/10.33108/sepd2023.01.079
5. Melnykova М. (2022) Promyslovyi symbioz v umovakh povoiennoho vidnovlennia ekonomiky mista [Industrial symbiosis in the conditions of post-war recovery economy of the city]. Economy and society, vol. 44. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-106
6. Petrushenko M., Burkynskyi B., Shevchenko H. & Baranchenko Ye. (2021) Towards sustainable development in a transition economy: The case of eco-industrial parks in Ukraine. Environmental Economics, no. 12(1), pp. 149–164. DOI: https://doi.org/10.21511/ee.12(1).2021.13
7. Ryabokin M. V., Hordei O. D. & Novytska O. V. (April 18–21, 2023) Rol industrialnykh parkiv u rozvytku finansovoi spromozhnosti obiednanykh terytorialnykh hromad [The contribution of industrial parks to the development of financial capacity in territorial communities]. The 15th International scientific and practical conference “The main directions of the development of scientific research”. Helsinki, Finland. International Science Group. Pp. 113–115.
8. Lazarenko D., Papuk D. (2022) Pidtrymka rozvytku eko-industrialnykh parkiv v umovakh relokatsii ta yevrointehratsii biznes-protsesiv [Support for the Development of Eco-Industrial parks in Conditions of Relocation and European Integration of Business Processes]. Economic Herald of Donbas, mo. 3 (69), pp. 27–30. DOI: https://doi.org/10.12958/1817-3772-2022-3(69)-27-30
9. Pron L. (2023) Eko-industrialni parky yak instrument investytsiinoho rozvytku rehionu [Eco-Industrial Parks as a Tool for Investment Development of the Region]. Scientific Innovations and Advanced Technologies, no. 6 (20). DOI: https://doi.org/ /10.52058/2786-5274-2023-6(20)-208-217
10. Burkynskyi B., Bis J., Prokopiuk A. & Goryachuk V. (2023) Business Productivity Assessment: Concepts and Methods. In A. Rzepka (Ed.), Innovation in the Digital Economy: New Approaches to Management for Industry 5.0. (1st ed. рр. 160-178). London, New York: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003384311
11. Burkynskyi B., Goryachuk V. & Shlafman N. (2021) Assessment of the socio-economic and environmental development of a region: A result-oriented approach. Problems and Perspectives in Management, no. 19 (2), pp. 40–56. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(2).2021.04
12. Yezhov M. B. & Kolodinskyi S. B. (2020) Network models of regional economic systems. Economic innovations, no. 22(2(75)), pp. 34–39. DOI: https://doi.org/ /10.31520/ei.2020.22.2(75).34-39
13. Tsynalievska I. (2023) Conceptual foundations of EU cohesion policy formation: lessons for Ukraine. In N. Letunovska, L. Saher, A. Rosokhata (Eds.). The EU Cohesion policy and healthy national development: Management and promotion in Ukraine: monograph (pp. 16-40). Centre of Sociological Research, Szczecin.
14. Storonyanska I. & Benovska L. (2018) Prostorovi asymetrii ekonomichnoho rozvytku v umovakh administratyvno-finansovoi detsentralizatsii [Spatial Asymmetries of Economic Development in Conditions of Administrative and Financial Decentralization]. Economy of Ukraine, no. 2, pp. 50–64. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_2_5
15. The Law of Ukraine “On Industrial Parks” dated June 21, 2012. No. 5018-VI. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5018-17#doc_info
16. UNIDO (2019) International Guidelines for Industrial Parks. Vienna International Centre. Available at: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-11/International_Guidelines_for_Industrial_Parks.pdf
17. Register of Industrial Parks in Ukraine (2023). Available at: https://data.gov.ua/dataset/8206ed0c-5911-4b88-9c7f-56c6fcd08660
18. UNIDO (2017) Implementation Handbook for Eco-Industrial Parks. Available at: https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-10/UNIDO%20Eco-Industrial%20Park%20Handbook_English.pdf
19. Chivu L., Ciutacu C. & Georgescu L. (2015) Household Income in Romania. A Challenge to Economic and Social Cohesion. Procedia Economics and Finance, no. 22, pp. 398–401. DOI: https://doi.org/ /10.1016/S2212-5671(15)00310-X
20. Macintyre A., Ferris D., Gonçalves B. & Quinn N. (2018) What has economics got to do with it? The impact of socioeconomic factors on mental health and the case for collective action. Palgrave Communications, no. 4 (1), pp. 1–5. DOI: https://doi.org/ /10.1057/s41599-018-0063-2
21. Barker N., Gharad B., Karlan D., Ofori-Atta A., & Udry C. (2022) Cognitive Behavioral Therapy among Ghana's Rural Poor Is Effective Regardless of Baseline Mental Distress. American Economic Review: Insights, no. 4 (4), pp. 527–545. DOI: https://doi.org/10.1257/aeri.20210612
22. Koziuk V., Kremez A. (2023) Dyferentsiatsiia nerivnosti rozpodilu dokhodiv naselennia Ukrainy u voiennyi i povoiennyi period [Differentiation of income distribution in the population of Ukraine during the war and post-war period]. Innovation and Sustainability, no. (1), pp. 64–71. DOI: https://doi.org/10.31649/ins.2023.1.64.71
23. Sudakov M. & Lisohor L. (2023) Rynok pratsi Ukrainy 2022–2023: stan, tendentsii ta perspektyvy [Labour Market of Ukraine 2022–2023: Status, Trends, and Prospects]. State Employment Service of Ukraine, Federation of Employers of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, European Bank for Reconstruction and Development, International Solidarity Fund (Solidarity Fund PL). Available at: https://solidarityfund.org.ua/wp-content/uploads/2023/04/ebrd_ukraine-lm-1.pdf
24. European Union (2022) Eighth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion. Cohesion in Europe towards 2050. DOI: https://doi.org/10.2776/624081
25. Medeiros E., Zaucha J. & Ciołek D. (2023) Measuring territorial cohesion trends in Europe: a correlation with EU Cohesion Policy. European Planning Studies, no. 31(9), pp. 1868–1884. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2022.2143713
26. Yevdokymova I. & Vitkovska І. (2018) Tendentsii rozvytku hromadskykh orhanizatsii u suchasnii Ukraini. [Trends in the development of civil organizations in contemporary Ukraine]. Bulletin of V.N. Karazin Kharkiv National University. Series: Sociological Studies of Contemporary Society: Methodology, Theory, Methods, no. 41, pp. 42–48. DOI: https://doi.org/10.26565/2227-6521-2018-41-07
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Laiko Oleksandr Вплив управлінського аспекту функціонування індустріального парку на реалізацію регіональної політики згуртованості в україні / Oleksandr Laiko, Kateryna Shatnenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 43-50. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3307.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА