Фактори, що зумовлюють перехід аграрного підрозділу до ринкових відносин

Ключові слова: ринкова інфраструктура, аграрний ринок, господарський механізм, ціна, прибуток

Анотація

Міць кожного народу, держави залежить від його політичного, економічного розвитку. Значення продуктивності економіки аграрного підрозділу в забезпеченні соціально-економічної стабільності країни залежить від доцільної організації ринкових відносин, що діють в цій сфері економіки, та їх відповідного напряму. Доцільна організація аграрного ринку в першу чергу передбачає регулювання ринку за допомогою економічних засобів. Саме таким чином взаємодіючий механізм між виробниками сільськогосподарської продукції та споживачами будується відповідно до економіки країни. Звичайно, що вжиття заходів з регулювання аграрного ринку економічними засобами у багатьох випадках здійснюється при втручанні держави. Але під час розвитку ринкових відносин ці засоби виконують саморегулюючу функцію. У сучасний період регулююча політика регулюється у систематизованій формі використовуючи економічні засоби: ціна, гроші та кредит, бюджет, податки, митниця, страхування та ін. Державне втручання в аграрний ринок за допомогою методів економічного регулювання характеризується також тим, що у випадках, коли виробництво місцевої продукції, яка виводиться на ринок, не відповідає потребам країни, співвідношення між попитом і пропозицією регулюється переважно на рівні за рахунок імпортної продукції Серед вчених-аграрників Азербайджану існують дуже серйозні розбіжності щодо концепції вирішення аграрних питань в ринкових умовах. Хоча існують різні думки щодо виходу з ситуації, що склалася в країні, перехід до ринкових відносин став об’єктивною необхідністю. Таким чином, після руйнування централізованої системи планової економіки, писля створення незалежних держав кожна країна визначила свій власний шлях розвитку, у тому числі незалежна держава Азербайджан, визначила шлях майбутнього розвитку та поставила за мету перехід до ринкових відносин. Тому розвиток аграрного сектору, який вважається провідним сектором економики, потребує рравильного визначення напрямів і шляхів переходу до ринкових відносин.

Дані про автора

Jahan Guliyeva, Азербайджансъкий університет архітектури та будівництва

викладач

Посилання

1. Alirzayev A. (1999) Concept and program of the economic development of Azerbaijan. Baku.
2. Axundov Sh., Akhundov M. (2001) The basics of the market economy. Baku.
3. Alirzayev A. (2002) Economy: thoughts, views. Baku.
4. Salahov S. (2002) Conceptual bases and priorities of state regulation in the agrarian field. Collection dedicated to the 40th anniversary of Scientific-Research Institute of Economics and Organization of Agriculture on "Agrarian reforms in Azerbaijan: concept, experience, perspectives": in 2 volumes, I c., Education NPM. Baku.
5. Safarov S. (2003) New Azerbaijan: economy, politics, dynamism. Baku.
6. Muradov Sh. (2004) Human potential, main tendencies, realities, problems. Baku.
7. Abbasov A. (2004) The role of financial and credit regulation of the agricultural sector in ensuring food security. Finance and accounting. Baku.
8. Ibrahimov I.. (2007) Development trends and characteristics of entrepreneurship in regions. Baku.
9. Gafarov N. (2009) Agrarian economy. Baku.
Опубліковано
2024-02-09
Як цитувати
Guliyeva Jahan Фактори, що зумовлюють перехід аграрного підрозділу до ринкових відносин / Jahan Guliyeva // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2024. – Т. (1 (92). – С. 15-19. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2024.1(92).3303.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ