Вплив технологій на структуру зайнятості на сучасному етапі

Ключові слова: технології, продуктивність, ринок праці, промислова революція, сфера послуг

Анотація

У статті проаналізовано вплив технологій на ринок праці в минулому, а також розглянуто сучасний стан ринку праці та перспективи його трансформацій у найближчому майбутньому. Проведено аналіз впливу рівня технологічного розвитку країни на структуру зайнятості в основних секторах економіки. Визначено показники, які слугують індикаторами рівня технологічного розвитку. Охарактеризовано вплив технологій на ринок праці. Виявлено, що технологічний розвиток збільшує продуктивність праці, а це веде до економічного зростання. На прикладі США з’ясовано, що внаслідок трансформацій на ринку праці розвинутих країн в минулому скоротилась частка важкої та низькокваліфікованої праці, натомість зросла частка зайнятих спочатку у промисловості, а з середини ХХ століття – у сфері послуг. Проте в наш час зайнятість у певних видах послуг зростає, у той час як в інших – починає зменшуватись. Проведено порівняння структури зайнятості в технологічно розвинутих країнах та технологічно відсталих. Виявлено, що структура зайнятості цих двох груп країн значно різниться, відмінними є також тренди, що панують на ринках праці цих двох груп країн. З’ясовано причини цих розбіжностей. Виявлено, що технологічно відсталі країни, які є також країнами, що розвиваються, мають відмінні від розвинутих країн умови розвитку ринку праці, нижчу кваліфікацію робочої сили та слабшу соціальну політику держави, спричинену браком фінансових ресурсів у державної влади. Також виявлено, що в розвинутих країнах більше не відбувається скорочення зайнятих у сільському господарстві, натомість скорочується зайнятість у промисловості. У країнах, що розвиваються, продовжується скорочення частки зайнятих у сільському господарстві, натомість зростає частка зайнятих у промисловості. Спільним для ринків праці обох груп країн є збільшення частки зайнятих у сфері послуг. Проаналізовано сучасний стан та перспективи трансформацій на світовому ринку праці. Виявлено, що світові тренди є ближчими до трендів країн, що розвиваються, ніж до трендів, що панують на ринках праці розвинутих країн: існують перспективи подальшого зростання зайнятих як у сфері послуг, так і в промисловості та скорочення зайнятості у сільському господарстві.

Дані про авторів

Lidiya Yemelyanova, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародного економічного аналізу і фінансів

Semen Mlynko, Львівський національний університет імені Івана Франка

студент магістратури

Посилання

1. Bonciu F. (2017) Evaluation of the impact of the 4th industrial revolution on the labor market. Romanian Economic and Business Review, no. 12(2), pp. 7–16. Available at: https://rebe.rau.ro/REBE-SU17.pdf#page=7 (accessed November 16, 2023).
2. Romer P. M. (1986) Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, no. 4, pp. 1002–1037.
3. Solow R. M. (1957) Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of Economics and Statistics, no. 39, pp. 312–320.
4. Autor D. (January, 2022) The Labor Market Impacts of Technological Change: From Unbridled Enthusiasm to Qualified Optimism to Vast Uncertainty. SSRN Electronic Journal, no. 1. Available at: https://www.researchgate.net/publication/360965560_The_Labor_Market_Impacts_of_Technological_Change_From_Unbridled_Enthusiasm_to_Qualified_Optimism_to_Vast_Uncertainty (accessed November 15, 2023).
5. Generative AI could raise global GDP by 7%. Goldman Sachs Articles. Available at: https://www.goldmansachs.com/intelligence/pages/generative-ai-could-raise-global-gdp-by-7-percent.html (accessed November 16, 2023).
6. Singhai S., Singh R., Sardana H., Madhukar A. (2021) Analysis of factors influencing technology transfer: a structural equation modeling-based approach. Sustainability, vol. 13. Available at: https://www.researchgate.net/publication/351645180_Analysis_of_Factors_Influencing_Technology_Transfer_A_Structural_Equation_Modeling_Based_Approach (accessed November 18, 2023).
7. Global Innovation Index (2022). Available at: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/ (accessed December 2, 2023).
8. Ghobakhloo M. (2020) Industry 4.0, digitization, and opportunities for sustainability. Journal of Cleaner Production, no. 252. Available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652619347390 (accessed November 16, 2023).
9. Opanasiuk V. V. (2021) Neoluddites of the digital dictatorship era. Bulletin of Khmelnytsky National University. Economic Sciences, no. 1, pp. 176–179.
10. Saoudi H. (2021) The impact of new technologies on employment and the workforce. Policy Center for the New South. Available at: https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2022-02/Report%20-%20The%20Impact%20of%20New%20Technologies%20on%20Employment%20and%20the%20Workforce.pdf (accesssed December 1, 2023).
11. Schulte P., Howard J. (2019) The impact of technology on work and the workforce. Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/genericdocument/wcms_681836.pdf (accessed November 21, 2023).
12. Autor D. (2018) Trade and labor markets: Lessons from China’s rise. IZA World of Labor, pр. 431–449. Available at: https://wol.iza.org/articles/trade-and-labor-makets-lessons-from-chinas-rise/long (accessed November 22, 2023).
13. Generative AI and the future of work in America. McKinsey Global Institute: Report. (2023). Available at: https://www.mckinsey.com/mgi/our-research/generative-ai-and-the-future-of-work-in-america (accessed November 17, 2023).
14. How many jobs do robots really replace? (2020). Available at: https://news.mit.edu/2020/how-many-jobs-robots-replace-0504 (accessed November 13, 2023).
15. National Institute of Food and Agriculture. Available at: https://www.nifa.usda.gov/ (accessed October 13, 2023).
16. World Bank Open Data. Available at: https://data.worldbank.org/ (accessed September 23, 2023).
17. G20 note: technology and jobs in the developing world. Jobs Group of the World Bank (2017). Available at: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-berlin/documents/genericdocument/wcms_55 6987.pdf (accessed November 2, 2023).
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Yemelyanova Lidiya Вплив технологій на структуру зайнятості на сучасному етапі / Lidiya Yemelyanova, Semen Mlynko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (4(91). – С. 87-96. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.4(91).3198.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ