Напрями підвищення ефективності формування та розвитку соціокультурного потенціалу в системі економічного зростання України

Ключові слова: соціокультурний потенціал, формування та розвиток соціокультурного потенціалу, управління, економічне зростання, освіта, культура, охорона здоров’я

Анотація

Метою даної статті є дослідження проблем формування та розвитку соціокультурного потенціалу в сис- темі економічного зростання України та розгляд напрямів їх вирішення. У процесі проведення наукового дослідження використовувалися методи аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення. В роботі обґрунто- вано твердження, що заходи підвищення ефективності формування та розвитку соціокультурного потенціалу необхідно розглядати в єдності з заходами зростання економіки країни та її регіонів. Акцентовано на необ- хідності у післявоєнний період швидкими темпами розвивати демократію, правову систему і громадянське суспільство, освіту, науку і культуру, інші сфери духовного життя суспільства, швидко вирішувати проблеми, які виникають у процесі взаємодії економічної системи з релігійними, моральними, правовими та іншими інституціями. Аргументовано, що для підвищення ефективності формування соціокультурного потенціалу потрібне запровадження нових способів, форм і моделей організації навчання, вилучення з освітніх програм, підручників і посібників, інших навчальних матеріалів усього російського спадку, вивчення справжньої укра- їнської культури, правдивого, а не перекрученого історичного минулого, подолання відставання освіти від швидшого розвитку науки, відхід від радянського принципу щодо залишкового фінансування освіти, науки та культури, підвищення рівня заробітної плати та соціального статусу педагогічних працівників.

Дані про авторів

Andrii Hrytsaiko, Львівський національний університет імені Івана Франка

аспірант кафедри інформаційних систем у менеджменті

Vasyl Pryimak, Львівський національний університет імені Івана Франка

доктор економічних наук, завідувач кафедри інформаційних систем у менеджменті

Olha Holubnyk, Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті

Посилання

1. Shediakov V.Ye. (2016) Sociocultural capital as an element of sustainable economic growth. Modeling and informatization of socio-economic development of Ukraine: a collection of scientific papers of the State Research Institute of Informatization and Modeling. Econ. Kyiv: DNDIIME. No. 2, p. 25–34.
2. Socio-cultural factors of development of the Ukrainian labor market: a collective monograph / edited by Balakireva O.M.; NAS of Ukraine, State Institution "Institute of Economics and Forecasting". NAS of Ukraine". (2017) Kyiv. 264 p.
3. Zlupko S. (2006) Economic science and science of science: a monograph. Lviv: Triada Plus. 776 p.
4. Socio-economic potential of sustainable development of Ukraine and its regions: national report / edited by Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Libanova E.M., Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine M.A. Khvesyk. (2014) Kyiv: SI IEPSR NAS of Ukraine. 776 p.
5. Bakayev O.O. et al. (2005) Economic and mathematical models of economic growth: monograph. Kyiv: Naukova Dumka. 190 p.
6. Pakulina A.A. (2013) Improvement of state regulation of the education system. Problems of economy, No. 1, p. 333–337.
7. Neryanova S., Shvachova O. (2021) Achievements and prospects for the development of preschool education. Preschool education, No. 1, p. 3–6.
8. Statistical Yearbook of Ukraine for 2020. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua.
9. Law of Ukraine "On Complete General Secondary Education". Bulletin of the Verkhovna Rada (VRU), 2020, No. 31, p. 226. Available at: https://urst.com.ua/act/pro_povnu_zagalnu_serednyu_osvitu
10. On Approval of the Concept for the Implementation of the State Policy in the Field of General Secondary Education Reform "New Ukrainian School" for the Period up to 2029. Order of the Cabinet of Ministers of December 14, 2016, No. 988-p. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#n8.
11. On the establishment of the state institution "Ukrainian Institute for Education Development". Order of the Cabinet of Ministers of July 17, 2019, No. 593-p. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnoyi-ustanovi-ukrayinskij-institut-rozvitku-t170719
12. Statistical collection "General and vocational educational institutions of Ukraine". (2018) Kyiv: State Statistics Service of Ukraine. 134 p. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua.
13. Priymak V., Lutsyk M. (2017) Information security of Ukraine and Poland in the context of the Russian information war. Współpraca Europejska, No. 10 (29), p. 9–20.
14. Zlupko S. (2005) The Will of the People - the Welfare of the Nation. Lviv: Triada Plus. 632 p.
15. On approval of the Concept of Healthcare Financing Reform. Order of the Cabinet of Ministers of November 30, 2016, No. 1013-p. Available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/249626689.
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Hrytsaiko Andrii Напрями підвищення ефективності формування та розвитку соціокультурного потенціалу в системі економічного зростання україни / Andrii Hrytsaiko, Vasyl Pryimak, Olha Holubnyk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 6-15. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2928.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ