Ризик-орієнтований підхід в оцінці конкурентоспроможності продукції тваринництва

  • Yuliia Perehuda Національний університет біоресурсів і природокористування України; Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональна академія управління персоналом https://orcid.org/0000-0002-1434-2509
Ключові слова: конкурентоспроможність продукції, тваринництво, ризики, оцінка конкурентоспроможності

Анотація

Конкурентоспроможність продукції підприємств тваринництва є важливим елементом представленості вітчизняних суб’єктів на світовому ринку та зайняття окремої частки. Конкурентоспроможність – це переконлива сила, якою володіє сукупність проектної інформації. Оцінка конкурентоспроможності є одним із інструментів формування належної інформаційної бази прийняття управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємств тваринництва. Враховуючи умови, що склались наразі в контексті війни, важливим є також врахування ризиків діяльності. Метою дослідження стало вивчення існуючих підходів та наукове обґрунтування можливості застосування ризик-орієнтованого підходу в оцінці конкурентоспроможності продукції підприємств тваринництва. Наукова новизна проведеного дослідження полягає у подальшому розвитку методичного забезпечення оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств тваринництва через врахування методики оцінки вразливостей та невизначеності діяльності.

Дані про автора

Yuliia Perehuda, Національний університет біоресурсів і природокористування України; Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональна академія управління персоналом

кандидат географічних наук, доцент кафедри глобальної економіки, доцент кафедри міжнародних відносин

Посилання

1. Azmi, A.N.; Kamin, Y.; Noordin, M.K.; Nasir, A.N. (2018) Towards industrial revolution 4.0: ‘employers’ expectations on fresh engineering graduates. Int. J. Eng. Technol. № 7, р. 267–272.
2. Beier, G.; Ullrich, A.; Niehoff, S.; Reißig, M.; Habich, M. (2020). Industry 4.0: How it is defined from a sociotechnical perspective and how much sustainability it includes – A literature review. J. Clean. Prod. 259 р.
3. Birkel, H.; Veile, J.W.; Müller, J.M.; Hartmann, E.; Voigt, K.-I. (2019). Development of a Risk Framework for Industry 4.0 in the Context of Sustainability for Established Manufacturers. Sustainability, № 11, 384 р.
4. Dobrowolska, M.; Knop, L. (2020)/ Fit to Work in the Business Models of the Industry 4.0 Age. Sustainability. № 12.
5. Hu, B.; Zhang, T.; Yan, S. (2020). How Corporate Social Responsibility Influences Business Model Innovation: The Mediating Role of Organizational Legitimacy. Sustainability, № 12, р. 2667.
6. Lele, A. (2019). Industry 4.0. In Disruptive Technologies for the Militaries and Security; Springer : Singapore; pp. 205–215.
7. Lu, Y. (2017). Industry 4.0: A survey on technologies, applications and open research issues. J. Ind. Inf. Integr. № 6, р. 1–10.
8. Moradi, E.; Jafari, S.M.; Doorbash, Z.M.; Mirzaei, A. (2021). Impact of organizational inertia on business model innovation, open innovation and corporate performance. Asia Pac. Manag. Rev. № 26, р. 171–179.
9. Olsen, T.L.; Tomlin, B. (2020). Industry 4.0: Opportunities and challenges for operations management. Manuf. Serv. Oper. Manag. № 22,
р. 113–122.
10. Śledziewska, K.; Włoch, R. (2020). Jakich kompetencji wymaga rewolucja przemysłowa 4.0? Pomor. Prz. Gospod. № 2, р. 1–4.
11. Xu, L.D.; Xu, E.L.; Li, L. (2018). Industry 4.0: State of the art and future trends. Int. J. Prod. Res. № 56, р. 2941–2962.
12. Yun, J.J.; Zhao, X. (2020). Business Model Innovation through a Rectangular Compass: From the Perspective of Open Innovation with Mechanism Design. J. Open Innov. Technol. Mark. Complex. № 6, р. 131.
Опубліковано
2023-05-08
Як цитувати
Perehuda Yuliia Ризик-орієнтований підхід в оцінці конкурентоспроможності продукції тваринництва / Yuliia Perehuda // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (1(88). – С. 24-29. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.1(88).2867.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ