Оцінювання рівня інноваційності туристичного бізнесу України в умовах післявоєнної відбудови

Ключові слова: інноваційність, туристичний сектор, туристичні підприємства, SPACE аналіз, інноваційна стратегія підприємства

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність впровадження інновацій у діяльність туристичних підприємств як інструмент підвищення конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг. Пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення Росії вкрай негативно вплинули на розвиток туристичного бізнесу в Україні і, тому, перед туристичними закладами постало завдання, як утримати свої позиції на ринку послуг. У результаті дослідження розроблено методичний підхід до оцінки інноваційності туристичного бізнесу України за допомогою інтегрального методу та SPACE-аналізу, що дозволяє оцінити потенціал у контексті основних напрямків стратегічного управління, розвиток яких забезпечує ефективність функціонування підприємства: привабливість, конкурентоспроможність, фінансова сила та стабільність. Обґрунтовано необхідність якісної достовірної оцінки рівня інноваційності при формуванні стратегії розвитку підприємства, що дозволяє прийняти рішення про реалізацію заходів щодо виконання цілей підприємства або про пошук можливостей і резервів для підвищення рівня саме фінансового потенціалу. Застосування SPACE-аналізу також дозволяє визначити стратегії розвитку підприємств та основні фактори забезпечення ефективності стратегії. Проведені дослідження показують, що для підвищення рівня інноваційності туристичного бізнесу України є стратегія конкуренції. Туристична сфера України має певні конкурентні переваги, проте основні зусилля туристичної політики мають бути спрямовані на збереження фінансового потенціалу, так як фінансовий стан галузі може бути ідентифікований як незадовільний. На підставі вище викладеного можна зробити висновки, що тривалий час суттєвою проблемою формування цілісної економічної стратегії в Україні є брак розуміння того, що відсутність інноваційної трансформації в стратегічній перспективі призводить до гальмування соціально-економічної динаміки. Наведений вище методичний підхід визначення інноваційної стратегії підприємств у сфері туризму дає можливість провести повноцінну оцінку впливу основних інноваційних чинників на рівень розвитку галузі.

Дані про автора

Oksana Roik, Lviv Polytechnic National University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer at the Department of Tourism

Посилання

1. Fundeanu, D. D. (2015). Innovative Regional Cluster, Model of Tourism Development. Procedia Economics and Finance, 23, 744–749.
2. Montresor, S. (2018). Innovation in Tourism: A Diverging Line of Research in Need of a Synthesis. Tourism Economics, 24(7), 765–780.
3. Verreynne, M. L., Williams, A. M., Ritchie, B. W., Gronum, S. and Betts, K. S. (2019). Innovation Diversity and Uncertainty in Small and Medium Sized Tourism Firms. Tourism Management, 72, 257–269.
4. Lee, C., Hallak, R. and Sardeshmukh, S. R. (2016). Innovation, Entrepreneurship, and Restaurant Performance: A Higher-Order Structural Model. Tourism Management, 53, 215–228.
5. Li, Y., Wood, E. H. and Thomas, R. (2017). Innovation Implementation: Harmony and Conflict in Chinese Modern Music Festivals. Tourism Management, 63, 87–99.
6. Wikhamn, W., Armbrecht, J. and Wikhamn, B. R. (2018). Innovation in Swedish Hotels. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(6), 2481–2498.
7. Mykhailichenko, G. (2012). Innovative development of tourist enterprises: directions of change and influencing factors. Economy. Management. Innovations, 1 (7). Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/myhajlichenko3.htm. [in Ukrainian].
8. Ogienko, M. (2020). Development of regional tourist markets through the introduction of innovations. Economic space, 164, p. 152–159. [in Ukrainian].
9. Dikhtyarenko, K.V. (2012). The impact of innovative changes on the susceptibility of the enterprise. Business-inform, 3, 100–103. [in Ukrainian].
10. Grigoruk, P.M., Tkachenko, I.S. (2012). Methods of constructing an integrated indicator. Business-inform, 4, 34–38. [in Ukrainian].
11. Zakhozhai, V.B. (2015). Methods of calculating the integrated indicator of innovation orientation of enterprises. Scientific works of IAPM, 44 (1), 158–165. [in Ukrainian].
12. Law of Ukraine “On Innovative Activity” dated 07.04.2002 p. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text
13. Dinçer, F., Işık C., Akova, O., Ertuğrul, S. M. and Çiftçi, M. A. Tourism and innovation: A literature review. Journal of Ekonomi. 2019. Vol. 2. P. 88–154. [in Ukrainian].
14. Henderson, I. L., Avis, M. and Tsui, W. K. T. (2018). Testing Discontinuous Innovations in the Tourism Industry: The Case of ScenicAirship Services. Tourism Managemen, 66, 167–179.
15. Alkier, R., Milojica, V. and Roblek, V. (2017). Challenges of the Social Innovation in Tourism. Tourism in Southern and Eastern Europe, 4, 1–13.
16. Marasco, A., De Martino, M., Magnotti, F. and Morvillo, A. (2018). Collaborative Innovation in Tourism and Hospitality: A Systematic Review of the Literature. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(6), 2364–2395.
17. He, Y., He, P., Xu, F. and Shi, C. (2018). Sustainable Tourism Modeling: Pricing Decisions and Evolutionarily Stable Strategies for Competitive Tour Operators. Tourism Economics, 24(4), 1–21.
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Roik Oksana Оцінювання рівня інноваційності туристичного бізнесу україни в умовах післявоєнної відбудови / Oksana Roik // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 203-209. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2800.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ