Ліцензійні умови

Угода авторського права вимагається разом з рукописом статті.

У цьому документі автори підтверджують оригінальність та винятковість статті та не порушують авторських прав третіх осіб та не подаються на розгляд до будь-якого іншого журналу. Також передача угоди авторського права до редакційної колегії та засновників журналу надає ліцензію на повний термін авторського права на:

  1. публікацію цієї статті та розповсюдження друкованих копій;
  2. розповсюдження електронних копій для всіх електронних носіїв та форматів (публікація на офіційному веб-сайті Журналу, будь-які послуги електронного друку та електронні бази даних або сховища).

Угода щодо авторського праванадсилаєтьсяпоштою до редакції, або його фотокопія подається разом з файлом рукописів через веб-інтерфейс.