ТЕПЛОАКУМУЛЯТОР ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДУ У СКЛАДІ СИСТЕМИ ВЕНТИЛЯЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БУДИНКУ

Ключові слова: тепловий акумулятор, рекуперація тепла, житловий будинок

Анотація

Визначено, що енергоефективні системи вентиляції дозволяють звести до мінімуму споживання теплової енергії для нагріву припливного повітря, що є досить актуальним в умовах зростання цін на енергоресурси. Досліджено варіант установлення сезонного теплового акумулятора в систему припливної вентиляції з рекуперацією теплової енергії. Наведено графіки кількості теплоти, необхідної для роботи системи вентиляції, діаграми зміни температури повітря на виході з акумулятора й розподілу води та льоду протягом опалювального періоду. Розглянуто розрахунок сезонного теплового акумулятора фазового переходу на основі води у складі припливної вентиляційної системи з рекуперацією теплоти, що дозволяє звести до мінімуму витрати теплової енергії для нагріву зовнішнього повітря перед подачею у приміщення житлового будинку. Доведено, що в умовах сучасної економіки розроблення енергоефективної вентиляційної системи є перспективним напрямком досліджень.

Посилання

1. Маляренко В. А. Енергетика, довкілля, енергозбереження / В. А. Маляренко, Л. В. Лисак,
за заг. ред. В. А. Маляренка. – Х. : Рубікон, 2004. – 368 с.
Maljarenko V. A. Energetika, dovkіllja, energozberezhennja / V. A. Maljarenko, L. V. Lisak,
za zag. red. V. A. Maljarenka. – H. : Rubіkon, 2004. – 368 p.
http://eprints.kname.edu.ua/3580/1/Book.pdf
2. Акумулятор тепла [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/-wiki/¬Акумулятор_тепла.
Akumuljator tepla [Electronic resource]. − Access mode: https://uk.wikipedia.org/¬wiki/-Акумулятор_тепла.
3. Combining thermal energy storage with buildings – a review / J. Heier, C. Bales, V. Martin //
J. of Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2015. – Vol. 42. – P. 1305 – 1325.
4. Аккумулирование с использованием скрытой теплоты фазовых переходов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://new-h.ru/solnd.php?wr=78
Akkumulirovanie s ispol'zovaniem skrytoj teploty fazovyh perehodov [Electronic resource]. − Access mode: http://new-h.ru/solnd.php?wr=78.
5. Review on thermal energy storage with phase change materials and applications / A. Sharma, V. Tyagi, C. Chen, D. Buddhi // J. of Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2009. –
Vol. 13. – P. 318 – 345.
https://beopt.nrel.gov/sites/beopt.nrel.gov/files/Sharma%20et%20al,%202009%20-%20Review %20on%20thermal%20energy%20storage%20with%20phase% 20change.pdf
6. Phase change materials and thermal energy storage for buildings / A. de Gracia, L. Cabeza //
J. of Energy and Buildings. – 2015. – Vol. 103. – P. 414 – 419.
https://beopt.nrel.gov/sites/beopt.nrel.gov/files/Alvaro%20&%20Garcia,%202015%20-%20Phase%20change%20materials%20and%20thermal%20energy%20storage%20for%20buildings.pdf
7. Лукьянов А. В. Аккумуляторы тепловой энергии на основе фазового перехода / А. В. Лукьянов, В. В. Остапенко, В. Д. Александров // Вісник Донбаської національної академії будівництва та архітектури. – 2010. – № 6(86). – С. 64 – 68.
Luk'janov A. V. Akkumuljatory teplovoj jenergii na osnove fazovogo perehoda / A. V. Luk'janov, V. V. Ostapenko, V. D. Aleksandrov // Vіsnik Donbas'koї nacіonal'noї akademії budіvnictva ta arhіtekturi. – 2010. – № 6(86). – S. 64 – 68.
http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/VDnabia/2010_6/11_luk'yanov.pdf
8. The thermal response of heat storage system with paraffin and paraffin/expanded graphite composite for hot water supply / 8. P. Zhang, L. Xia, R. Wang // World Renewable Energy Congress 2011 (8 – 13 May 2011). – Linkoping, Sweden. – P. 756 – 763.
http://www.ep.liu.se/ecp/057/vol3/ecp057vol3.pdf
9. Бекман Г. Тепловое аккумулирование энергии / Г. Бекман, П. Гилли. – М. : Мир, 1987. – 271 с.
Bekman G. Teplovoe akkumulirovanie jenergii / G. Bekman, P. Gilli. – M. : Mir, 1987. – 271 p.
10. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. – К., 2011. – 123 с.
DSTU-N B V.1.1-27:2010. Budіvel'na klіmatologіja. – K., 2011. – 123 p.
11. ДБН В.2.2-15:2015. Житлові будинки. Основні положення. – К., 2015. – 74 с.
DBN V.2.2-15:2015. Zhitlovі budinki. Osnovnі polozhennja. – K., 2015. – 74 p.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Kutnyi B.A. Теплоакумулятор фазового переходу у складі системи вентиляції індивідуального будинку / B.A. Kutnyi, B.R. Novakh // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 238-243. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.806.