АНАЛІЗ ДОСВІДУ РЕНОВАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Ключові слова: реновація, нефункціонуюча будівля, реконструкція, перепрофілювання

Анотація

Розглянуто приклади закордонного і вітчизняного досвіду реновації промислових об’єктів. З’ясовано, що у розвинутих країнах Європейського Союзу за останні 30 років, згідно зі статистичними даними досліджень, зростає відсоткове співвідношення між новим будівництвом і реновацією; для європейської практики властиве поширення процесу реновації не лише на типові нейтральні об’єкти, але й на пам’ятки промислової архітектури. Відмічено, що вітчизняна практика реновації зазвичай характеризується формуванням торговельних і офісних об’єктів в умовах пристосування типових нейтральних об’єктів промислової нерухомості. Аналізом прикладів засвідчено, що при реновації використовується конструктивно-планувальний та естетичний потенціал промислових будівель. Доведено, що результати проведеного аналізу дають змогу визначити можливості й напрями перепрофілювання не- функціонуючих промислових об’єктів під будівлі громадського призначення, а отриманий досвід можна використовувати при розробленні раціональних архітектурно-планувальних та конструктивних рішень, які застосовуються при реконструкції.

Посилання

1. Vainio T. Building renovation – a new industry? / T. Vainio // Management and Innovation for a Sustainable Build Environment, 20 – 23 June 2011. − Amsterdam, The Nethernends.
2. Новая жизнь заброшенных построек [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http:// zabort.ru/blog/ poznavatelno/ 25705.html.
3. Реконструкция зданий и сооружений / А. Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д. Ф. Гончаренко, В. Б. Гончаров. – М. : Высшая школа, 1991. – 352 с.
Rekonstruktsiya zdaniy i sooruzheniy / A. L. Shagin, Yu. V. Bondarenko, D. F. Goncharenko, V. B. Goncharov. – M. : Vysshaya shkola, 1991. – 352 s.
4. Сносить нельзя, перепрофилировать [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http:// www.redeveloper.ru/ru/np1.html.
5. Супрунович Ю. О. Реновація як засіб відродження нефункціонуючих промислових підприємств міста в новій якості / Ю. О. Супрунович, Н. Ю. Житкова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: зб. наук. праць. – К. : КНУБА, 2005. – Вип. 14. – С. 15 – 28.
Suprunovich Yu. O. Renovatsiya yak zasib vidrodzhennya nefunktsionuyuchih promislovih pidpriemstv mista v noviy yakosti / Yu. O. Suprunovich, N. Yu. Zhitkova // Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya: zb. nauk. prats. – K. : KNUBA, 2005. – Vip. 14. – S. 15 – 28.
6. Шепелев Н. П. Реконструкция городской застройки / Н. П. Шепелев, М. С. Шумилов. – М. : Высшая школа, 2000. – 269 с.
Shepelev N. P. Rekonstruktsiya gorodskoy zastroyki / N. P. Shepelev, M. S. Shumilov. – M. : Vysshaya shkola, 2000. – 269 s.
7. Реновация промышленных территорий и объектов [Электронный ресурс]. − Режим доступа : arch-grafika.ru/publ/bez_kategorij/bez_kategorij.
8. Бывшие фабрики, бывшие заводы. ТОП-10 примеров промышленной реновации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.novate.ru/blogs/250313/22729.
9. Koebel C. Urban Redevelopment, Displacement and the Future of the American City / C. Koebel. – Community Affairs Office Federal Reserve Bank of Richmond, 1996. – 32 р.
10. Супрунович Ю.О. Застосування архітектурно-містобудівних принципів реновації промислових об’єктів при дослідженні заводу «Радикал» // Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. – Одесса, 2004 – 2005. – Вып. 7–8. – С. 32 – 39.
Suprunovich Yu. O. Zastosuvannya arhitekturno-mistobudivnih printsipiv renovatsiyi promislovih ob’ektiv pri doslidzhenni zavodu «Radikal» // Regionalnye problemy arhitektury i gradostroitelstva. – Odessa, 2004 – 2005. – Vyp.7–8. – S. 32 – 39.
11. Супрунович Ю.О. Реновація промислових об’єктів // Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. – К. : КиівЗНДІЕП, 2004. – С. 98 – 101.
Suprunovich Yu.O. Renovatsiya promislovih ob’ektiv // Perspektivni napryamki proektuvannya zhitlovih ta gromadskih budivel. – K. : KiivZNDIEP, 2004. – S. 98 – 101.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
SemkoО.V. Аналіз досвіду реновації промислових об’єктів / SemkoО.V., Ye.P. Voskobiynyk // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 226-237. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.804.