АНАЛІЗ УМОВ РОБОТИ ТА ПРИЧИНИ ЗНОШУВАННЯ ОТВОРІВ СЕПАРУЮЧИХ РЕШІТ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: решето, експлуатація, подрібнення, довговічність, форма природного зношування

Анотація

Розглянуто переваги та недоліки решітних класифікаторів при утриманні дробарки в експлуатації. Дослідження спрямовані на вивчення зміни отворів тороїдальної форми решіт та встановлення загального наробітку до відмови. Результатом проведених експериментальних досліджень є встановлення довговічності сепаруючих решіт із конструкцією отворів наближеної до форми природного зношування в порівнянні із серійними решетами. Принциповою різницею в роботі експериментальних сепаруючих решіт є те, що вони в процесі експлуатації і зношування ефективно виконують функцію з просіювання зернової маси потрібної фракції. Застосування нової форми отворів наближеної до форми природного зношування призвело до можливості формування таких профілів, що найменше змінюють свою форму.

Дані про автора

Z. A. Fedchenko, Національний університет біоресурсів і природокористування України

асистент

Посилання

1. Khurmi R. S. Text book of machine design / R. S. Khurmi, J. K. Gupta // University of Utah. –
Utah (India), 2005 – Р. 788 – 790.
2. Tihanov D. Research Regarding Wear Protection in Sever Exploitation Condition of Crusher Jaws / D. Tihanov, E. Binchiciu, C. Florea, V. Geanta, H. Binchiciu // Advanced Materials Research. – 2015. – Vol. 1128. – Р. 390 – 393.
3. Bearman R. A. The active use of crushers to control product requirement / R. A. Bearman, C. A. Briggs // Minerals Engineering – 1998. – 11. – Р. 849 – 859.
4. Бойко А. И. Конструкционный метод повышения долговечности сепарирующих решет зернодробилок / А. И. Бойко, З. А. Морозовская // Научные труды SWorld. – Иваново: Научный мир, 2015 – Вып. 2(39). Том 6. – С. 82 – 85.
Boyko A. I. The constructional method increase durability separating sieve crusher / A. I. Boiko, Z. A. Morozovska // Scientific works SWorld. – Ivanovo: The scientific world, 2015. – № 2 (39). – Part 6. – P. 82 – 85.
5. Пат. 82751 UA, МПК В02С 9/00, В02С 12/284, В02С 13/14. Дробилка / Карпенко Н. И.; заявитель и получатель Карпенко Николай Иванович. - № а200607961; заявл. 14.07.2006; опубл. 12.05.2008, Бюл. №9.
Pat. 82751 UA, MPK V02S 9/00, V02S 12/284, V02S 13/14. Drobilka / Karpenko N. I.; zayavitel i poluchatel Karpenko Nikolay Ivanovich. - № a200607961; zayavl. 14.07.2006; opubl. 12.05.2008, Byul. №9.
6. Пат. 33720 Украина, МПК В02С 13/00. Молотковая дробилка зерновых кормов / Ревенко И. И, Ревенко Ю. И.; заявитель и получатель Национальный аграрный университет. –
№ u200802455; заявл. 26.02.2008; опубл. 10.07.2008, Бюл. №13.
Pat. 33720 Ukraina, MPK V02S 13/00. Molotkovaya drobilka zernovyh kormov / Revenko I. I, Revenko Yu. I.; zayavitel i poluchatel Natsionalnyy agrarnyy universitet. – № u200802455;
zayavl. 26.02.2008; opubl. 10.07.2008, Byul. №13.
7. Пат. RU 2520653. Молотковая дробилка / А. В. Черепков, И. В. Коношин. – № u2012149728 / заявл. 21.11.2012; опубл. 27.06.2014, Бюл. № 18.
Pat. RU 2520653. Molotkovaya drobilka / A. V. Cherepkov, I. V. Konoshin. № u2012149728 / заявл.21.11.2012; opubl. 27.06.2014, Byul. № 18.
8. Морозовська З. А. Визначення зносу сепаруючих робочих органів без руйнування / З. А. Морозовська // Сучасні проблеми землеробської механіки: XVI міжнародна наукова конференція. – Київ: НУБіП, 2015. – С. 130.
Morozovska Z. A. Viznachennya znosu separuyuchih robochih organiv bez ruynuvannya / Z. A. Morozovska // Suchasni problemi zemlerobskoyi mehaniki: XVI mizhnarodna naukova konferentsiya. – Kiyiv: NUBiP, 2015. – S. 130.
9. Бойко А. І. Стан проблеми і шляхи підвищення довговічності решіт дробарок / А. І. Бойко, З. А. Морозовська // Вісник Житомирського національного агро-технічного університету. – Житомир: ЖНАЕУ, 2014. – Вип. № 2 (45), т.4, ч.1 – С. 153 – 157.
Boyko A. I. Stan problemi i shlyahi pidvishchennya dovgovichnosti reshit drobarok / A. I. Boyko, Z. A. Morozovska // Visnik Zhitomirskogo natsionalnogo agro-tehnichnogo universitetu. – Zhitomir: ZhNAEU, 2014. – Vip. № 2 (45), t.4, ch.1 – S. 153 – 157.
10. Nikolov S. Modeling and simulation of particle breakage in impact crusher / S. Nikolov // International Journal of Mineral Processing. – 2004. – № 74. – P. 219 – 225.
11. Lindqvist M. Wear in cone crusher chambers / M. Lindqvist // Thesis, Chalmers University of Technology. – Chalmers, Sweden, 2005. – P. 1 – 44.
Опубліковано
2017-03-27
Як цитувати
Boyko A.I. A.I. Аналіз умов роботи та причини зношування отворів сепаруючих решіт в процесі експлуатації / A.I. Boyko A.I., Z.A. Fedchenko // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. 1 (48). – С. 34-40. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2017.48.776.