ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПЕРШИХ МАСОВИХ СЕРІЙ

Ключові слова: діаграми, зони ефективних рішень, моделі реконструкції, експериментально-статистичне моделювання, організаційно-технологічні фактори

Анотація

Описане дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на рентабельність реконструкції житлових
будинків перших масових серій, з метою визначення ефективних організаційних рішень реконструкції. В інформаційних джерелах відсутня інформація щодо методики дослідження реконструкції подібних об’єктів. А фактична реконструкція будинків носить епізодичний характер та не дає можливості визначити вплив факторів на показники реконструкції, тому що проходить при фіксованих значеннях факторів. Як наслідок – небажання інвесторів вкладати
кошти в реконструкцію житлових будинків типових серій. Для вирішення поставленої проблеми були вибрані впливові фактори, визначений перелік робіт, побудовані та досліджені абстрактні моделі реконструкції. Дослідження
проведені на прикладі реконструкції житлового будинку типової серії 1-4382.5-7. Побудовані інформаційні та графічні моделі реконструкції. Визначені фактори що впливають на показник реконструкції серед яких: кількість робочих
годин на тиждень, ступінь суміщення робіт, необхідна частка заміни прорізів та комунікацій. Визначені рівні варіювання кожного з факторів: мінімальне, максимальне та середнє значення. Складено план чисельного експерименту
що враховує одночасний вплив визначених факторів на показники реконструкції. Отримані основні показники реконструкції: тривалість, вартість та рентабельність робіт. За допомогою експериментально-статистичного моделювання побудовані математичні моделі залежності показника рентабельності від факторів у вигляді математичних формул та діаграм. Аналіз діаграм визначив зони ефективних рішень при одночасному впливі всіх факторів. За результатами досліджень зроблені висновки про умови проведення реконструкції подібних будинків.

Посилання

1. Volumetric and planning principles and methods of
renovation of mass dwelling and public buildings. (2016).
Young scientist, 1(28). Retrieved from:
http://molodyvcheny.in.ua
2. Public service of Ukrainian statistics official website(2018). Statistical collection «Regions of Ukraine» 2018.
Retrieved from:
http://www.ukrstat.gov.ua
3. Boiko, M.D. (1993). Technical maintenance and repair
of the buildings and constructions Reference book. Мoscow:
Stroyizdat.
4. Kurkin, A.P., Voloshko, M.S., Neverov, A.H., Shchukin S.V., Rozenfeld, M.S., Rodyhina, M.M., Kurkin, A.N.,
Volskaya, R.I. (2012). Diagnostics of technical conditions of
dwellings. Luhansk: Yantar
5. Series of houses and planning. Series of houses of
Ukraine. (2012). Retrieved from:
https://tipdoma.com/serii-domov-ukraina/
6. Māju pārbūves iespējas. (2012). Retrieved from:
http://www.parplanosana.lv
7. Engineering office Stefan Forster Architect. Retrieved
from:
https://www.sfa.de/home
8. Stefan Forster architekten GmbH. Retrieved from:
https://www.baunetz-architekten.de
9. Dzhokhadze Natiya. (2014). The program of complex
rehabilitation of the dwellings of mass housing development
of first generation (by example of Tbilitsi). Heinrich-BöllStiftung. Retrieved from: https://ge.boell.org
10. Complex of town planning policy and building of
Moscow. What series of houses are to be demolished. Retrieved from: https://spbnovo.ru
11. Paz, J. C., Rozenboim, D., Cuadros, Á., Cano, S. and
Escobar, J. W. 2018. A Simulation-Based Scheduling Methodology for Construction Projects Considering the Potential
Impacts of Delay Risks. Construction Economics and Building, 18:2, 41-69.
http://dx.doi.org/10.5130/AJCEB.v18i2.5842
12. Amin, K.F. & Abanda, F.H. (2019). Building Information Modelling Plan of Work for Managing Construction
Projects in Egypt. Journal of Construction in Developing
Countries, 24(2). 23-61.
https://doi.org/10.21315/jcdc2019.24.2.2
13. Chamulova, B. (2011). Increasing time scheduling efficiency in the building process. Slovak journal of civil engineering, 2, 16-20
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Dubelt Tatiana Дослідження зміни рентабельності реконструкції житлових будинків перших масових серій / Tatiana Dubelt // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 143-150. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1905.