МЕТОДИКА ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНІВ ОСІДАННЯ СПОРУД НА ҐРУНТАХ З ШАРАМИ МУЛУ

Ключові слова: основа, мул, споруда, осідання, прогноз, величина, термін, метод, розрахунок

Анотація

Розроблено метод прогнозування величини та термінів осідання споруд на ґрунтах з шарами мулу, заснований на результатах натурних спостережень. Сформульовані вимоги до залежностей апроксимації процесу консолідації мулів.
Запропоновано застосовувати для наближення сукупність експоненційних залежностей з постійною складовою. Розроблено алгоритм та програмне забезпечення для розрахунку огинаючої до експериментальних даних. Процес консолідації ґрунтів розглянуто як сукупність одночасного і незалежного протікання фаз первинної фільтраційної консолідації і вторинної консолідації повзучості. Апробація розробленої методології здійснено під час спостереження
за осіданням масивів-гігантів хвилелому Карантинної бухти Одеського морського порту. Вимірювання поточних
значень висоти марок, в якості яких були призначені точки в чотирьох кутах верхньої поверхні кожного з масивівгігантів, здійснювалось тахеометром від площадки контейнерного терміналу з приведенням до висоти рівня моря в
акваторії Одеського порту. За результатами обробки даних спостереження прямими ітераційними розрахунками
шляхом пошуку мінімальної незв'язаності методом найменших квадратів отримані значення параметрів наближення
осідання реперних точок, які відповідають потребам практичного застосування. В якості критерію завершення процесу консолідації запропоновано приймати момент стабілізації значень осідань з міліметровою точністю з урахуванням отриманих відхилень. Отримані експериментальні залежності для розрахунків швидкості осідання точок масивів-гігантів. Наведено приклади розрахунку прогнозів величини та термінів осідання огороджувального хвилелому
контейнерного терміналу Карантинної бухти. Встановлені терміни завершення процесів консолідації мулоподібних
ґрунтів основи волнолому в місці розташування масивів-гігантів і остаточне положення поверхонь масивів-гігантів.
Представлена методологія прогнозу осідання основ з мулоподібними ґрунтами рекомендується для оцінювання
впливу консолідації мулів на осідки елементів конструкції при будівництві та під час експлуатації споруд.

Посилання

1. DBN B.2.1-10-2009. (2009). Foundations and foundations of structures. Basic design principles. Kyiv: Ministry
of Mining and Construction of Ukraine.
2. DBN B.2.4-3: 2010. (2010). Waterworks. Substantive provisions. Kyiv: Minregion of Ukraine.
3. DBN B.1.2-5:2007. (2007). Scientific and technical support against construction sites. Kyiv: Minregion of Ukraine.
4. Dalmatov, B.I. (1988). Soil mechanics, foundations and foundations. Leningrad: Stroyizdat.
5. Kornienko, M.V. (2009). Fundamentals and Foundations. Kyiv: KNUBA.
6. Zotsenko, M.L., Коvаlеnко, V.І., Jakovlev, А.V.,
Petrakov, О.О., Shvets, V.B., Shkola, О.V., Bida, S.V. , Vynnykov, Y.L.. Engineering geology. Soil mechanics,
bases and foundations: Textbook Poltava: PNTU.
7. Ukhov, S.B., Semenov, V.V., Znamensky, V.V. et al.
(2007). Soil mechanics, foundations and foundations. Moscow: High School.
8. Solomin, V.I., Gavrilyuk, V.V. (2007). Analysis of methods for calculating sedimentation of shallow foundations. Bulletin of USU, 22, 64-66.
9. Desai, C.S. & Christian, J.T. (1977). Numerical methods in geotechnical engineering. New York: McGraw-Hill.
10. Das, Braja M. (2008). Advanced soil mechanics. New York: Taylor & Francis Group.
11. Boldyrev, G.G., Muyznemek, A.Yu., Malyshev, I.M. (2016). Modeling of soil deformation processes using ANSYS and LS-DYNA software. Geotechnics, 4, 58-74.
12. Vavrynyuk, T.S., Fedorenko, E.V. (2014). The results of engineering research as a basis for the calculation of
transport structures. Engineering Research, 3, 46-49.
13. Fedorenko, E.V. (2013). Geotechnical calculations of earthbed structures using geosynthetic materials // X Scientific and Technical Conference "Readings on the 109th Anniversary of Professor GM Shakhunyants" (Moscow, MIIT),
66-68.
14. Li, S. & Liu, W.K. (2000). Numerical simulation of strain localization in inelastic solids using mesh-free methods. Int. J. for Numerical Methods in Engineering, 48, 1285- 1309.
15. Murakami, A., Arimoto, S., Setsuyasu, T. & Nishiyama, T. (2005). Mesh-Free Method for Predicting the Behavior of Saturated Soil. Geomechanics. Testing, Modelling, and Simulation, 664-672.
16. Badanin, AN, Nurumbaeva, L.M. (2013). Features of the modern calculation of foundations for the II group of
limit states. Construction of Unique Buildings and Structures, 4 (9), 36-41.
17. Lyashenko, PA, Denisenko, V.V. (2008). Calculation of sediment of the base of the foundation by microstructural
model of soil. Proceedings of the International Conference on Geotechnics "Urban Development and Geotechnical
Construction", 193-197.
18. Lyashenko, PA, Denisenko, V.V. (2009). Calculation of the deposit of the base of the foundation on the results of
the stamp test. KubAU Scientific Journal, 47 (3), 83-92.
19. DSTU ISO/TS 17892-5: 2008. (2008). Geotechnical research and testing. Part 5. Laboratory odometric load increment tests (ISO/TS 17892-5: 2004, IDT).
20. DSTU CEN ISO/TS 17892-7: 2007. (2007). Geotechnical research and testing. Laboratory studies of soil. Part
7. Study of unrestricted compression resistance of finegrained soils (CEN ISO/TS 17892-7: 2004, IDT).
21. DSTU ISO/TS 17892-9: 2008. (2008). Geotechnical research and testing. Part 9. Laboratory console-based triaxial compression testing of soil with water (ISO/TS 17892- 9: 2004, IDT).
22. GOST 12248-2010. (2012). Soils Methods for laboratory determination of strength and deformability characteristics. Moscow: Standardinform.
Опубліковано
2019-10-31
Як цитувати
Oksen Yevhen Методика прогнозування термінів осідання споруд на ґрунтах з шарами мулу / Yevhen Oksen // ACADEMIC JOURNAL Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 2 (53). – С. 107-114. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.53.1900.