Тенденції та підходи до реорганізації міського середовища

Ключові слова: реорганізація, редевелопмент, реконструкція, ревіталізація, реновація

Анотація

Розглянуто стандарти реорганізації міського середовища, орієнтовані на ефективне використання земельних ресурсів
і розподіл навантаження на міську транспортну інфраструктуру, високий ступінь функціонального розмаїття. Про-
аналізовано підходи і тенденції перетворення міського середовища, виходячи з концепції формування компактних
міст та стандартів комплексного розвитку територій. Промислові підприємства у великих містах припиняють свою
діяльність через економічні причини або виводяться за межі міста через порушення екологічних норм. Частина таких
підприємств приходить в занепад, при цьому здійснюючи негативний вплив на зовнішній вигляд міста. Через потре-
бу в суттєвих капітальних вкладеннях власники або місцева влада не мають змоги здійснювати перетворення таких
промислових об’єктів. Визначено специфічні особливості різних видів перетворення міських промислових зон, за-
лежно від ступеня та напряму видозміни об’єктів, а саме: реконструкції, реновації, джентрифікації, браунфілду, реві-
талізації, редевелопменту. Редевелопмент дозволяє використати ті очевидні переваги, які в сучасному місті надає
концентрація і збільшення щільності міського середовища. В сучасних щільно забудованих містах редевелопмент
може стати майже єдино можливим способом перетворення. Редевелопмент передбачає більш масштабні зміни
об’єкту (зміна функції промислової території, історичних будівель і транспортної інфраструктури) та суттєві інвес-
тиції. В результаті не запитувані і нераціонально використовувані території перетворюються на нові інвестиційно
привабливі проекти. В умовах дефіциту земельних ділянок проекти редевелопменту дають можливість оновити мі-
ське середовище, вирішити транспортні проблеми, знайти потенціал для будівництва нових об’єктів.

Посилання

(2006). About complex reconstruction of quarters (residential
districts) of outdated housing stock. Available at
http://zakon0.rada.gov.ua.
2. Bronevytskyi, S., Prysiazhniuk, V., Domin, M. and others.
(2015). Master plan of Kyiv. Substantive provisions.
Kyiv: KSCA.
3. European Charter of Cities ІІ. Available at
https://www.slg-coe.org.ua.
4. Investment objects. Retrivered from https://www.investlvivregion.com/store.php.

5. Zapototskyi, S. & Levytska, O. (2016). Revitalization of
industrial objects of the city (for example, Ivano-Frankivsk).
Journal of Socio-Economic Geography, 2(21), 102-106.
6. Kovalov, V.V. (2018). Cluster approach to the organization
of project management of industrial enterprises reconstruction.
Scientific Bulletin of Civil Engineering, 1(91), 100-
107.
https://doi.org/doi:10.29295/2311-7257-2018-91-1-100-107
7. Compact city: Dutch experience. Retrivered from t
https://mistosite.org.ua/ru/articles/kompaktne-mistoniderlandskyi-dosvid.

8. Oliinyk, O.P. & Bovdui, A.Ye. (2015). Features of industrial
facilities renovation (foreign experience). Design
Theory and Practice, 7. 205-214.
9. Redevelopment: the new life of industrial buildings. Retrivered
from http://ma-arch.com.ua.
10. Kravchunovska, T.S., Kovalov, V.V., Bronevytskyi,
S.P. & Nechepurenko, D.S. (2018). Reconstruction of
industrial enterprises using progressive organizational forms.
Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering
and Architecture, 1, 19-26.
https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.170118.19.36
11. Saviovskyi, V.V., Karzhynerova, O.H. & Bronevytskyi,
A.P. (2015). Features of reconstruction of industrial
buildings for civilian objects. Scientific Bulletin of Civil Engineering,
1(79), 71-75.
12. Sedin, V.L., Kovalov, V.V. & Kravchunovska, T.S.
(2017). A complex approach to the organization of reconstruction
of industrial enterprises in the greening of urban
environment. Civil engineering, materials science, mechanical
engineering. Series: Computer Systems and Information
Technology in Education, Science and Management, 101,
198-202.
13. Sedin, V.L., Kovalov, V.V. & Kravchunovska, T.S.
(2017). Development of methods of evaluation, analysis,
substantiation and choice of rational organizational and technological
decisions for the reconstruction of industrial enterprises.
Bulletin of Prydniprovska State Academy of Civil Engineering
and Architecture, 2, 49-54.
14. Richard, L. & Eschemuller, J. (2008). Urban construction
project management. New York, McGraw-Hill.
15. Zaiats, Ye.I., Kravchunovska, T.S., Kovalov, V.V. &
Kirnos, O.V. (2018). Risk level assessment while organizational-managerial
decision making in the condition of dynamic
external environment. Naukovyi visnyk Natsionalnoho
Hirnychogo Universytetu, 2(164), 123-129.
https://doi.org/10.29202/nvngu/2018-2/24
16. Shevchenko, G. Ustinovichius, L. & Andruskevicius,
A. (2008). Multi-attribute analysis of investments risk
alternatives in construction. Technological and Economic
Development of Economy: Baltic Journal on Sustainability,
14-3, 428-443.
17. Sidney, V.L. (2006). Project management in construction.
New York, McGraw-Hill.
18. Smith, N. New globalism, new urbanism: gentrification
as global urban strategy. Retrieved from
https://onlinelibrary.wiley.com.
19. Sarka, V., Zavadskas, E.K., Ustinovicius, L.,
Sarkiene, E. & Ignatavicius, C. (2008). System of project
multicriteria decision synthesis in construction. Technological
and Economic Development of Economy: Baltic Journal
on Sustainability, 14-4. 546-565.
Опубліковано
2019-07-05
Як цитувати
Sedin Volodymyr Тенденції та підходи до реорганізації міського середовища / Volodymyr Sedin, Viacheslav Kovalov, Tetiana Kravchunovska, Daria Nechepurenko // ACADEMIC JOURNAL Series: Industrial Machine Building, Civil Engineering. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (52). – С. 179-184. – doi:https://doi.org/10.26906/znp.2019.52.1694.